Vydejte se na Velehrad za výstavami

Vydejte se na Velehrad za výstavami
Foto: archiv Agentury Petarda
Velehrad Kultura 03 / 07 / 2023

Dny lidí dobré vůle přinášejí bohatý program pro celou rodinu. Oblíbenou součástí jsou i výstavy a vernisáže.

Cestou dvou bratří

Hlavním cílem výtvarné soutěže je přiblížit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro život v současnosti, od toho se i odvíjejí každoroční témata. Ta se inspirují dobrodružnou cestou bratří Cyrila a Metoděje, která se nesmazatelně zapsala do kultury našeho národa. Může však také inspirovat dnešní život a připomínat tak bohatství našich předků, které stále uchováváme. V roce 2013 jsme si na Velehradě připomněli významné jubileum, uběhlo rovných 1 150 let od příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu, a o dva roky později to bylo přesně 1 200 let od narození staršího z bratrů – Metoděje. Všechny tyto významné historické milníky se v tématech soutěže objevily. „Téma letošního ročníku se zaměřilo na úctu k oběma věrozvěstům a na atributy, které je vystihují. Děti se při malování zamyslely, jestli znají místa po bratrech pojmenovaná, jestli někde viděly jejich obrazy či sochy. A během malování se třeba i dozvěděly, co který atribut symbolizuje,“ uvedl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek. Vernisáže se kromě návštěvníků velehradských oslav zúčastní významné osobnosti, malí umělci a jejich rodiny.

Benedikt XVI., dělník na vinici Páně

Výstava velkoplošných fotografií s texty, jež přibližuje osobu Josepha Ratzingera, obsahuje životopisná data a cestu Jopsepha Ratzingera k Petrovu stolci. Mapuje jeho pontifikát až ke stažení se do ústraní i jeho smrt. Autor výstavy Karel Prais tuto výstavu zrealizoval v rámci cyklu Osobnosti naší doby.
Byla třetí v pořadí po výstavách Matka Tereza – světlo v temnotě dneška a Poutník Jan Pavel II. Putovní výstava navštívila mnoho míst v České republice.

Ze tmy ke světlu, Římská II.

V letošním roce si Vězeňská duchovní služba připomíná 25 let od svého založení v roce 1998. Za dobu svého působení ve Vězeňské službě České republiky se vězeňští kaplani stali nedílnou součástí odborných zaměstnanců, kteří se věnují vězněným osobám. Svým přístupem vnášejí do věznic nejen zvěst evangelia, ale i lidskost a pochopení pro člověka, který se ocitl vlastní vinou v tíživé situaci. V současné době působí ve věznicích České republiky 58 kaplanů z 12 křesťanských církví a téměř 100 dobrovolných duchovních, kteří poskytují pastorační služby tisícům vězňů.

V prostorách Stojanova gymnázia si mohou velehradští poutníci a návštěvníci Dnů lidí dobré vůle 2023 prohlédnout další díl fotografické výstavy prof. Jindřicha Štreita z prostředí služby vězeňských kaplanů z cyklu „Ze tmy ke světlu II“. V propagačním stánku Vězeňské duchovenské péče z. s.  u baziliky se mohou návštěvníci seznámit s výrobky vězňů a odnést si domů upomínkové předměty. Kaplani a dobrovolní duchovní se zde s návštěvníky také rádi podělí o své zkušenosti.

autor: Monika Babincová

Tagy článku

TOPlist