Věznice bude na slavnosti otevřena déle!

Věznice bude na slavnosti otevřena déle!
Foto: sal  /  Oproti předchozím letům své nechvalně proslulé prostory nabídne v sobotu od 13.00 do 17.00 a v neděli od 9.00 do 17.00.
Uherské Hradiště Kultura 08 / 09 / 2016

Dny evropského dědictví v Uherském Hradišti

Letošní Dny evropského dědictví se konají v České republice ve dnech 3. až 11. září. O prvním zářijovém víkendu proběhne celorepublikové zahájení ve Slavonicích, Uherské Hradiště se k akci připojí ve dnech 10. a 11. září. Už tradiční propojení genia loci památkových objektů s tradicemi, folklorem a vínem nastává díky spojení celoevropské akce s akcí regionální, se Slováckými slavnostmi vína a otevřených památek.
V letošním roce bude zpřístupněno celkem 26 památek a většina z nich bude otevřena po oba dny. Nově zapojeným objektem bude uherskohradišťské vlakové nádraží, kde v neděli proběhnou dvě komentované prohlídky, během nichž budete seznámeni nejen s historií budovy, ale i napojení města na železniční síť.
Díky vstřícnému přístupu správce objektu bývalé věznice, kterým je okresní soud, budou zpřístupněny prostory vězeňské kaple a cel - samotek, tentokrát dokonce v delším čase oproti předchozím letům. Spolek Memoria opět připraví zajímavé a působivé materiály o neslavné historii objektu a bude se společně se studenty podílet na zabezpečení prohlídek.
V bývalé jezuitské koleji (nově nazvané Slovácké centrum kultury a tradic) najdete kromě informačního centra také zdarma přístupnou Stálou expozici dějin města a snížené vstupné zaplatíte za prohlídku Galerie Joži Uprky. Během návštěvy doporučujeme upřít pozornost také na zajímavé zaklenuté prostory, ve kterých se v 17. a 18. století pohybovali členové jezuitského řádu.
Tradičně bude otevřená řada dalších památek, jejichž výčet včetně času otevření najdete v následující tabulce. Jejich majitelům a správcům patří velký dík za ochotu umožnit prohlídku v některých případech až tisícům návštěvníků. Ve vybraných objektech vám o historii  a možná i současnosti povypráví studenti uherskohradišťského gymnázia.
O poznání klidnější neděle bude ve znamení hudebních vystoupení v některých památkách. Hlavní organizátor Klub kultury připravil na půl jedenáctou tradiční koncert HRADIŠŤANU do kostela Zvěstování Panny Marie, před polednem bude kostel sv. Františka Xaverského patřit varhannímu koncertu Petra Vacka a barokní hudba v podání ENSEMBLE SERPENS CANTAT zazní ve 14.00 hodin v prostorách bývalého františkánského kláštera.  
O historii města se dovíte během tří nedělních prohlídek, dvou dopoledne a jedné odpolední, sraz je u radnice na Masarykově náměstí. Podrobnější výklad ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie můžete vyslechnout ve 13.00.  V tomto čase proběhne i jedna z již zmiňovaných prohlídek nádražní budovy. Na druhou se můžete vydat v 15.00.
Pokud zatoužíte po klidnějším prostředí, vydejte se do Sadů - do kostela Narození Panny Marie, do Mařatic - do kostela Nanebevzetí Panny Marie na hřbitově, do Vinohradské ulice, kde budou otevřeny tři vinné sklepy, či na Rochus. Tam bude otevřena kaple a pod ní v areálu Parku Rochus proběhne odpolední program. Památky v těchto lokalitách mají odlišnou dobu otevření oproti památkám ve městě.

banner
autor: Libuše Hradilová

Tagy článku

TOPlist