Rodinný dům s fotovoltaikou ušetří peníze, ale i více jak 5 tun CO2 ročně

Rodinný dům s fotovoltaikou  ušetří peníze, ale i více jak  5 tun CO2 ročně
Foto: archiv firmy  /  Zdeněk Tříska, ředitel skupiny Solar Global.
Napajedla Podnikání 20 / 03 / 2023

Co vyrobím, to nemusím nakoupit. Právě těmito slovy charakterizuje Zdeněk Tříska, ředitel skupiny Solar Global, hlavní přínosy přechodu na obnovitelné zdroje. Ty se opět staly módním trendem především v okamžiku, kdy v důsledku ruské agrese na Ukrajině upadla nejen Česká republika do energetické krize a domácnosti, firmy i veřejné instituce čelí enormnímu nárůstu cen za elektrickou energii.

„Dobře navržená fotovoltaická elektrárna spolu se správně dimenzovanými bateriemi dokáže pokrýt spotřebu objektu od března do září, někdy i října,“ vysvětluje Zdeněk Tříska hlavní ekonomické výhody energie ze slunce. Ale nejde jen o peníze. Jak ukazují data statistického úřadu, každý instalovaný megawatt obnovitelného zdroje ročně ušetří 840 tun CO2.

Vaše společnost se v poslední době dostala do povědomí veřejnosti hlavně v souvislosti s významnou podporou nejen ligového fotbalu na Slovácku. Nicméně už málokdo ví, že patří mezi přední české výrobce energií z obnovitelných zdrojů. To zní velmi vznosně, ale můžete našim čtenářům přiblížit, čemu konkrétně se tedy věnujete?

Obnovitelné zdroje obecně jsou mezi laickou i odbornou veřejností velmi exponované téma. A nejen v současné obtížné době, ale bylo tomu tak i v minulosti, před 12 až 15 lety. Skupina Solar Global se věnuje po celou dobu své existence, která sahá do roku 2009, výhradně obnovitelné energii. Ať již výrobě, akumulaci nebo efektivní přeměně a následné spotřebě.

Na první dobrou jde z vašich slov cítit, že patříte mezi ty společnosti, které se pokouší otočit kormidlem vývoje lidstva k „zelené“ budoucnosti, bezuhlíkovým technologiím a obnovitelným zdrojům. Proč je podle vás tato strategie tak důležitá?

Energie z obnovitelných zdrojů je prakticky jediná elektřina dostupná široké veřejnosti a masově aplikovatelná. Výroba elektřiny z plynové, uhelné nebo dokonce jaderné elektrárny je výsadou pouze velkých společností a koncernů. Dokonce i vodní elektrárna má svá specifika a není vhodná pro každého. V případě větrných elektráren jsou velmi náročné povolovací procesy. Pak nám opravdu zbývají už jen fotovoltaické systémy.

Dočetl jsem se, že vaše solární elektrárny ročně vyrobí více jak 40 GWh čisté energie. Co si má pod tím laik představit?

Platí, že běžná roční spotřeba bez vytápění se v bytě pohybuje kolem 2 MWh a v rodinném domě kolem 4 MWh, pak hovoříme o výrobě zcela čisté elektřiny pro 10 až 20 tisíc domácností. A to už je menší okresní město.

Zároveň uvádíte, že díky vašim investicím do obnovitelných zdrojů se podařilo uspořit více jak čtvrt milionu tun CO2. Zeptám se podobně, co toto číslo znamená?

To je nedílný, často opomíjený, přínos obnovitelných zdrojů. Čísla pro Českou republiku z roku 2021 hovoří o tom, že na každou 1 MWh vyrobené elektřiny produkují fosilní, tedy neobnovitelné zdroje, 0,86 tuny CO2. Při započítání produkce ze všech zdrojů elektřiny fosilních i bezemisních, se toto číslo sníží na 0,47 t CO2 na MWh. Když se nám fosilní zdroje podaří nahrazovat těmi obnovitelnými, pak roční provoz obnovitelného zdroje o výkonu 1 MW sníží celkovou produkci CO2 v ČR přibližně o 860 tun a budeme nadále snižovat celkové emisní zatížení.

