Ekologie a věda v objektivu

Ekologie a věda v objektivu
Zlínský kraj Podnikání 25 / 07 / 2008

V současné době probíhá v ČR již pátý ročník veřejné fotografické soutěže „Ekologie a věda v objektivu“. Projekt organizovaný společností Bayer získal záštitu ministra životního prostředí ČR, mezinárodní organizace UNEP a Českého svazu ochránců přírody. Letošní ročník, který probíhá do konce srpna, zdůrazňuje význam vědy pro ochranu životního prostředí v tématu „Věda pro lepší život“ v kategoriích „PŘÍRODA - ochrana klimatu“ a „LIDÉ“. V loňském roce čeští fotografové do soutěže přihlásili rekordních 1420 ekologicky zaměřených fotografií.
Organizátoři chtějí poukázat na důležitost výzkumu směřujícího k ochraně klimatu, přírodních zdrojů a lidského života. Fotografie mají upozorňovat na vliv nezodpovědného přístupu k přírodě a důsledky na budoucnost planety. Zároveň mohou zachycovat příležitosti pro trvale udržitelný rozvoj a zlepšení kvality života a ochrany životního prostředí.
„Nechceme jen přihlížet a kritizovat ostatní. Celosvětově přibývá lidí a negativních dopadů na životní prostředí. Příroda na to nestačí reagovat a prognózy nejsou pozitivní. Situace Země ovšem není nevratná, ale co nejdříve musí dojít ke změnám. Máme šanci se dát cestou k udržitelnému rozvoji, který nám umožní zvýšit životní úroveň občanů světa a uspokojit potřeby generací, které teprve přijdou. Takový rozvoj by se měl zakládat na hospodářském růstu, který bude respektovat jak člověka, tak přírodní zdroje naší jedinečné planety. Proto se aktivně podílíme na výzkumu, který chrání lidské životy před negativními dopady, podporujeme lidské zdraví, chráníme úrodu, vyvíjíme nové, ekologicky šetrné materiály a technologie např. na ochranu klimatu a vodních zdrojů. Zároveň trvale snižujeme emise a spotřebu energie při výrobě,“ připomenul Dirk Schade za organizátora soutěže, firmu Bayer. Bayer je v současné době také jedinou evropskou chemickou společností, která má být zahrnuta do Indexu vedoucích společností v oblasti zveřejňování emisí uhlíku (Carbon Disclosure Leadership Index), prvního celosvětového indexu pro ochranu globálního klimatu.
PRO ZÁJEMCE je v provozu přihlašovací portál www.ekologievobjektivu.cz, kam mohou amatérští i profesionální fotografové vkládat své příspěvky, volit své favority a vyměňovat si názory k tématu a přihlášeným snímkům.
Vítězné fotografie vybere v průběhu září ze všech přihlášených příspěvků porota složená z odborníků na fotografii a na životní prostředí. Celková hodnota udílených cen v soutěži je přibližně 120.000 Kč, vítězové obdrží také předplatné fotografických časopisů a další věcné ceny. Projekt završí čtrnáctidenní výstava vítězných a dalších unikátních fotografií v centru Prahy a na dalších místech ČR.
Více informací, přihlášky a pravidla soutěže Ekologie a věda v objektivu naleznete na webových stránkách www.ekologievobjektivu.cz. 

TOPlist