Jsme C.S.O., slavíme 30 let na trhu

Jsme C.S.O., slavíme 30 let na trhu
Foto: ilustrační foto
Staré Město Podnikání 05 / 09 / 2022

Ze Starého Města až do Airbusu: vyrábíme pro letecký průmysl

Pracovat pro jeden z nejprestižnějších oborů, letecký průmysl, se nepodaří jen tak někomu. Společnost C.S.O. se do této elitní společnosti dostala už před lety a je na to právem hrdá.

Cesta C.S.O. k leteckému průmyslu začala v roce 2008, kdy společnost sice už využívala systém řízení kvality podle ISO9001, ale letecký průmysl se musí na vše dívat daleko přísněji. A proto lidstvo vymyslelo systém AS9100, v němž mají veškeré procesy přesná pravidla. Když mělo dojít v C.S.O. k přerodu na leteckou certifikaci, znamenalo to opravdovou revoluci.

Na jedné straně leteckého byznysu stojí prestiž každého dodavatele v řetězci, na straně druhé povinnosti a garance dodavatelů zapojených do bezpečnosti v civilním letectví. Pokud to vezmeme od prvopočátku: chceme-li dodávat do Airbusu, musíme mít zavedený systém AS9100 - to za prvé. Za druhé musíme umět předložit nabídku na díl, která bude obsahovat veškeré nákladové položky. Největší podíl obsahuje mzdový řádek THP pracovníků, kteří se starají o „papírovou válku“, dále pojistka na „ztráty způsobené vadným výrobkem“ - pro případ, že by kvůli vadnému výrobku firmy C.S.O. někde na světě muselo dojít k odstavení letounu na dobu nutnou k opravě. Přes to všechno musí být tato nabídka v tvrdém konkurenčním boji stále atraktivní.

Po přijetí objednávky dojde k překlopení navržených výrobních procedur do výrobní zakázky. Tato sekvence musí být dodržena po celou dobu životnosti výrobku. Jinými slovy: pokud jednou napíše technolog výrobní sekvenci přes pracoviště: „pilka - H32 - H12 - kontrola konečná“, nelze bez předchozího schválení využít jiný stroj než H32. Právě proto máme v C.S.O. klíčové technologie duplikované pro případ plánované odstávky či poruchy.

Dalším klíčovým bodem je vstupní kontrola a archivace dokumentů ke všemu, co do letadla posíláme. Tedy od materiálu (který se musí před uvolněním do výroby zkontrolovat nejen na mechanické vlastnosti, ale i spektrometrem na chemické složení) přes šrouby a Helicoily až po lepidla. Tyto doklady musí být dostupné po dobu deseti let od výroby samotného dílu.

Jakmile pustíme prověřený materiál do výroby, musí každý jeden zaměstnanec do systému orazit důkaz o tom, že začal na zakázce pracovat, a druhým příkazem ukončí na terminálu svou práci. Tím společnost plní bod normy o takzvané traceabilitě - dohledatelnosti na všech úrovních. Díky ní bude navždy možné zjistit, kdo a kdy na dané součástce pracoval. Dále je zde Kontrolní plán, který musí být podepsán jak výrobním specialistou, tak i kvalitářem.

První dodávka výrobků musí vždy odejít s takzvaným FAI protokolem. To je dokument, ve kterém se ke každičké poznámce na výkrese a kótě reportuje konkrétní hodnota, a ta musí splňovat specifikaci zadání. Až po odsouhlasení FAI reportu zákazníkem lze začít se sériovou výrobou. Samostatnou kapitolu by si zasloužila procedura certifikačního řízení pro certifikaci AS9100, která se opakuje každý rok a jednou za tři roky probíhá re-certifikační audit.

autor: Petr Chmelař, jednatel C.S.O. spol. s r. o.

Tagy článku

TOPlist