Velkolepé oslavy vína, folkloru a památek oslaví dvacítku

Velkolepé oslavy vína, folkloru a památek oslaví dvacítku
Foto: ilustrační foto
Uherské Hradiště Kultura 08 / 09 / 2023

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, pořádané každoročně, s výjimkou roku 2020, se budou letos v Uherském Hradišti konat ve dnech 9. a 10. září 2023.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou víkendem plným kultury, lidových tradic a zábavy. Pestrobarevný rej uchvátí své návštěvníky nejen na náměstích a v ulicích historického centra města, ale i v městských parcích a na veřejných prostranstvích, které budou zaplněny krojovanými z blízkého i dalekého okolí. Během dvou dnů se v Uherském Hradišti představí desítky výrobců vína, folklorní soubory, hudební a taneční skupiny, řemeslníci a lidoví tvůrci. Také městské památky se otevřou veřejnosti a umožní návštěvníkům nahlédnout do historie města. 

„Jsem velmi hrdý na to, jak slavnosti za 20 let vyrostly, jakou mají pověst a jaké jméno dělají městu i celému regionu. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek se staly symbolem toho, co naše město a region reprezentuje - jsou spojením naší historie, nádherných památek a bohatého kulturního dědictví,“ přiznal Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště. „Je to živý organismus, jehož atmosféra je neuchopitelná, neopakovatelná a nepřenositelná do jiného města. Chceme, aby lidé byli spokojení. Návštěvníci mají prakticky celé slavnosti zdarma, protože se nám po celou dobu konání akce daří udržet její nekomerční charakter. V průběhu let se slavnosti významně rozšiřovaly, narostly trhy, programová nabídka i místa, kde se slavnosti odehrávají,“ pokračuje za organizátory Antonín Mach, ředitel Klubu kultury Uherské Hradiště. 

U příležitosti jubilea Slováckých slavností vína a otevřených památek bude vydána retrospektivní brožurka Krojové přehlídky, která se bude věnovat úspěšnému pořadu, ve kterém se každoročně na slavnostech představují kroje a zvyky. Tato publikace je nejen vyjádřením vděčnosti autorkám pořadu, etnografkám Ludmile Tarcalové a Martě Kondrové, ale také způsobem, jak ocenit jejich vklad k uchovávání lidových tradic a jejich popularizaci. Další novinkou bude cyklus fotografií Magické místo Uherské Hradiště, zachycující krásu města a slavností objektivem fotografa Marka Malůška. Velkoformátové fotografie budou vystaveny na nádvoří Reduty a vyjdou také v podobě brožurky.

První ochutnávky vína vypuknou už v pátek 8. září na Masarykově náměstí. Připraven bude Vinný stan s ochutnávkou regionálních vín a CM Ohnica. Slavnostní zahájení se bude konat v pátek na Masarykově náměstí. Úvodní ceremonii Slováckých slavností vína a otevřených památek doplní vyhlášení šampiona vín slovácké podoblasti - Národní soutěže vín. "Hlavní program, komponovaný pořad nazvaný Srdce slavností, bude poctou všem, kteří se nesmazatelně zapsali do dvacetileté historie slavností, neboť se v něm představí vystupující napříč všemi zúčastněnými mikroregiony,“ upozornil Mach.

Jedním z největších lákadel pro diváky je sobotní krojovaný průvod, letos s podtitulem Když slavnosti, tak pojďme slavit. Trasa tradičně povede od sklepů ve Vinohradské ulici až na Masarykovo náměstí. Kromě toho se návštěvníci mohou těšit na Hradišťský jarmark, kde se budou moci setkat s nabídkou desítek výrobců a prodejců reprezentujících svá řemesla. Jarmark je samozřejmě doplněn také o rozmanitou nabídku jídel a pití.

Programové tipy

V průběhu obou víkendových dnů se představí řada folklorních souborů, cimbálových muzik, sborů či dechových kapel. Příznivci lidové hudby se setkají například s dechovými hudbami Blatnička, Staroměstská kapela, Topolanka, Vinařinka, Vlčnovjanka či Drietomanka, nebo s cimbálovkami Bálešáci, Cifra, Pentla, Včelaran, Rubáš, Kunovjan, Špica, Mladí Burčáci, Ohnica, Dolina, nebo CM Jaroslava Čecha či Stanislava Gabriela.

ZE SRDCE SLOVÁCKA
vystoupí FS Cifra a CM Špica, FS Kunovjan, CM Kunovjan, Mužský sbor JMF Derfla, FS Míkovjan, Ženský pěvecký sbor Míkovjan a Mužský sbor Míkovjan (Masarykovo nám.- so 13.00),

VELIKÁNI HRADIŠŤSKÉHO SOUMĚSTÍ
vystoupení Hradišťanu, Kunovjanu a Doliny (Smetanovy sady - so 16.00)  

POĎTE VŠECI TÚTO CESTÚ
krojová přehlídka ukáže oblékání poutníků při děkovných či prosebných poutích v uherskohradišťském a uherskobrodském děkanátu, o doprovod se postará CM Mladí Burčáci (Kolejní nádvoří - ne 10.45)

AJ MY BUDEM VELICÍ
(u Slovácké búdy - so 13.00)


ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU
(Kolejní nádvoří - ne 13.00)

Kromě toho je připravena celá řada koncertů. Představí se Petr Bende a Cimballica, Tomáš Kočko & orchestr a Kateřina Marie Tichá & Bandjeez. Příznivci klasické hudby se mohou těšit na Graffovo kvarteto či na koncerty sborů Chorus Castelli a Canticum Camerale.

V Parku a skanzenu Rochus se v sobotu uskuteční pásmo pořadů s názvem Aj ty svatý Rochu, daj nám vína trochu. Chybět nebude ani Středověké městečko umístěné ve Smetanových sadech, kde bude připraven bohatý program zejména pro děti. Po řece Moravě opět poplují Muzikantské lodě, konkrétně Morava a Danaj, na kterých se představí kapely Děvčice a Venca´s Group.

Nedílnou součástí Slováckých slavností vína a otevřených památek bude také letos oblíbené Putování Vinohradskou ulicí. Návštěvníci se zde budou moci zaposlouchat do tónů sedmi cimbálových muzik, které doplní harmonikáři.

Otevřou se historické měšťanské vinné sklepy, včetně unikátního sklepního labyrintu Sklepy Mařatice, a celou atmosféru doplní patnáct venkovních vinařských a gurmánských stanovišť.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Dny evropského dědictví se konají v České republice v letošním roce ve dnech 9. až 17. září. Uherské Hradiště se tradičně hlásí k prvnímu ze dvou víkendů. Tématem letošního ročníku je Život v památkách.
V rámci Dnů evropského dědictví bude ve dnech 9. a 10. září otevřeno dvacet čtyři uherskohradišťských památek, přičemž dvě z nich jsou trvale dostupné. První z nich je jediná uherskohradišťská národní kulturní památka Výšina svatého Metoděje a druhou městská hradba za Klubem kultury, kde došlo v rámci obnovy k zahloubení v místě bývalého vodního příkopu.
Znovu se otevřou také brány bývalé uherskohradišťské věznice. Zásluhou Moravského zemského muzea a ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, městem Uherské Hradiště a spolkem Memoria proběhnou v areálu bývalé věznice jedny z posledních komentovaných prohlídek. Pokud budete mít o některou z nich zájem, je třeba provést rezervaci na www.uherske-hradiste.cz/prohlidky-mesta. Rezervační systém bude uzavřen 7. září 2023. Bez rezervace nebude návštěva věznice možná.

V bývalé jezuitské koleji najdou návštěvníci kromě městského informačního centra také zdarma přístupnou Stálou expozici dějin města. V klenutých prostorách Galerie Joži Uprky, které sloužily v 17. a 18. století členům jezuitského řádu, zaplatí za prohlídku expozice snížené vstupné.
Střední uměleckoprůmyslová škola má připraven bohatý program. V sobotu i v neděli ve 13.00 a v 15.00 proběhnou komentované prohlídky bývalého justičního paláce. V neděli mezi 13. a 16. hodinou se mohou děti těšit na workshop a na kafíčko se ve foyeru školy se můžete zastavit už po 10. hodině. V neděli v 10.00 a v 11.00 budou zájemci očekáváni také ve Franklovce, která se nachází na třídě Maršála Malinovského 368, kde bude možné nahlédnout do pohnuté historie tohoto objektu.

Ve vybraných objektech budou návštěvníky očekávat studenti uherskohradišťského gymnázia v roli průvodců.
O historii města se bude možné dozvědět více na některé z nedělních komentovaných prohlídek, přičemž zájemci si mohou vybrat ze dvou dopoledních (9.00 a 11.00) a dvou odpoledních (14.00 a 16.00) prohlídek. Začátek prohlídky je vždy u Matyášovy brány v parku Jezuitská zahrada.
Procházka se zajímavými cíli je možná také do Mařatic, do kaple sv. Rocha nebo do Parku a skanzenu Rochus, kde bude v sobotu komponovaný program a v neděli volné prohlídky s oživenými expozicemi v duchu slováckých tradic.
V neděli po 13. hodině bude možné navštívit i kostel Nanebevzetí Panny Marie na mařatickém hřbitově nebo zažít Historické odpoledne pro děti na Výšině svatého Metoděje se skupinou Magna Mysteria.

Z historie:

Myšlenka vytvořit v Uherském Hradišti folklorní slavnost navázala na tradici národopisných výstav. První výstava se měla konat v roce 1915, avšak válečné události její přípravu přerušily. Až v roce 1937 se konala Výstava Slovácko 1937, která se řadí mezi nejvýznamnější události v historii města.
Poprvé byl program akce Den otevřených památek (v rámci Dnů evropského kulturního dědictví) doplněn o folklorní program, zejména průvod krojovaných účastníků a skupin historického šermu z mařatických vinohradů na Masarykovo náměstí, a zároveň rozšířen do dvou dnů 13. - 14. září 2003. Stejně jako v předchozích letech byla otevřena pro návštěvníky řada památek a na Masarykově náměstí probíhal po oba dny jarmark s prodejem řemeslných výrobků. V neděli se pak konala také výstava vín a na Masarykově náměstí Hasičské odpoledne u příležitosti oslavy 130 let dobrovolných hasičů v Uherském Hradišti. Do sobotního průvodu se zapojila, kromě skupin historického šermu, řada krojovaných ze třinácti obcí a měst regionu.

Omezení provozu na komunikacích:

Od odpoledne pátku 8. září do neděle 11. září bude úplná uzavírka ulice Poštovní, Masarykova náměstí, ulice Nádražní.

Sobota 9. září
9.00-12.00 omezení provozu na ulicích Sokolovské, Všehrdově a Palackého náměstí. Celý úsek bude po dobu průvodu uzavřen. Průvod protne silnici I/55 na křižovatce ulic Sokolovská, Všehrdova, Maršála Malinovského a Velehradská třída. Dle stanoviska policie bude vyznačena objízdná trasa. Pouštěny budou pouze autobusy linkové dopravy.
6.00-24.00 uzavírka ulice Vinohradské.

Parkování:  
Pro návštěvníky, kteří nebudou mít jinou možnost dopravy, budou k dispozici zpoplatněná parkoviště u vlakového nádraží ČD Jih a ČD Sever, parkoviště Na Stavidle, v ulici Obchodní u OD Centrum, na Velehradské třídě (naproti autobusového nádraží), případně na náměstí Míru u kina Hvězda (pozor, omezený příjezd a výjezd po dobu průvodu). Uvedená parkoviště jsou zpoplatněna pouze v pracovní dny a v sobotu dopoledne.
V krátké vzdálenosti od centra města je možné bezplatně parkovat na Studentském náměstí nebo na parkovišti u zimního stadionu. U parkovišť přímo v centru města (například na náměstích) je třeba počítat s tím, že některá budou nepřístupná s ohledem na uzavírky komunikací.

Důležité informace:

Veřejné toalety:

Dostatečné množství toalet po celém městě vč. přístaviště, průběžná údržba je zajištěna.
Umístění mobilních toalet: Komenského náměstí, ulice Nádražní, Smetanovy sady (u Míru), Palackého náměstí, Františkánská ulice, Výšina sv. Metoděje, přístaviště.

Provozní doba veřejného WC na ul. Hradební:
Pátek 6.00-22.00 • sobota  a neděle 8.00-22.00
 
Zdravotní služba:
stanoviště u Reduty na Masarykově náměstí - k dispozici v sobotu i v neděli.Tagy článku

TOPlist