Ilona Plšková: Stav učňovského školství mě znepokojuje

Ilona Plšková: Stav učňovského školství mě znepokojuje
Foto: sal  /  První žena kunovického LETu při debatě s ministrem.
Kunovice Podnikání 12 / 11 / 2015

Letecká společnost Aircraft Industries Kunovice patří mezi největší zaměstnavatele na Uherskohradišťsku. Továrna dává práci tisícovce lidí. I přesto se ale potýká s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců v hospodářských i dělnických profesích. „Hlavním problémem je malý počet absolventů příslušných strojírenských oborů a přirozený demografický vývoj - stárnutí současných pracovníků, říká Ilona Plšková, generální ředitelka leteckého podniku s mnohaletou tradicí, v rozhovoru pro DOBRÝ DEN.

Nezaměstnanost na Uherskohradišťsku klesá, ale mnohé firmy mají problém najít kvalifikované zaměstnance. Aircraft Industries není výjimkou. Proč?
Problém získávání kvalifikovaných pracovníků ve strojírenství není pouze lokální. Jednou z příčin je malý zájem studentů o technické profese a preference jiných než strojírenských oborů ke studiu, a to na středoškolském i vysokoškolském stupni vzdělávání. V regionu je dlouhodobá poptávka po profesích svářeč, kovoobráběč, frézař, strojní zámečník nebo klempíř. A tyto profese v řadách zájemců a uchazečů o práce v evidenci úřadu práce dlouhodobě chybí.
Naše organizace má vysoké nároky, především s ohledem na velkou technickou náročnost a řemeslnou zručnost, která je vyžadována a je nezbytná při výrobě dopravních letounů. Nejsme prvovýroba, odpovídající kvalifikace a praxe je nezbytným předpokladem u uchazečů o volná místa. V současnosti hledáme technology, konstruktéry, ale i letecké klempíře, mechaniky, soustružníky, strojní zámečníky, frézaře a další dělnické pozice.

Když už seženete kvalifikovanou pracovní sílu, zapustí v podniku kořeny? Vím, že jste před časem prohlásila, že většina zaměstnanců zjistí, že na tak náročnou práci nemá...
Jak už jsem uvedla, máme skutečně vysoké nároky na kvalitu odvedené práce. Ne každý je schopen dostát vysokým požadavkům náročné výroby. I proto jsme zavedli adaptační proces pro nové zaměstnance, obě strany tedy mají dostatečný prostor, aby zvážily, jestli je požadovaná práce odváděna v předepsané kvalitě. Zaměstnanců si vážíme, protože bez kvalifikovaných lidí je i nejnovější technologie bezcenná. Udržet ty stávající je součástí firemní politiky a máme vypracovaný plán stabilizace klíčových zaměstnanců. Zároveň podporujeme jejich odborné vzdělávání, rozvoj a poskytujeme jim nadstandardní zaměstnanecké benefity.

Je rok od roku horší získávat kvalifikovanou sílu, nebo se situace stabilizovala?
Náš problém je dlouhodobý. Současný pokles nezaměstnanosti neodráží naši reálnou situaci s pokrytím volných míst. Vývoj v poklesu počtu nezaměstnaných ohrožuje především odvětví, kde není poptávána kvalifikovaná práce ve specifických strojírenských profesích. Nedostatek kvalifikovaných zájemců o práci v Aircraft Industries je především způsobený malým počtem absolventů příslušných strojírenských oborů a přirozeným demografickým vývojem - stárnutím pracovníků ve strojírenských profesích obecně. Nezanedbatelný vliv má i oživení ekonomiky a větší poptávka po určitých profesích. Ale faktorů je mnoho.

Nemáte obavy, že nedostatek kvalifikovaných sil ohrozí třeba budoucnost podniku?
Demografický trend by skutečně v naší organizaci mohl v budoucnu způsobit komplikace. Riziko si plně uvědomujeme, proto sami podnikáme veškeré kroky a opatření, abychom nepříznivému vývoji zabránili. Aircraft Industries je zřizovatelem střední školy letecké, jejíž absolventi v oborech letecký mechanik a letecký klempíř najdou u nás pracovní uplatnění. Také jsme navázali spolupráci napříč spektrem středních škol v regionu a zavedli u učňů požadovaných profesí stipendijní programy. Jsme rovněž aktivně zapojeni v práci sektorové rady ministerstva průmyslu a obchodu a spolupracujeme na programu technických kvalifikací, jejich hodnotících standardech a aktuálních požadavcích na technické profese v Národní soustavě kvalifikací.
V regionu, kde průmyslová výroba má tradici a dodnes nezastupitelné místo, jsme současným neutěšeným stavem středního učňovského školství znepokojeni. Není to jen problém našeho kraje. Malý zájem o učňovské obory a nedostatečné propojení školství a potenciálních zaměstnavatelů z řad firem v regionu je celorepublikový problém. Jestli stát a zaměstnavatelé nezačnou systematicky pracovat na nápravě, představuje situace hrozbu zvyšujícího se nedostatku kvalifikovaných pracovníků i v budoucnu.

V čem vidíte největší problém?
Hlavně ve vnímání postavení člověka v manuálních profesích v naší postindustriální společnosti. Mladí lidé se soustředí na studium humanitních předmětů a středních škol s všeobecným zaměřením. Trend odklonu od technického vzdělávání je dlouhodobý. Není to přitom jen problém nedostatečné propagace firem ze strany atraktivnosti konkrétních oborů, povolání. Celospolečenským problémem je navrátit řemeslu punc společenské prestiže. A tady se otevírá primární problém. Vnímání a propagace atraktivnosti daných učebních oborů už v samotných rodinách studentů. Ne každý může být lékař, právník, kulturní antropolog. Musíme podpořit význam řemesel, jejich tradici, nezastupitelné místo ve společnosti.

Jaké se nabízí řešení? Cílená propagace řemesel už na základních školách?
Přesně tak, prvním krokem by mělo být opětovné zavedení praktické výuky - dílen. Podpora mladých technických talentů a samozřejmě nabídka stabilní a náležitě ohodnocené práce v technických oborech. Nabízí se i podpora užšího propojení firem a učňovského školství ze státních zdrojů. Situace se však nezmění ze dne na den, zázračný recept neexistuje, ale snažíme se a jsme trpěliví.

autor: Petr ČECH
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace