Zmizelé Uherské Hradiště

Zmizelé Uherské Hradiště
Uherské Hradiště Kultura 11 / 11 / 2008

Víte, kudy vedly v Uherském Hradišti ulice Ztracená či Gymnazijní? Kde sídlil proslulý hostinec U Kašpárků či kterému domu se říkalo Volákův a čím byl zajímavý? To vše a mnohé další se dozvíte v knize o Uherském Hradišti, která právě vyšla v edici Zmizelé Čechy, Morava a Slezsko nakladatelství Paseka. Její autorky, archivářka Jaromíra Čoupková a historička Blanka Rašticová, se v ní pokusily zachytit historii i proměny města, které právem bývá nazýváno slováckou metropolí.
V souladu s ustálenou formou edice je kniha rozdělena do dvou částí. V první, textové, je věnována pozornost nejprve přehledu dějin města, který zachycuje nejvýznamnější události od založení do roku 1990 (autorka J. Čoupková). Následující tři kapitoly zachycují nejen stavební vývoj města od středověku do současnosti, ale také výrazné proměny, které přinesla uplynulá desetiletí (B. Rašticová). V kapitole nazvané Urbanistický vývoj města do roku 1782 je popsáno budování uherskohradišťské pevnosti, stejně jako postupný vývoj městské zástavby. Čtenář se tak seznámí s lokací některých dnes již neexistujících objektů, jakými byly pranýř, městská strážnice, masné krámy či městské mlýny. Tato kapitola přináší shrnutí výsledků dosavadního bádání o starších dějinách města. Navazující kapitola o urbanistickém vývoji po zrušení hradišťské pevnosti dokumentuje postupný stavební rozvoj města od druhé poloviny 19. století. Je v ní zachycen vznik všech významných veřejných i soukromých staveb, stejně jako budování a úpravy komunikací, vodních toků, mostů atd. Na vzhledu města se významně podíleli stavitelé a architekti, proto je u většiny popisovaných staveb určeno autorství a některým osobnostem jsou věnovány stručné medailonky. Výrazným změnám v podobě města, které přinesla druhá polovina 20. století a první léta 21. století, je věnována kapitola Zmizelé Hradiště. Autorka provází čtenáře jednotlivými částmi historického jádra města, vypráví o proměnách některých objektů, připomíná bourání částí ulic a náměstí a dokumentuje následnou novodobou výstavbu.
Druhá, podstatně rozsáhlejší část knihy přináší stovku mnohdy unikátních černobílých historických snímků a pohlednic, které byly vybrány tak, aby co nejlépe dokumentovaly popisované proměny města. Některé jsou publikovány vůbec poprvé. Fotografie, až na jednu výjimku, poskytlo ze svého bohatého sbírkového fondu Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.
Kniha bude představena veřejnosti v pátek 21. listopadu v 16.00 v hlavní budově Slováckého muzea v Uh. Hradišti za účasti obou autorek.

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace