Vyhlášen další ročník výtvarné soutěže

Vyhlášen další ročník výtvarné soutěže
Slovácko Kultura 10 / 03 / 2016

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti vyhlašuje v Březnu-měsíci čtenářů výtvarnou soutěž pro děti, studenty, rodiče, prarodiče, učitele, výtvarníky, zkrátka pro všechny milovníky knih Ex Libris 2016, tentokrát k 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. anebo na volné téma. Ex libris (z latiny: z knih) je ozdobný lístek se značkou a jménem, který si majitel knihy vlepuje do knihy na přídeští k označení vlastnictví.
„Do soutěže přijímáme výtvarné návrhy zpracované volnou technikou, vytvořené pro živou osobu (označené jménem) nebo pro knihovnu, oddělení pro děti. Formát je libovolný, nejvýše však velikost A4,“ informují pracovníci knihovny.
Podepsané práce doručte: do oddělení pro děti Knihovny BBB, Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště. Uzávěrka soutěže je 30. dubna. Zasláním příspěvku dávají dospělí autoři nebo děti a jejich zákonní zástupci souhlas ke zveřejnění a dalšímu publikování prací. Výsledky soutěže budou vyhlášeny při festivalu Hradišťské sluníčko v červnu 2016.

Tagy článku

TOPlist