Nejen unijní Green Deal, ale i další ekologické aktivity jsou často předmětem někdy až vášnivých politických diskusí. Když se na problematiku podíváte z vašeho odborného pohledu, jaké technologie budou určovat budoucí vývoj nejen na evropském kontinentu?

Podle mne to budou především obnovitelné zdroje, decentralizace výroby a akumulace elektřiny jakýmkoliv způsobem. Slunce, voda a vítr jsou nevyčerpatelné zdroje, ze kterých lidstvo dokáže energii vyrobit. Nyní se musíme zaměřit na to, jak takovou energii krátkodobě i dlouhodobě uskladnit a následně pak smysluplně využít v době, kdy ji budeme potřebovat. Zde máme velké rezervy.

Od roku 2017 působí vaše společnost také v zahraničí. Co vás vedlo k této expanzi a jakým aktivitám se v zahraničí věnujete?

V České republice se po roce 2013 prakticky zastavila výstavba obnovitelných zdrojů. Legislativa nebyla příliš nakloněna investorům, ochotným vložit své prostředky do energetiky. Hledali jsem tedy příležitosti jinde. Prvním takovým projektem byla fotovoltaika na skládce v Německu. Realizovali jsme jej nedaleko hranic v Schönwaldu a jedná se o téměř 700kW zdroj. Následně přišlo Polsko, nyní intenzivně pracujeme na projektech ve Španělsku a Rumunsku. Stále se jedná o fotovoltaické elektrárny, u kterých uplatňujeme dlouholeté zkušenosti nejen s výstavbou, ale i následným provozem.

Nicméně na domácí půdě jste specialistou také na instalaci fotovoltaiky pro domácnosti, firmy i samosprávu. Jak se energetická krize posledních měsíců projevila na zájmu o tuto technologii?

Jakmile se otevřely cesty pro investice v ČR, velmi rádi jsme opět akcelerovali působení na českém trhu. Prostředí dokonale známe, a proto jsme kromě realizace vlastních projektů začali nabízet fotovoltaické systémy i partnerům a zákazníkům. Troufám si říci, že máme velmi dobré vztahy s municipalitami a snažíme se spolupracovat s regionálními partnery v obchodní i veřejné sféře.

Říká se, že díky solární elektrárně na střeše rodinného domu nebo paneláku mohou lidé ušetřit nemalé peníze. Je možné obecně vyčíslit, o jak výrazné úspory se může jednat?

Rodinné a bytové solární systémy mají nejlepší efektivitu a ekonomiku v momentě, kdy jsou schopny pokrýt maximum spotřeby v objektu, kde jsou instalované. Zde je totiž hmatatelný, prokazatelný a velmi dobře predikovatelný ekonomický dopad. Co vyrobím, to nemusím nakoupit. Dobře navržená fotovoltaická elektrárna spolu se správně dimenzovanými bateriemi dokáže pokrýt spotřebu objektu od března do září, někdy i října. Čistě matematicky to tedy představuje energetickou soběstačnost v rozmezí 60 až 70 %. Opět ale nehovořím o spotřebě elektřiny na vytápění, přestože i zde může částečně fotovoltaika snížit náklady. Minimálně na ohřev teplé užitkové vody.

Velký zájem je teď také o dotace na pořízení obnovitelných zdrojů. Je i toto oblast, ve které dokážete vašim zákazníkům aktivně pomoci?

V rámci našich služeb umíme zákazníkům pomoci i s dotacemi. Zájem byl tak vysoký, že jsme v rámci skupiny vyčlenili celý tým zabývající se dotačními výzvami a žádostmi. Nutno říci a pochválit, že i legislativa tomu šla naproti a je skutečně pestrá nabídka dotací téměř pro každého zájemce, občana, velkého i malého podnikatele, města a obce.

Co je podle vás největším úskalím masivnějšího rozvoje obnovitelných technologií u nás? Legislativa, peníze na investice, nebo úplně něco jiného?

Legislativa udělala významný pokrok k lepšímu, přesto je co zlepšovat, například v povolovacích procesech, postoji stavebních a památkových úřadů, nebo již přemýšlet o podmínkách pro nové technologie, jako je např. vodík. Díky dotačním výzvám bych problém ve financování neviděl. Při realizaci energetického zdroje navíc vidíte úspory prakticky okamžitě a pokud je to nezbytné, s investicemi do obnovitelných zdrojů může pomoci bankovní úvěr.

Často se také mluví o tom, že díky velkému zájmu o fotovoltaiku se neúměrně prodlužují dodací lhůty. Je to problém, na který narážíte i ve vaší společnosti?

Ano, je to tak. Ovlivňuje to mnoho faktorů, které však mají globální nebo minimálně evropský charakter. Čína, jako významný světový dodavatel téměř všeho, stále bojuje s dopady covidu a není schopna pokrýt zvýšené nároky zákazníků v Evropě ani na ostatních kontinentech. Podporu obnovitelných zdrojů, kterou vidíme v České republice, má však minimálně celá Evropa. Nabídka se snížila, poptávka zvýšila. To znamená snížení dostupnosti a/nebo zvýšení ceny.

I díky současnému zvýšenému zájmu o obnovitelé energie vaše společnost rozšiřuje tým specialistů v mnoha oborech. O jaké profese teď máte největší zájem? A proč by měli zájemci dát přednost právě práci pro vaši společnost?

Za poslední 2 roky jsme expandovali opravdu hodně. Máme více než sto kmenových zaměstnanců a mnoho smluvních partnerů. Přesto velmi těžko hledáme kolegy na pozice projektanta nebo realizačního technika. Stále rozšiřujeme skladové prostory, zvelebujeme administrativní zázemí, abychom zaměstnancům nabídli příjemné prostředí, zajímavou a smysluplnou práci, zajistili atraktivní benefity, zkrátka místo, kde chcete pracovat. Domnívám se, že velkou výhodou celé skupiny Solar Global je český kapitál a velmi jednoduchá majetková struktura. Vyhýbáme se jakýmkoliv svazujícím restrikcím nebo korporátním složitým agendám.

Současný boom nemusí trvat věčně. Má práce pro vaši společnost dlouhodobou perspektivu?

Velkou část projektů stavíme pro další vlastní provoz, a jsme tedy sami sobě zákazníkem i dodavatelem v mnoha ohledech. Vyrobenou elektřinu pak sami obchodujeme na denním trhu. Tento model se osvědčil v minulosti, určitě v něm budeme pokračovat. Dává nám i našim zaměstnancům určitou míru jistoty a budoucnosti.

Vaše hlavní firemní zázemí dnes máte v průmyslové zóně v Napajedlech v bezprostřední blízkosti nově vybudované dálnice. Pro další strategickou expanzi asi velmi dobré místo, že ano?

Centrála v Napajedlech je klíčová pro celou skupinu. Umožňuje nám rozvoj, jedná se o atraktivní lokalitu, je bezpochyby reprezentativním objektem a už máme i vize, jak naložit s prozatím neobsazenou plochou přibližně půl hektaru.

Co chystáte pro nejbližší měsíce či roky? Na jaké novinky se mohou příznivci obnovitelných technologií těšit u vás?

V následujících třech měsících nás čeká realizace pilotního vodíkového projektu. Instalace a zprovoznění prvního komerčního systému pro výrobu bezemisního tzv. zeleného vodíku. Zdrojem pro elektrolyzér bude fotovoltaická elektrárna na střeše a fasádě, komplexní energetický systém bude doplněn i o baterie. Chtěli bychom tak navázat na náš projekt prvního velkokapacitního bateriového úložiště před pěti lety, který vnímáme jako milník nejen skupiny Solar Global, ale do jisté míry i české energetiky. Věřím, že se nám to podaří a opět to bude znamenat posun k čisté energetice. Inovativní projekty tohoto charakteru potřebují nejdříve praktické provozní výsledky, než najdou širší uplatnění. No a my jsme tuto hozenou rukavici zvedli.

Tagy článku

TOPlist