Výstava o vnuku Komenského

Výstava o vnuku Komenského
Uherský Brod Kultura 23 / 01 / 2013

Muzeum J. A. Komenského připravuje na pátek 25. ledna 2013 vernisáž výstavy Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství. Výstava vůbec poprvé české veřejnosti komplexně představuje život a dílo Daniela Arnošta Jablonského, vnuka J. A. Komenského.
D. A. Jablonský (1660-1741) se narodil poblíž Gdaňska jako druhý syn v rodině Petra Figula a Alžběty rozené Komenské. Po studiích na univerzitě ve Frankfurtu nad Odrou a delším stipendijním pobytu v Oxfordu nastoupil dráhu duchovního. Roku 1693 byl povolán na místo dvorního kazatele u berlínského dvora. Jablonský byl duchovním a teologem reformovaného (kalvínského) vyznání, které bylo velmi blízké teologickým názorům Jednoty bratrské. Po celý život Jablonský neúnavně usiloval o překlenutí rozdílů mezi jednotlivými protestantskými vyznáními (především reformovaných/kalvinistů a luteránů) - právě na budování mostů mezi různými konfesemi také odkazuje název brodské výstavy, která potrvá do 3. března.

TOPlist