Učitelský koncert ukáže kvality školy

Učitelský koncert ukáže kvality školy
Foto: Lucie Janečková
Uherské Hradiště Kultura 08 / 04 / 2014

Pěvecký sbor učitelek doprovodí komorní orchestr

Základní umělecká škola Uherské Hradiště se letos dožívá 75 let. Není to sice kulaté výročí, ale škola se rozhodla, že tolik let působení základního uměleckého školství v Uherském Hradišti si zaslouží nějak oslavit. „Věnujeme mu jednu z nejvýznamnějších akcí, kterými škola každoročně přesvědčuje veřejnost o svých vysokých pedagogických a uměleckých kvalitách,“ říká Stanislav Nemrava, ředitel hradišťské zušky. Touto výjimečnou akcí bude 15. dubna učitelský koncert.
„Pro školu je důležité, když žák ví, že jeho učitel mistrně ovládá to, co učí, když rodiče předávají své dítě učiteli s důvěrou,“ míní ředitel. ZUŠ Uherské Hradiště přináší svému městu již desetiletí vzdělání a kulturu, svému kraji reprezentaci na vysoké umělecké úrovni.
Na programu učitelského koncertu jsou skladby pro klavír, flétnu, klarinet, violoncello a housle od významných autorů, jako jsou například Leoš Janáček, Francis Poulenc, Johann Sebastian Bach a další. Na závěr koncertu zazní vrcholné dílo Giovanni Battisty Pergolesiho Stabat Mater v podání pěveckého sboru učitelek za doprovodu komorního orchestru.
Koncert učitelů Základní umělecké školy Uherské Hradiště se koná příští úterý 15. dubna v 19.00 od sále Reduty v Uherském Hradišti.

MEDAILONKY UČITELŮ
Magdalena Koišová
„Hře na klavír jsem se začala věnovat ve třídě pí uč. Heleny Žáčkové na ZUŠ v Uherském Hradišti v roce 1973 a tento obor jsem pak vystudovala na Konzervatoři v Kroměříži ve třídě prof. Zdeňka Muchy. Po studiu jsem nastoupila jako pedagog na ZUŠ v Uherském Hradišti. Svou kvalifikaci jsem si dále zvyšovala v Metodickém centru na JAMU v Brně, na Klavírních sobotách Konzervatoře Brno a každoročních Klavírních kurzech v Mikulově.“

Helena Milanová
Bývalá absolventka Základní umělecké školy Uherské Hradiště. Vystudovala hru na violoncello ve třídě profesora Václava Horáka na Konzervatoři v Brně. Poté začala učit na ZUŠ Uherské Hradiště a současně studovala hudební vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Na Koncertě učitelů zahraje sólově skladby Elegy a Continuo od Pierra Manchota. Dále ji uslyšíme v klavírním triu (se Štěpánkou Koišovou - housle a Magdalenou Koišovou - klavír) a samozřejmě je i součástí komorního orchestru.

Štěpánka Koišová
„Hře na housle se věnuji od svých šesti let, nejdříve pod vedením paní učitelky Ivany Hrubé a později pod vedením jejího manžela pana učitele Františka Hrubého na ZUŠ v Uherském Hradišti. Poté jsem  absolvovala Konzervatoř v Brně u paní profesorky Aleny Čechové a pana profesora Pavla Kyncla. V současné době vyučuji hru na housle na ZUŠ v Uherském Hradišti.“

Jana Gajdošová
„Ráda působím jako učitelka hudby, zároveň se cítím být aktivní umělkyní. Nejraději interpretuji skladby autorů hudby 20. století, a proto jsem na letošní Koncert učitelů zvolila francouzskou hudbu, jejímž autorem je Francis Poulenc (1899-1963). S kolegyní Irenou Černíčkovou, která se zhostí klavírního partu, předneseme dvě části ze Sonáty pro flétnu a klavír. Charakter této skladby je poetický, mírně melancholický impresionismus, který nám skýtá mnoho barevných možností v interpretaci a posluchačům, podle jejich naturelu, libovolný výklad.“

Petra Foltýnová
Pochází z Kroměříže, kde vystudovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského, obor varhany, klavír. Na Koncertě učitelů se představí s kolegou Tomášem Komárkem v Sonátě pro klarinet a klavír Francise Poulence.

Josef Krystoň
Josef Krystoň je absolventem brněnské konzervatoře a JAMU v Brně ve třídě prof.  Františka Novotného. Absolvoval dvouletý studijní pobyt na univerzitě v norském Stavangeru ve třídě prof. Františka Veselky. Byl členem Filharmonie Brno, Stavanger Symphony Orchestr a VUS Ondráš a v současné době již pátým rokem vyučuje hru na housle na ZUŠ v Uherském Hradišti.

Jana Orechovská
Absolventka ZUŠ Uherské Hradiště u pí uč. Heleny Nožičkové a Konzervatoře v Brně ze třídy prof. Břetislava Winklera. V rámci soutěže Konzervatoří ČR 2004 zvítězila ve hře na klarinet. V současné době si doplňuje vzdělání na Akademii umění v Banské Bystrici.

Irena Černíčková
Studovala hru na klavír na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži u Václava Vaita a poté na Univerzitě Palackého v Olomouci pod vedením Ladislava Pulcherta. V současné době se věnuje pedagogické, korepetitorské a interpretační činnosti na ZUŠ Uherské Hradiště, ZUŠ Jižní Město v Praze a na katedře hudební výchovy Univerzity Palackého v Olomouci, kde také v tomto roce dokončuje velký doktorát z oboru Hudební teorie a pedagogika.

Filip Macek
Vystudoval konzervatoř v Kroměříži, Janáčkovu akademii múzických umění v Brně v oboru řízení sboru u doc. Lubomíra Mátla a  Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Působí na Stojanově gymnáziu na Velehradě a v Katedrálním vzdělávacím středisku liturgické hudby a zpěvu v Olomouci. Je sbormistrem Vyškovského smíšeného pěveckého sboru, pěveckého sboru Stojanova gymnázia Velehrad a pěveckého sboru Svatopluk. Jako dirigent spolupracuje s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně. Je činný i jako varhaník a sbormistr v bazilice sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Mimořádným úspěchem je získání ceny Dr. Antonína Tučapského v roce 2013 za dirigentský výkon.

Ivana Zámečníková
„Láska k hudbě a zvlášť ke zpěvu mě provází už od dětství, kdy jsem zpívala ve folklorním souboru Děcka z Kunovic. Je hodně krásné pěvecké literatury a Pergolesiho Stabat Mater patří mezi nejpůsobivější skladby vytvořené pro období Velikonoc. Já i mé kolegyně ze ZUŠky jsme ji studovaly s velkou pokorou, ale i radostí. Tu, jak doufáme, se nám podaří předat posluchačům na tomto koncertě.“

Tomáš Komárek
Své základní hudební vzdělání hry na klarinet, které získal na ZUŠ v Uherském Brodě, dále rozvíjel na Konzervatoři v Brně u L. Bartoně a na JAMU ve třídě  V. Spilky. Během studií se představil také několika sólovými a komorními koncerty a v premiérách představil také skladby současných brněnských skladatelů. Byl členem Symfonického a Dechového orchestru Konzervatoře Brno, Komorního orchestru Městského divadla Brno a spolupracoval také s Pražským studentským orchestrem. Od roku 2005 vyučuje hru na klarinet a saxofon v ZUŠ Uherské Hradiště i v ZUŠ Uherský Brod.

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace