Svatopluk oslaví 130. výročí založení velkolepým koncertem

Svatopluk oslaví 130. výročí založení velkolepým koncertem
Foto: archiv Filipa Macka
Uherské Hradiště Kultura 21 / 04 / 2024

Smíšený pěvecký sbor Svatopluk oslaví 130. výročí založení slavnostním koncertem v duchu radosti a společenství z nemalého kulturně-hudebního dědictví. Slavnostní koncert v pátek 26. dubna v 19.00 v Redutě je jistě skvělou příležitostí k připomenutí bohaté historie sboru, jeho úspěchů a přínosu k lokální i širší kulturní komunitě.

Vyvrcholením výročního koncertu je následný přípitek se všemi současnými a bývalými členy Svatopluku, jednoho z nejstarších spolků na Moravě. Jak se na slavnostní večer připravuje sbormistr Filip Macek?

Na co se mohou návštěvníci těšit?

Posluchači se mohou těšit na to nejlepší, co si sbor připravil na své kulaté významné historické výročí. A to výběr ze svého stálého repertoáru, jak z české, tak i světové sborové literatury. Velmi posluchačsky vděčnou skladbou bude v premiéře Missa Festiva od současného skladatele Johna Leavitta za klavírní spolupráce členky Svatopluku a hlavní varhanice ve farním kostele svatého Františka Xaverského Lucie Adamcové.

Vystoupí i nějací hosté?

Hlavními a důležitými hosty v publiku budou všichni bývalí členové pěveckého sboru včetně jeho dlouholetého sbormistra pana Karla Dýnky. Jako host na jevišti vystoupí se třemi písněmi Ivana Zámečníková, která je příležitostnou hlasovou poradkyní sboru a zároveň "dvorní" sólistkou ve skladbách pro sbor se sólovými party.

Jak rozsáhlý repertoár jste na slavnostní koncert připravil?

Tento koncert bude výjimečným nejen svým rozsahem, ale i náročností prováděných sborových děl. Zazní jak české skladby od Jana Zacha, Antonína Dvořáka nebo Oldřicha Halmy (také sbormistr Svatopluku), tak díla slovenského autora Ivana Hrušovského, amerického autora Manuela Ralpha (přes 20 let žil v Brazílii) či současného norského autora Ola Gjeila.

Sbor jste přebral po Karlu Dýnkovi. Předal vám slavný sbormistr (nebo naučil vás) něco, z čeho těžíte dodnes? 

Převzetí vedení sboru po tak významné osobnosti, jakou byl Karel Dýnka, mně osobně přineslo mnoho cenných lekcí a metod, které se dají uplatnit nejen v hudbě, ale i v přístupu k vedení a rozvoji sboru. Především jeho důraz na hluboké porozumění hudbě, kterou sbor zpívá, včetně historického kontextu, emocionálního významu a technické preciznosti. Karel Dýnka se vždy snažil zdůraznit význam interpretace a také to, jak příběh skladby předat posluchači. Fascinovala mě jeho schopnost inspirovat a vést sbor nejen jako hudebník, ale i jako mentor. Lekce v leadershipu a motivaci, které pomáhají udržet sbor zaměřený a odhodlaný k dosažení vynikajících výkonů cíleně na české špičky současné duchovní tvorby. Tyto hodnoty nejsou jen klíčové pro hudební úspěch, ale také pro budování silné, dynamické a udržitelné sborové komunity. Předávání těchto principů další generaci zpěváků zajišťuje, že odkaz a vize původního sbormistra budou žít dál.

 Kde berete inspiraci pro repertoár? Dá se ještě objevit neznámá skladba?

Inspirace pro repertoár sboru může pocházet z mnoha zdrojů, a i v dnešní době, kdy se zdá, že vše bylo již objeveno a zpíváno, existují způsoby, jak objevit neznámé nebo málo známé skladby. Prozkoumávání archivů, knihoven a digitálních databází může odhalit skladby z minulosti, které byly zapomenuty nebo přehlíženy. To zahrnuje nejen skladby známých skladatelů, které zůstaly ve stínu jejich populárnějších děl, ale také díla od méně známých skladatelů, kteří neměli stejnou příležitost ke slávě. Obracení se k tradičním písním a melodiím může odhalit bohatou škálu materiálu, který lze adaptovat pro sborové zpěvy. Každá kultura má své unikátní hudební dědictví, které často obsahuje skryté poklady, čekající na objevení a oživení. Spolupráce se současnými skladateli nabízí možnost představit zcela nové skladby publiku. Mnoho skladatelů ocení příležitost pracovat přímo se sborem a psát skladby, které jsou na míru jeho charakteru a schopnostem. Hudební věda neustále odhaluje a reinterpretuje staré skladby a přináší nové perspektivy na známá díla. Sledování odborných publikací, účast na konferencích a seminářích může odhalit neznámé skvosty nebo nové způsoby interpretace. Platformy jako YouTube nebo SoundCloud, stejně jako různá hudební fóra a sociální sítě, mohou být bohatým zdrojem inspirace. Nezávislí skladatelé často sdílejí svá díla online, což nabízí přístup k originálním a neznámým skladbám. Ano, stále je možné objevit neznámá díla, která mohou obohatit repertoár sboru a poskytnout jedinečný zážitek pro zpěváky i publikum. Hledání takových děl vyžaduje zvědavost, kreativitu a ochotu prozkoumat méně tradiční cesty. Doufám, že i tento výroční koncert toho bude důkazem.

 V jaké kondici se Svatopluk nachází? 

Doufám, že pěvecký sbor Svatopluk zraje jako víno. Já bych kondici hodnotil v těchto 5 aspektech:
a) dle uměleckého výkonu - to zahrnuje kvalitu hudebních vystoupení, schopnost sboru zvládat široké spektrum repertoáru a jeho umělecký vývoj. Důležité je také, jak sbor komunikuje s publikem a jaký emotivní dopad mají jeho vystoupení,
b) dle členské základny - počet aktivních zpěváků a jejich rozložení v hlasových skupinách, stejně jako schopnost sboru přilákat nové členy a udržet si stávající, což je klíčové pro jeho dlouhodobou udržitelnost,
c) dle organizace - efektivní vedení sboru, včetně schopností sbormistra a organizačního týmu, má zásadní vliv na jeho úspěch. Týká se to plánování repertoáru, organizace zkoušek, koncertů a turné,
d) dle podpory - vztah sboru s jeho posluchači, podpora ze strany komunity a schopnost vytvářet partnerství s místními organizacemi, které také přispívají k jeho viditelnosti a dopadu,
e) dle adaptace - schopnost sboru inovovat a adaptovat se na nové trendy v hudbě a pozitivně reagovat na změny v kulturním prostředí.

Přijímáte nové členy? 

Ano, pokud máte zájem stát se členem sboru, jako je Svatopluk, zde jsou kroky, které byste měli podniknout: navštívit oficiální webové stránky nebo sociální média sboru, kde naleznete důležité informace ohledně místa a časů zkoušek. Dobrou volbou je i jen tak být přítomen na zkoušce a tak více poznat sbor přímo v akci.

autor: Iva PAŠKOVÁ

Tagy článku

TOPlist