Svatá Ludmila na Velehradě!

Svatá Ludmila na Velehradě!
Foto: ilustrační foto
Velehrad Kultura 03 / 07 / 2018

V letošním roce si připomínáme 100 let od vzniku Československa a 25 let od zasvěcení národa Panně Marii na Velehradě. Tou, která propojuje obě výročí, je i sv. Ludmila, která se po mnoha staletích vrátí na náš posvátný Velehrad. Tato světice, kněžna, babička a vychovatelka sv. Václava je ženou, která stojí na počátku křesťanské identity našeho národa, české státnosti i výchovy k pravdě a lásce. Poselství jejího života mluví zcela zřetelně – propojuje tradici cyrilometodějskou s tradicí svatováclavskou, propojuje přijatý vysoký ideál s realitou všedního života. Křest, který přijala s největší pravděpodobností od arcibiskupa sv. Metoděje spolu se svým manželem (knížetem Bořivojem) na Velehradě, nebyl pro ni prázdným rituálem, ale impulsem k proměně života, ve kterém s láskou pomáhala, vychovávala a nezištně se darovala, jak můžeme vidět na jejím vnuku sv. Václavovi. Svým příkladem moudrosti a zkušenosti zralého věku ovlivnila budoucího knížete, který je nám vzorem a ochráncem již přes tisíc let. Jejich vztah může být vzorem i dnes pro sblížení generací, zvláště seniorů s mladými lidmi. Při křtu dostala od sv. Metoděje reliéf byzantského původu s vyobrazením Panny Marie, tzv. Palladium země české, které později darovala sv. Václavovi.
Velehrad, sv. Ludmila a sv. Václav jsou tak po staletí duchovně propojeni. Zde začal nový život sv. Ludmily pramenící ze křtu a pokračoval v Čechách. Právem je sv. Ludmila první českou světicí – ženou. Těším se, že ji budeme moci znovu přivítat na Velehradě a připomenout si, co vše v roli manželky, matky, babičky a vychovatelky pro náš národ, často spíše skrytě učinila. Přijeďte jí také poděkovat, inspirovat se jejím životem a prosit za náš národ, naši víru i naše vztahy.
Těším se na setkání s vámi.

autor: Mons. Jan Graubner, metropolita moravský a arcibiskup olomoucký

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace