Oldřich Hájek: Věřím, že svou energií a pracovitostí mohu pomoci regionu v rozvoji

Oldřich Hájek: Věřím, že svou energií a pracovitostí mohu pomoci regionu v rozvoji
Foto: archiv   /  O. Hájek a G. Gorski na exkurzi v Aircraft Industries
Uherské Hradiště Podnikání 02 / 07 / 2024

Jak se zdá, leteckému průmyslu ve Zlínském kraji opět nastávají dobré časy. Kromě toho, že se i přes světové turbulence a válečné konflikty podařilo zachránit tradiční leteckou výrobu v Kunovicích, s novinkou v těchto dnech přišel také děkan Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií Vysoké školy Jagiellońské z Uherského Hradiště. Této polské univerzitě se totiž v těchto dnech podařilo akreditovat nový studijní program „Letecké inženýrství“, který by měl vychovávat novou generaci leteckých expertů. „Průmyslová tradice Zlínského kraje je strategickou výhodou, kdy řada firem z našeho zájmového oboru má dlouholetou tradici. V leteckém inženýrství je spolupráce s praxí pro naše studenty naprosto klíčová již během studií, jde totiž o mimořádně náročné odvětví,“ říká doc. Oldřich Hájek, děkan a zároveň kandidát do Senátu.

V těchto dnech vaše Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií Vysoké školy Jagiellońské oznámila, že od příštího akademického roku rozšíříte studijní programy také o Letecké inženýrství a Informatiku. Jak širokou škálu možností dnes studentům vlastně vaše škola nabízí?

V současné programové nabídce máme zastoupeny všechny typy studií. Jedná se jak o vysokoškolská studia bakalářského i magisterského stupně, nabízíme však také řadu akreditovaných rekvalifikačních programů. Dovolím si tedy tvrdit, že dnes už máme na naší fakultě stabilní, širokou a atraktivní nabídku studijních programů. Tradičně ekonomické zaměření je u našich bakalářských a magisterských studijních programů. Dále mezi velmi oblíbené studijní programy patří Oceňování nemovitostí a nyní od akademického roku 2024 i program Oceňování majetku. Máme také řadu kvalifikačních studií, kde realizujeme například studijní program určený pro ředitele škol a školských zařízení. Nově jsme po náročném akreditačním procesu získali práva pro studijní program Informatika, ale také unikátní studijní program Letecké inženýrství.

Přibližte nám, jak je náročné akreditovat mezinárodní vysokoškolská studia?

Jde o komplexní proces, protože musíte celý charakter studií připravovat tak, aby mohl být úspěšný v mezinárodních podmínkách. Tedy v obou státech působení naší vysoké školy, v Česku i v Polsku. Samozřejmě klíčem k úspěchu je zejména kvalitní personální zabezpečení, protože to je posuzováno nejpřísněji. Tady máme naopak velkou výhodu, protože naše programy zajišťují specialisté z obou zemí. Tak dokážeme rychleji reagovat na případné změny prostředí a lépe aktualizovat naše studijní programy. I tak je ale příprava akreditace nového programu časově náročným projektem, který zabere dva až tři roky. Velmi důležitou roli hraje dále partnerství a spolupráce na realizaci studijních programů s firmami v místě výuky. V tomto má Zlínský kraj velkou výhodu, protože je zde řada společností s podobným zaměřením, ve kterých mohou naši absolventi snadno nalézt uplatnění. Poloha Uherského Hradiště je také velmi výhodná, protože můžeme spolupracovat s firmami z celého regionu od Otrokovic až po Uherský Brod.

Letecké inženýrství má v našem regionu tradici. Připravujete spolupráci se společnostmi z tohoto odvětví?

Průmyslová tradice Zlínského kraje je strategickou výhodou, kdy řada firem z našeho zájmového oboru má dlouholetou tradici. V leteckém inženýrství je spolupráce s praxí pro naše studenty naprosto klíčová již během studií, jde totiž o mimořádně náročné odvětví. Naši studenti tohoto inženýrského programu musí během 5 let studií strávit téměř 700 hodin na praxích v těchto podnicích. Jsem velmi rád, že se nám rýsuje možnost spolupráce zejména se společností Aircraft Industries, která je v regionu unikátní leteckou společností přímo navazující na odkaz věhlasného LETU Kunovice. Věřím, že řada našich budoucích absolventů zde najde uplatnění a posílí personální obsazení této společnosti a leteckého odvětví v regionu jako celku. Jde o odvětví s vysokou přidanou hodnotou a výrazným mezinárodním přesahem. Považuji za důležité, aby pozice tohoto průmyslového odvětví ve Zlínském kraji posilovala, a náš studijní program Letecké inženýrství tomuto cíli snad přispěje.

Informatika představuje další větev studijních programů, proč tento směr?

Jsem přesvědčen, že informatika obecně je naprostý trend budoucnosti. S mírnou nadsázkou by se každý z nás měl orientovat v problematice informačních technologií. Již dnes se bez počítačů a dalších chytrých zařízení neobejdeme a další digitalizace společnosti jako celku je nevyhnutelným procesem, ač z něj osobně úplně radost nemám. Naopak jsem si jist, že studijní program Informatika velmi lehce získá své studenty. Míra uplatnění v tomto oboru je nyní i v budoucnu velmi vysoká. Nemusí jít přitom o špičkové programátory, ale existuje poptávka po profesích obsluhujících řadu aplikací, včetně jejich úprav a personalizace. Každá společnost s vysokou informační gramotností bude mít velkou konkurenční výhodu. Když to trochu přeženu, tak by školy měly připravovat IT studijní programy jako na běžícím páse. Selským rozumem mi jasně vychází, že jde o dobrý směr další nabídky studijních programů v Uherském Hradišti.

Jaká je pozice Vysoké školy Jagiellońské v Polsku z hlediska kvality?

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni má již více než 20letou tradici. V tomto parametru jsme již tradiční vysokou školou s kvalitním zázemím. V Polsku je více než 200 vysokých škol. Na rozdíl od České republiky je řada z nich prakticky zaměřena a nabízí jen bakalářské, profesně orientované studijní programy. Naším specifikem je skutečnost, že jsme již od začátku působení akademicky budovanou institucí s nabídkou jak bakalářských, tak magisterských studií. Od roku 2023 jsme na základě špičkového hodnocení kvality získali v Polsku vyšší statut, v České republice bychom tak byli považováni za univerzitu. Tímto krokem jsme získali práva na doktorské studium (Ph.D.) a také možnost realizovat habilitační řízení. Zařadili jsme se tak do velmi úzkého okruhu vysokých škol mající i tyto typy studijních programů. Jako kvalitní a inovující instituce jsme se tedy dále pustili do dalšího rozvoje nabídky studijních programů, jak jsem uvedl výše.

Přivedením Vysoké školy Jagiellońské do Uherského Hradiště jste udělal kus dobré práce. Jaké máte nyní další plány a výzvy?

Přiznám se, že jsem v akademickém roce 2016/2017 ani netušil, že výsledkem tohoto projektu bude samostatná dobře fungující fakulta v Uherském Hradišti. Dnes máme etablovaný tým kolegů, mnoho motivovaných studentů a řadu spokojených absolventů. Jsem velmi rád, že jsme mohli ve Zlínském kraji nabídnout další možnosti vysokoškolských studií. Instituce tohoto typu jsou strategickými prvky rozvoje každého regionu a nabídka terciárních studií představuje celou řadu příležitostí pro daný kraj. S postupem let nabýváme na velikosti, stále intenzivněji spolupracujeme s firmami ve Zlínském kraji. Osobně jsem velmi rád, že zde jsme a velmi mě mrzel zánik neveřejné vysoké školy v Kunovicích po 17 letech její existence. Přeci jen vysoké školy nerostou na stromech a ukončení činnosti každé takové instituce je pro region ztráta. Vznik fakulty v Uherském Hradišti patří mezi mé velké úspěchy a jsem velmi hrdý, že škola „šlape“. To mi poskytuje čas a prostor pro realizaci dalších cílů a projektů. Letos na podzim se budu ucházet o hlasy voličů v senátních volbách v obvodu č. 80. Věřím, že svou energií a pracovitostí mohu i v této pozici regionu pomoci v jeho dalším rozvoji.

V jakém výboru byste v Senátu působil?

Ze senátních výborů je mi nejvíce blízký Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Zde bych se rád věnoval zejména problematice zemědělství, která je mi blízká. A to nejen z pohledu včelařství, ale také mě odborně zajímá problematika invazivních druhů. Jedním z nich je sršeň asijská, která představuje nebezpečí nejen pro včely, ale dokonce také pro člověka. Kromě včelaření se věnuji i myslivosti. Shodou okolností se nyní v Praze projednává novela mysliveckého zákona, ze které mám velkou obavu. Zdá se, že vláda pětikoalice by chtěla s pomocí této novely pokutovat myslivce, pokud nebudou lovit určené množství zvěře. Řada myslivců ale realizuje tohoto koníčka spíše pro radost z péče o les a takto stanovené „lovné kvóty“ je nejspíše donutí jejich činnost ukončit. Výsledkem budou jen negativní dopady na stav lesů a na zdravotní stav zvěře. I takové, velmi necitlivě novelizované zákony, jsou mi velkou motivací pro aktivní práci v této oblasti.

Která ze stálých komisí by Vás zajímala?

Senát zřizuje řadu stálých komisí. Zde bych měl eventuálně zájem o práci ve Stálé komisi pro rozvoj venkova. Jednak je náš kraj regionem venkovským, což je jeho silná stránka, tak je zde příležitost prostřednictvím této komise podpořit celou řadu projektů prospěšných pro náš kraj.

Jak hodnotíte dosavadní průběh senátní kampaně?

Svoji senátní kampaň jsem spustil o něco dříve než další kandidáti. Považuji ale za férové, aby měla veřejnost možnost kandidáta více poznat, což není u případné kratší kampaně dost dobře možné. Jedno z mých hlavních témat je nebezpečí sršně asijské a dále také téma migrace. Na tato témata jsem v regionu v posledním roce realizoval téměř 50 bezplatných populárně-naučných přednášek. Velmi si vážím zájmu lidí o tyto akce. Vždy se našel čas otevřeně diskutovat také široké spektrum dalších témat. Jsem rád, že jsem se mohl takto v regionu jako ekonom a včelař představit. Pro další informace, prosím, navštivte moje webové stránky SENATOR24.CZ.

 

 

 

Zadavatel/zpracovatel: Oldřich Hájek

Tagy článku

TOPlist