Jestli česká justice rozsudek uzná, půjde o porušení českých právních principů!

Jestli česká justice rozsudek uzná, půjde o porušení českých právních principů!
Foto: ilustrační foto
Kunovice Podnikání 12 / 08 / 2015

Evektor-Aerotechnik neprožívá lehké období. Jeden z největších výrobců letadel v Česku je však připravený bojovat, verdikt floridského soudu totiž považuje za kontroverzní. „Z pohledu českého práva a základních standardů, tvořících součást ústavního práva na spravedlivý proces, rozsudek nemůže v žádném případě obstát. Uznání a vykonání rozsudku na území České republiky je proti veřejnému pořádku. I kdyby byl vydán v souladu s právem státu Florida,“ uvedl v prohlášení pro DOBRÝ DEN Alois Šatava, právní zástupce kunovické společnosti.
John Pedersen má podle amerického soudu nárok na 82,4 milionu korun (včetně úroků - pozn. autora), což je výše odškodného včetně léčebných výloh za zranění při havárii, kterou způsobila konstrukční chyba v pilotní kabině. Evektor to ale vidí jinak.
„Společnost nenese za nehodu žádnou odpovědnost, nároky pana Pedersena jsou spekulativní. Tvrzení, že za havárií stojí chybná konstrukce pilotního prostoru, je nepravdivé. Americká Národní komise pro bezpečnost dopravy (NTSB), která se jí zabývala, konstatovala, že pravděpodobnou příčinou vzniku škodné události bylo pochybení instruktora, který neudržel směrovou řiditelnost letounu, a neúmyslné sešlápnutí jeho směrového pedálu pilotem (Pedersenem - pozn. autora) během opakování přistávacího manévru. Žádná konstrukční chyba, jak uvádí pan Pedersen,“ uvádí dál Šatava.
Kdyby se ale společnost nevyhýbala soudu, mohla podle prohlášení Pedersenova právníka argumenty obhájit a dnes nemá existenční problémy...
„Jeho prohlášení považujeme za hrubě zkreslující, zavádějící a ve značné části zcela nepravdivé. Evektor si v žádném případě současné problémy nezpůsobil sám, ale jsou důsledkem zcela bezprecedentního spekulativního postupu pana Pedersena, který je možná standardem v USA, nicméně je zcela v rozporu se základními právními principy České republiky,“ píše v prohlášení Šatava.
Z prohlášení vyplývá, že postup Pedersena a jeho právníků Evektor-Aerotechnik považuje za typický nepřípustný případ tzv. forum shopping, kdy si žalobce účelově vybere soud, který s případem nijak nesouvisí, aby dosáhl jediného cíle. Co nejpříznivějšího výsledku ve svůj prospěch, ať už kvůli maximální výši vysouzené částky nebo znemožnění, případně ztížení obrany protistrany u soudu, který negarantuje ani základní právní ochranu a práva, jakých by se jí dostalo v domovském státě.
„Soud vydal bez účasti žalované společnosti rozsudek zcela v jeho prospěch a přisoudil mu naprosto absurdní odškodnění za úraz nohy, který si způsobil vlastní vinou při nezvládnutí pilotáže letadla. Evektor-Aerotechnik přitom nemá ke státu Florida žádnou vazbu, společnost má sídlo v České republice, na Floridě neměla a nemá pobočku, organizační složku, nikdy tam nepodnikala a ani nevlastnila žádný majetek. Havárie se navíc stala mimo Floridu, konkrétně na letišti ve státě Minnesota, a údajně poškozený Pedersen podle našich informací trvale bydlí ve státě Utah,“ potvrdil v prohlášení Šatava.
Kdyby tedy postupoval správně, podá žalobu v České republice. „V takovém případě by byla žaloba zcela legitimním a zákonným postupem, jak se domáhat domnělých nároků proti společnosti,“ uvádí dále právník.
Jenže u českého soudu by sotva vysoudil odškodné 3,7 milionu dolarů, včetně milionového bolestného. „I kdyby s žalobou uspěl, což však považujeme za prakticky vyloučené, vysoudil by podle českých právních předpisů přibližně 800 až 1000krát nižší odškodné, než kolik mu přiznal floridský soud. Z okolností případu je nicméně evidentní, že na území České republiky by vůbec neuspěl,“ pokračuje v prohlášení Šatava.
Evektor-Aerotechnik navíc podle všeho ani nebyl dostatečně informován o průběhu líčení a nařízených jednáních.
„Společnosti nebyly doručovány žádné výzvy, předvolání, žádosti či jiné obdobné písemnosti, které by jí umožnily uplatňovat svá práva v soudním řízení. A tak společnost ani nemohla činit žádné procesní úkony k ochraně a uplatňování svých práv. Společnosti dokonce nebyl nikdy řádně doručen ani samotný rozsudek floridského soudu, podle kterého je vedena exekuce. Z toho jasně plyne, že s ní nebylo jednáno jako s účastníkem řízení,“ potvrdil v prohlášení právní zástupce Evektor-Aerotechnik.
Třebaže mezi USA a Českou republikou neexistuje žádná mezinárodní smlouva, která umožňuje americký rozsudek uznat a vykonat v České republice, zatím to vypadá přesně naopak...
„Není nám známo, což ostatně potvrzuje i ministerstvo spravedlnosti, že v České republice byl někdy uznán a vykonán obdobný civilní rozsudek vydaný v USA nebo ve státě Florida. A rovněž nám není známo, a je zřejmé, že se tak ani nikdy nestalo, že by rozhodnutí českých soudů ve věcech stejného druhu byla uznána a vykonána ve státě Florida. Příklad, který uvádí pan Pedersen (Harvardský Průmyslový Holding proti Viktoru Koženému a společnosti Landlocked Shipping Company - pozn. autora), nelze použít, neboť se jedná o rozhodnutí v trestní věci a jde o verdikt soudu státu New York,“ komentuje situace v prohlášení Šatava.
I když právníci Johna Pedersena tvrdí, že rozsudek byl vydán v souladu s americkým právem a je vykonatelný, má údajně jisté nedostatky.
„Z rozsudku není zřejmé, jaké věci se týká, proč se společnosti ukládá peněžitá platební povinnost, a chybí i jeho odůvodnění. Nedozvíte se ani, z čeho se přisouzená částka skládá, jestli se soud zabýval svou pravomocí o věci rozhodovat, a nenajdete ani poučení o opravném prostředku, přesněji není ani zřejmé, zda a v jaké lhůtě je možné se odvolat. Právo na odvolání tak bylo společnosti fakticky zcela odepřeno,“ píše dál Šatava.
Uherskohradišťský okresní soud přesto na základě floridského rozsudku potvrdil exekuci na kunovickou společnost. Vyjádření soudu se DOBRÉMU DNI získat nepodařilo, jeho tiskový mluvčí na dotazy do uzávěrky nereagoval.
„Jestli česká justice rozsudek uzná a vykoná, půjde nejen o zcela zásadní prolomení a porušení základních právních principů, na kterých je postaven český právní systém, ale bude to rovněž znamenat potenciální faktickou likvidaci českých podnikatelských subjektů, jejichž výrobek bude kdy distribuován, prodán nebo jen použit v USA, shrnul v dokumentu Alois Šatava.

autor: PETR ČECH

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace