Jsme C.S.O., slavíme 30 let na trhu

Jsme C.S.O., slavíme 30 let na trhu
Foto: CSO
Staré Město Podnikání 20 / 04 / 2022

Důsledná a poctivá příprava garantuje 70 % úspěchu

Každá výroba je pouze tak efektivní, jak kvalitně jsou nachystány procesy, a to včetně přípravy před samotnou výrobou. Dokonce i statistika říká, že pokud jsou veškeré procesy na začátku důkladně připraveny, je „našlápnuto“ na 70 % úspěchu. Pánové z prostředí automotive se kdysi důkladně zamysleli a přišli na to, že pokročilým plánováním kvality výsledného produktu (nazýváno APQP), všech procesů a také rizik vyplývajících z jednotlivých výrobních sekvencí lze na vysoké úrovni zaručit kvalitu výrobku a také výslednou efektivitu, dnes označovanou jako OEE.

V případě C.S.O. představuje příprava výroby tyto kroky:

•    Definici výrobních sekvencí jednotlivých výrobních technologií, a to ve správném pořadí a s důrazem na ekonomiku produkce
•    Vhodné zapřípravkování
•    Vyhovující metodiku měření a indexy způsobilosti výrobních zařízení, tedy Cpk
•    V případě letecké výroby je navíc v C.S.O. nastaven speciální režim, na jehož začátku tým lidí zavádí balíček opatření podle APQP (pokročilé plánování kvality výrobků)

Dříve tomu tak ale nebylo; společnost do této fáze musela dorůst v souvislosti se stanovenou strategií orientovat se na dodavatelský řetězec Airbus. Na konci minulého století probíhala příprava výroby v C.S.O. stejně jako v každé jiné malé - hanlivě řečeno garážové - firmě. Tedy například Franta se rozhodne, že upne kostku materiálu do svěráku, ofrézuje stranu A a navíc vyvrtá otvor. Může ale například přehlédnout přesný rozměr, který by se měl brousit, a máme tady neshodný výrobek, dříve zmetek. Podobně tomu bylo i na začátku existence C.S.O.

Tento temný středověk nahradila doba, kdy ke každé zakázce existoval ručně psaný postup výroby. Teprve s nástupem požadavků ISO 9001 začínaly papírové postupy výroby nahrazovat výrobní zakázky generované ERP systémem. Aktuálně v C.S.O. výrobní zakázky naskakují do terminálů přímo na strojích do front prací po zafixování plánovačem. Seřizovači či obsluha pak v terminálu přesně vidí, jaký CNC program či měřidla použít pro daný výrobek.

Velký kus práce odvedl v tomto směru Alois Holčák. Byl u samotného zrodu oddělení přípravy výroby a vedl ho téměř 20 let. „Do C.S.O. jsem nastoupil v roce 1999 jako technolog a byl jsem pověřen úkolem rozjet technologickou činnost pro podporu výrobní části firmy. Výrobní postupy se tehdy ještě ručně psaly na předtištěné formuláře. Postupem času jsme přešli na zpracování technologických postupů za pomoci výpočetní techniky. V současnosti má technický úsek technology, programátory a konstruktéra. Jelikož se mi přibližuje důchodový věk, rozhodl jsem se v roce 2020 přenechat vedení technického úseku nové generaci. Nyní pracuji v technickém úseku jako technolog, tedy na pozici, na které jsem ve firmě začínal,“ shrnuje Alois Holčák.

autor: Petr Chmelař, jednatel spol s r. o.

Tagy článku

TOPlist