Příručku pro pacienty dostanou klienti VZP zdarma na pobočkách

Příručku pro pacienty dostanou klienti VZP zdarma na pobočkách
Slovácko Podnikání 30 / 07 / 2008

Aktuální informace o změnách ve zdravotnictví, které nastaly od 1. ledna 2008, naleznou klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny v příručce pacienta. Ta je nyní k dispozici zdarma ve všech pobočkách VZP ve Zlínském kraji. V celkovém nákladu 300 tisíc kusů vydaly tohoto průvodce pacientů CzechMed a Všeobecná zdravotní pojišťovna spolu s pacientskými organizacemi. Příručka odpovídá na hlavní otázky týkající se pacientských práv, jako jsou: Jaká jsou hlavní práva pacientů? Jak komunikovat se zdravotníky? Kdy platit a kdy neplatit regulační poplatek za ošetření?
„Pokud jste si svých práv vědomi, můžete lépe komunikovat i se zdravotníky, kteří o vás pečují,“ uvádí se v příručce a následuje informace o tom, co dělat, když má pacient o průběhu své léčby či o přístupu lékaře pochybnosti.
Podle Martiny Stavjaňové, tiskové mluvčí KP VZP pro Zlínský kraj jsou takové příručky nezastupitelné: „My se musíme stále snažit vzdělávat pacienty. Pro fungující zdravotnictví je totiž důležité, aby na straně pacientů byli lidé, kteří vědí, na co mají právo, a nebojí se říct si o něj. Pro VZP je to jeden z důležitých kamínků na cestě vzdělávání a informování našich klientů,“ dodává Martina Stavjaňová.
„Navazujeme na velmi úspěšnou příručku, kterou jsme vydali na podzim loňského roku. Ta byla takřka ihned rozebrána. Tentokrát jsme několikanásobně zvýšili náklad, spojili se s hlavním hráčem zdravotnického odvětví, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zajistili spolupráci pacientských organizací a několika profesních komor,“ říká Tomáš Vican, prezident České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed.

Více o příručce pacienta:
První polovina příručky je věnována otázkám a odpovědím na regulační poplatky, ochranný limit, nadstandardní péči, zdravotnickou dokumentaci a další. Příklady: Mohu za zdravotní péčí jezdit plánovaně do zahraničí? Mám právo na informace obsažené ve zdravotnické dokumentaci vedené o mé osobě? Je lékař povinen informovat mne o možnostech nadstandardní péče?
Druhá informuje pacienty podle tematických skupin: diabetes, domácí péče, inkontinence, léčba ran, první pomoc a stomie. Příklady: Jaké zdravotnické prostředky pro léčbu diabetu jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění? Které zdravotnické prostředky by neměly chybět v lékárničce každého pacienta?
Více informací: Martina Stavjaňová, tisková mluvčí KP VZP pro Zlínský kraj, martina.stavjanova@vzp.cz

TOPlist