Jsme C.S.O., slavíme 30 let na trhu

Jsme C.S.O., slavíme 30 let na trhu
Foto: ilustrační foto
Staré Město Podnikání 14 / 06 / 2022

Ekonomické recese 2008 a 2020

Každé období má svůj počátek, své maximum a poté dobu úpadku. Jedná se například o dobu dinosaurů, období starého Řecka, Říma a podobně. I v moderním podnikání posledních třiceti let, po které existuje společnost CSO, jsme si zvykli na skutečnost, že období hojnosti končí zhruba desetiletým časovým intervalem. Po něm dochází k tvrdému pádu z vrcholu investičních záměrů a rozšiřování kompetencí společnosti.

Když se v roce 2008 začalo mluvit o hypoteční krizi zakořeněné v USA, politická sféra v České republice nešetřila vlnou pozitivní energie. Tvrdila, že Česko je suverénní stát a jakákoli světová krize nebude mít žádné fatální dopady na hospodaření českých společností. Už o dva měsíce později se ukázalo, jak moc je svět provázaný, a katastrofální důsledky globální finanční krize se projevily v nebývalé síle. Dokázali jsme se v CSO se situací vypořádat adekvátním způsobem, i když některá opatření úsporných balíčků byla dost tvrdá.

Krize z let 2008/2009 odezněla, aby následně v období 2016 až 2018 došlo v historii CSO k ekonomicky nejúspěšnějším časům. I v nich se ale začínala opakovat napjatá atmosféra, stejně jako tomu bylo v roce 2008 před první významnější krizí. Nikdo tehdy ještě netušil, že krize v roce 2020 bude mít jmenovatele covid-19 a že po ní zůstanou miliony mrtvých po celém světě.

Veškeré společnosti, které byly doposud výhradně závislé na leteckém průmyslu, dostávaly informace od svých zákazníků s jasným sdělením: všechny objednávky od března 2020 do konce roku jsou vlivem nulového zájmu leteckých společností vystornovány. A to v situaci, kdy letecký průmysl za posledních 30 let neustále rostl.

Nastala tak další zkouška z dospělosti celého managementu CSO - už ve své druhé, nástupnické generaci. Nyní, v polovině roku 2022, by se dalo neskromně říci, že management pomyslnou maturitu složil nejhůře na chvalitebnou. Jsou před námi však další výzvy, které se po ústupu pandemie covid-19 vyskytly: agrese na Ukrajině, z toho vyplývající omezení v dodávkách materiálu z Ruska, sankční opatření na dovoz plynu a ropy z Ruska, energetická chudoba Evropy a podobně. Štěstí však přeje připraveným, proto i my v CSO děláme vše pro to, abychom byli připraveni na nepředvídatelné a nadále tvořili stabilní prostředí pro našich téměř 150 zaměstnanců.

Opravdu velmi si vážíme našich dlouholetých zaměstnanců, kteří s námi zůstávají v časech dobrých, ale i v těch zlých. Společně jsme zvládli dvě velké zkoušky; další výzvy společně nepochybně překonáme rovněž.

autor: Petr Chmelař, jednatel CSO spol. s r. o.

Tagy článku

TOPlist