Výzva ZŠ Sportovní k 50. výročí jejího založení

Výzva ZŠ Sportovní k 50. výročí jejího založení
Foto: archiv ZŠ
Uherské Hradiště Kultura 30 / 06 / 2013

Základní škola Sportovní v Uherském Hradišti oslaví v příštím školním roce 50. výročí založení. Bývalí zaměstnanci a absolventi této školy a všichni zájemci jsou zváni na prohlídku školy, která se uskuteční 12. října 2013.
V této souvislosti bude v kině Hvězda uspořádána menší expozici související s historií školy a jejího bezprostředního okolí (náměstí Míru, kino Hvězda, sportovní hala, sportoviště, koupaliště apod.).
„Aby výstava byla pestrá, dovolujeme si oslovit a požádat o spolupráci obyvatele města, pamětníky a rodáky, učitele, absolventy, zájemce o historii…,“ vyzývá Milan Melichárek, ředitel školy. „Uvítáme písemnosti, fotografie, filmové záběry, třídní kroniky a další exponáty, které se vztahují jak k historii školy a školní výuky, tak také k historii blízkých budov či náměstí Míru a přiléhajících Smetanových sadů.“
Bohužel spousta písemností a fotografií ze školního archivu byla zničena při povodni v roce 1997. Zapůjčené jakékoliv historické materiály a předměty související s uvedenými tématy budou na místě zkopírovány nebo převedeny do elektronické podoby, v žádném případě nemůže dojít k jejich poškození nebo ztrátě. Materiály noste přímo do školy nebo do kina Hvězda.

TOPlist