Vítejte v Uherském Hradišti

Vítejte v Uherském Hradišti
Uherské Hradiště Kultura 07 / 09 / 2015

Dovolte mi, abych Vás jménem svým, a také jménem města Uherské Hradiště co nejsrdečněji přivítal na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek 2015.
V roli starosty města se s Vámi na slavnostech setkávám poprvé, ale v průběhu celého tuctu uplynulých ročníků jsem nevynechal žádný, a proto dobře vím, v čem spočívá unikum těchto vzácných dnů  a jakou atmosférou se celá akce může pochlubit.
Loňský ročník slavností byl, navzdory historicky první nepřízni počasí, vydařený po všech stránkách. A já jsem přesvědčen o tom, že Slovácké slavnosti vína a otevřených památek také letos dokážou přinést návštěvníkům své výsostné atributy: především srdečnou atmosféru našeho regionu, úchvatný vhled do jedinečného, živého slováckého folkloru, či připomínku vinařských tradic a řemeslného umu. To všechno v prostředí úchvatných kulis - reálných historických památek našeho města. 
Při vzpomínkách na vznik této krásné tradice, a při srovnání s dneškem, je možné konstatovat, že Slovácké slavnosti vína a otevřených památek se za uplynulých 12 let změnily a nesmírně vyrostly. Z víceméně spontánní, živelné akce se z nich stala událost, která svým významem překračuje hranice regionu a dokonce i za hranice České republiky. I přes to se stále jedná o ryze nekomerční přehlídku kulturního dědictví našeho regionu, kterou spolu s městem Uherské Hradiště a jeho Klubem kultury spolupořádají mnohé mikroregiony a takřka stovka obcí a měst Slovácka, za podpory spoluzakladatele slavností, společnosti Synot. 
Letošní termín Slováckých slavností vína a otevřených památek připadne na víkend od 11. do 13. září. Hlavní sobotní program - tedy průvod městem - ponese název „Za vínem do Hradišťa“. V náplni slavností nebudou převratné novinky, naopak budeme se držet tradičního programu. Návštěvníci mohou očekávat prezentace lidových řemesel, slavnosti pro děti, muzikantské lodě na řece Moravě, přehlídky jednotlivých mikroregionů po celém městě, koncerty dechovek či přehlídky cimbálových muzik a pěveckých sborů. Masově bývá navštíveno populární Putování Vinohradskou ulicí a další. Samozřejmě že ani letos nepřijdou zkrátka všichni ti, kdo se chtějí zdarma podívat do prostor našich památek. Letos opět nabídneme možnost navštívit bývalou věznici, zúčastnit se komentovaných prohlídek města a dalších lákadel, která běžně dostupná nejsou. V této souvislosti bych rád vyslovil díky také majitelům a správcům památek, které nejsou v majetku města, za jejich vstřícný přístup  a spolupráci. 
Asi před dvěma lety jsme si řekli, že si odpustíme hodnotit rozměr našich slavností skrze číselné údaje. Podstata slavností netkví jen v tisících krojovaných účastníků v ulicích města, ani v desítkách tisíc návštěvníků, jakkoli jsou nám všichni milí a rádi je vidíme. To hlavní prolnutí spatřujeme v hlubších historických souvislostech, v oslavě úrody a sklizně a ve vyjádření úcty k tradicím. Na této bázi je pak srdečnost v setkávání lidí jaksi samozřejmá.
Proto bych chtěl poděkovat všem, kdo se aktivně zapojují do přípravy i běhu slavností, a popřát Vám, abyste setkání se svými známými, přáteli, ale i setkání s krásnou muzikou či písničkou nad sklenkou vína využili tak, jako kdysi naši předkové při tradičních velkých národopisných výstavách, na které Slovácké slavnosti vína a otevřených památek myšlenkově navazují. 
Buďte vítáni v Uherském Hradišti!

Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště

autor: noname

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace