Ekonom a včelař Oldřich Hájek bude na podzim kandidovat do Senátu

Ekonom a včelař Oldřich Hájek bude na podzim kandidovat do Senátu
Foto: archiv   /  doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA, děkan FVES, ekonom a včelař
Uherské Hradiště Podnikání 03 / 06 / 2024

Přestože nás již tento týden čekají volby do Evropského parlamentu, letos půjdou voliči k volebním urnám ještě jednou, a to 20. a 21. září. To se budou totiž konat jak volby do zastupitelstev krajů, tak v případě obvodu č. 80 také volby senátní. Jedním z kandidátů bude ekonom, včelař a děkan Oldřich Hájek, který bude kandidovat za hnutí ANO.

Na podzim budete kandidovat do Senátu ve volebním obvodu číslo 80, který se skládá z části okresu Uherské Hradiště a okresu Zlín. V regionu jste známý především jako ekonom a včelař. Stál jste také za příchodem Vysoké školy Jagiellońské do Uherského Hradiště, jste děkanem na této fakultě. Můžete nám přiblížit Vaši motivaci kandidovat do Senátu?
Rozhodnutí kandidovat do Senátu nebylo jednoduché, vždy je potřeba zvažovat další souvislosti spojené s výkonem veřejné funkce. Dosud jsem nikdy nekandidoval do žádné politické funkce a pohyboval jsem se zejména v univerzitním či podnikatelském prostředí. Ale jak se říká, zkusit se má vše a možnost ucházet se o senátorský post vnímám velmi zodpovědně.

Jaké jsou Vaše pracovní zkušenosti, které byste chtěl ve svém případném senátním angažmá využít?
Mé prvotní pracovní zkušenosti jsou spojeny zejména s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Zde jsem si prošel celé profesní „kolečko“, kdy jsem zde působil jako asistent, odborný asistent, ředitel ústavu, docent i děkan fakulty. Během svého působení jsem se svým týmem realizoval řadu projektů ve spolupráci s veřejnou i soukromou sférou. Působil jsem též na Zlínském kraji jako vedoucí Oddělení koncepcí a analýz na Odboru strategického rozvoje kraje. I díky této pracovní zkušenosti jsem získal naprosto detailní znalosti problémů, potřeb a výzev jednotlivých částí Zlínského kraje.

Od roku 2016 se věnujete podnikání. V jakých oblastech?
Mým největším úspěchem na podnikatelském poli byla realizace celého procesu příchodu Vysoké školy Jagiellońské do Uherského Hradiště. Byl to komplikovaný a komplexní projekt po organizační, administrativní i jazykové stránce. Ovšem nejen školství je oblastí mého podnikatelského zájmu. Věnuji se dalším aktivitám, které jsou hodně spjaty s naším regionem. Staráme se zde o dvě včelnice, pečujeme o sady a snažíme se tuto aktivitu každý rok intenzivně rozšiřovat. Z ekonomického hlediska nejde vyloženě o projekty s vysokou ekonomickou hodnotou, ale osobně je vnímám jako významné z hlediska péče o krajinu a z hlediska udržitelného rozvoje. A když je dobrý rok a povede se úroda, tak kromě takové té přirozené radosti z úspěšného hospodaření je výsledkem i přiměřená odměna v podobě skvělého medu, slivovice a dalších produktů.

Za jakou politickou stranu budete kandidovat?
Budu kandidovat za politické hnutí ANO. Velmi si vážím toho, že jsem byl ze strany hnutí ANO osloven s možností kandidovat do Senátu ve volebním obvodu číslo 80. Hnutí ANO dnes představuje relevantní opozici současné vlády, byť s řadou jejích kroků nejsem spokojen. A i tato nespokojenost tvoří část mé motivace, proč se budu klání o Senát na podzim účastnit.

V regionu jsme Vás mohli vídat na billboardech s motivem přednášky o sršni asijské. Proč toto téma?
Mimo jiné jsem také včelař, starám se o dvě včelnice v Tlumačově a Slušovicích. Včelařím už téměř 15 let a jsem také místopředsedou Českého svazu včelařů pro okres Zlín. Na Fakultě v Uherském Hradišti realizujeme dále unikátní studijní program Včelařství. Včely zcela prostupují mým životem. Když se tedy v loňském roce u nás objevilo první hnízdo sršně asijské, bylo to pro mě téma číslo jedna. Z tohoto titulu vznikla idea série přednášek pro veřejnost, protože sršeň asijská je mezi sršněmi zcela výjimečná svou agresivitou a měli bychom se o ní všichni dozvědět co nejvíce. Problematice invazivních druhů se chci věnovat i v budoucnu, bude to téma stále aktuálnější.

Invazivní druhy budou velkou výzvou, chtěl byste toto téma diskutovat i v Senátu?
Samozřejmě. A nejen sršeň asijskou. Invazivní druhy jsou tématem nejen pro včelaře, ale i pro rybáře a další zájmové skupiny. Například i naše řeky jsou v poslední době pod tlakem řady invazivních rybích druhů, které decimují původní domácí populace. Proto bych rád působil ve výboru pro zemědělství, který je pro zdůraznění těchto témat vhodný. Již více než rok jsem také myslivcem, takže příroda a krajina jsou mé druhé já. Věřím, že v rámci tohoto senátního výboru by bylo možné tato témata dále posouvat.

Senát je orgán, který je také velmi činný z hlediska zahraničních záležitostí. Jak hodnotíte současnou Evropskou unii a evropskou integraci?
Po pětině století našeho členství v EU je již možné mnohé hodnotit. Tady je nutné bohužel konstatovat, že dnešní EU je naprosto jinou institucí než tou, do které jsme v roce 2004 vstupovali. V roce 2004 šlo hlavně o témata spojená s odstraněním obchodních bariér a podporou podnikání. Dnes je EU zcela přeregulovaná a naprosto zbyrokratizovaná instituce s velmi špatnými politikami v mnohých tematických oblastech. Za zcela mimořádně špatnou politiku EU bych označil tu migrační. A problematice migrace bych se chtěl také v Senátu aktivně věnovat. Současný migrační pakt s povinnou solidaritou je pro mě absolutně nepřípustný. Jsem zcela proti nelegální migraci. Naopak, je potřeba řešit tyto problémy v zemích původu a migranty mířící za sociálními dávkami zcela odmítnout a do EU nevpouštět. Za velmi špatnou politiku EU považuji také tzv. Green Deal.

V čem považujete Green Deal za špatný?
Green Deal je v současné podobě naprostou chimérou. Jediné, k čemu povede, bude výrazné zdražení všeho zboží a totální kolaps průmyslu v Evropě. Zavedením emisních povolenek na naftu a benzín od roku 2027 i na domácnosti se dostáváme do naprostého průšvihu. Vyvolanou inflační spirálu si v současné době vůbec neumíme představit. Stejně tak povinná elektromobilita a zákaz automobilů se spalovacím motorem. To jsou kroky činící z Evropy skanzen, a přitom naší planetě tímto způsobem naprosto nepomůžeme. Toto jsou oblasti, vůči kterým bych se chtěl v Senátu vymezit.

A co problematika eura?
Naše ekonomická kondice není nyní taková, abychom si mohli dovolit přijmout euro. Naopak, předčasné přijetí eura by se nám mohlo velmi vymstít celkovým poklesem životní úrovně. Stačí se podívat do Chorvatska, kde místní obyvatelé jsou naprosto v šoku z toho, jak se mění ceny zboží a služeb. Také teze, že kdybychom měli euro, tak bychom měli nižší inflaci, je velmi sporná. Naopak, Česká národní banka začala úrokové sazby zvyšovat rychleji a razantněji než Evropská centrální banka, která se musí ohlížet na požadavky větších ekonomik. Byli bychom tedy takovou „popelkou“ a jen bychom mohli sledovat měnovou politiku, která se orientuje na podporu větších ekonomik. Až budou ceny v obchodech a platy jako v Německu, tak pak není nad čím váhat. Ale do té doby bych s tímto naprosto zásadním krokem vůbec nespěchal.

Jaké další orgány Senátu by Vás zajímaly?
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova je pro mě určitě téma. K problematice rozvoje venkova mám velmi blízko, protože v oboru regionálního rozvoje působím celou svou profesní kariéru. Titul docent jsem získal na České zemědělské univerzitě v Praze právě v oboru regionální rozvoj. Ve své praxi jsem realizoval celou řadu projektů a také jsem v této oblasti publikačně velmi činný. Navíc, náš krásný region má venkovský charakter, který považuji za jeho výraznou silnou stránku. V rámci této stálé komise bych rád zdůrazňoval témata, která náš region potřebuje.

Zkuste prosím tato regionální témata blíže popsat našim čtenářům.
Regionálních témat, která může aktivní senátor, jak se říká „tlačit“ kupředu, je celá řada. Záleží jen na osobní aktivitě a motivaci senátora jednotlivá témata posouvat. V tomto mohu nabídnout mimořádnou aktivitu a energii. Jsme regionem, který je v podstatě od Prahy nejvíce vzdálen. To samo o sobě vyvolává řadu důležitých témat k řešení. Jde například o problematiku dopravní dostupnosti, kdy mě napadá dosud neprovedená, přitom ale velmi potřebná elektrifikace železniční trati Staré Město - Uherský Brod - Luhačovice. Otázkou je také nastavení financí, které do regionu plynou v podobě nastavení rozpočtového určení daní. I zde je co vylepšovat. Z hlediska hospodaření s vodou region čeká výstavba nového vodního díla Vlachovice či revitalizace stávajících přehrad. V rámci kampaně budu prezentovat a otevřeně komunikovat celou řadu dalších projektů a témat, kterým bych se rád v budoucnu aktivně věnoval.

Jak byste v Senátu dále působil?
Roli senátora vnímám ze dvou úhlů pohledu. Na straně jedné je část práce orientována na činnost v samotném Senátu v Praze. Ale senátor je také zástupcem svého volebního obvodu. Na obou „frontách“ jsem připraven pracovat s mimořádným nasazením, vzhledem ke svému věku chci být velmi aktivním senátorem, který si svůj mandát opravdu poctivě odpracuje. Senát pro mě určitě nebude žádnou trafikou před důchodem jako pro některé současné senátory, kteří i přes několikaleté působení v Senátu toho mnoho nepředvedli a svému regionu toho mnoho nepřinesli. Věřím, že je za mnou vidět řada profesních úspěchů, a tímto způsobem, velmi orientovaným na dosažení cílů důležitých zejména pro náš kraj, bych chtěl pracovat i v Senátu. Co vše připravuji, kde se můžeme setkat a mnoho dalších informací o mně naleznete na mých volebních webových stránkách
WWW.SENATOR24.CZ

 

Zadavatel/zpracovatel: Oldřich Hájek 

Tagy článku

TOPlist