Sloužil váš příbuzný u námořnictva Rakouska-Uherska?

Sloužil váš příbuzný u námořnictva Rakouska-Uherska?
Foto: Archiv Československá obec legionářská  /  Upomínka na roky 1915-1916, Josef Gregor sedící druhý zleva.
Staré Město Kultura 15 / 10 / 2023

Byl váš děda, praděda či strýc námořníkem Rakouska-Uherska? Našli jste v pozůstalosti nějaké fotografie, dokumenty či nějaké artefakty a jste ochotni je zapůjčit na výstavu do Starého Města?

Staroměstská radnice připravuje výstavu o legionářích, kteří pocházeli ze Starého Města nebo k němu měli vztah. Proto hledá potomky nebo příbuzné, kteří by mohli do expozice přispět fotografiemi, dokumenty, předměty nebo vzpomínkami na lidi, kteří bojovali za vznik Československa.

„Hledáme námořníky z Rakouska-Uherska pro zmapování historie našich dějin. Jejich osudy a příběhy zveřejníme na připravované výstavě. Pokud někdo z vašich příbuzných sloužil v řadách válečného loďstva, ozvěte se prosím na e-mail nebo zanechejte kontakt v Turistickém centru, kde najdete i seznam místních legionářů, či Městském úřadu Staré Město,“ uvádí Antonín Nožička za pořadatele.

E-mail: legionaristaremesto@seznam.cz 

Tagy článku

TOPlist