Senátor Valenta bude obhajovat mandát, podal přihlášku k volbám

Senátor Valenta bude obhajovat mandát, podal přihlášku k volbám
Foto: archiv  /  Ivo Valenta
Uherské Hradiště Podnikání 27 / 07 / 2020

Slovácký senátor Ivo Valenta se rozhodl obhajovat svůj senátorský mandát. Nadále se tak bude věnovat boji nejen za vyřešení problémů, které trápí region, ale také tématům, která mají celostátní přesah. Stejně, jako před šesti lety, bude kandidovat jako nezávislý za Stranu soukromníků ČR.

„Kandidaturu jsem dlouze zvažoval. Od začátku jsem tvrdil, že pro mne v tomto směru bude mít klíčovou roli rodina, a ta mne plně podporuje. Současně nechci zklamat své příznivce, kteří mi svou důvěru vyjádřili již v tzv. „volbách nanečisto“, jež jsem zorganizoval již v zimě právě z toho důvodu, abych si ověřil, zda lidé znají mou práci v Senátu. Jejich reakce mne potěšily,“ informuje senátor Ivo Valenta a dále dodává: „Je za námi spousta práce, ale obrovský kus cesty je také před námi. Klíčové pro mne je dotáhnout do úspěšného konce oblasti a problémy, které jsme již rozhýbali."

Jde například o osud uherskohradišťské věznice, který si dal jako jeden z prioritních úkolů hned po nástupu do funkce, a kde se po opravdu vleklém a intenzívním úsilí nyní konečně daly věci do pohybu.

„Snažil jsem se držet hesla “když mne vyhodí dveřmi, vrátím se oknem“. Neustále jsem všechny, kteří v této věci mohli cokoliv udělat, zahrnoval dopisy, odbornými argumenty, apely, dožadoval se a účastnil se osobních jednání a podobně. Jednalo se o mnoho desítek aktivit. Zástupce ministerstev jsem zval přímo na místo, aby nerozhodovali od stolu a ledy se díky nám všem, komu osud tohoto areálu není lhostejný, konečně hnuly. Vláda již má hotovu základní studii rekonstrukce a schváleno je také financování akce v řádu stovek milionů korun,“ rekapituluje Valenta.

Dalším prioritním tématem je pro něj určitá míra tolerance alkoholu u cyklistů, jedoucích po cyklostezkách, jak je tomu v zahraničí. Právě téma cyklistů na Slovácku velmi silně rezonuje. Zákon o toleranci alkoholu u cyklistů do hranice 0,5 promile Ivo Valenta s kolegy ze Senátu předložil opakovaně a boj za toto téma stále nevzdal.

„Jde o zásadní krok k podpoře cykloturistiky, cyklostezek a vinných stezek, jejichž hustá síť je především na jihu Moravy, a v neposlední řadě také k podpoře vinařů a živnostníků, jejichž sklípky či provozovny s občerstvením lemují tyto trasy.  Nechápu, proč by měli cyklisté čelit vysokým pokutám za to, že si dají na osvěžení jedno pivo. K čemu navíc jsou za drahé dotace vybudované vinné stezky, když si na trase cyklista nemůže dát pohárek vína? Jsou snad naši cyklisté méně svéprávní než ti v sousedních zemích, kde je tolerance stanovena? Tyto cyklostezky jsou navíc často propojeny (například Rakousko – Jižní Morava). Má snad cyklista, který si dá v Rakousku legálně pivo, na hranicích slézt z kola a pokračovat v cestě pěšky? Vždyť navíc za rozumnou hranici alkoholu bojovaly prostřednictvím petice tisíce osob. Je to snad malý důkaz vůle veřejnosti?“ zamýšlí se Ivo Valenta.  

Senátor již během své první kandidatury oznámil, že se veškerých příjmů, plynoucích z výkonu jeho politických funkcí, vzdá ve prospěch nadaných studentů regionu. Tento slib dodržel.

 „Nemám zapotřebí si politikou vydělávat. Takto jsem to také řekl hned na začátku. Jediným mým cílem byla, je a bude pomoc regionu. S nadsázkou tvrdím, že mé politické příjmy si do poslední koruny rozebrali studenti. Založil jsem totiž Studijní fond, v němž se všechny prostředky, které jsem obdržel za výkon své senátní funkce, shromažďovaly. A časem, kdy jsem se stal ještě krajským, potažmo městským zastupitelem, do tohoto společného měšce přibyly další peníze. Chceme přece mít v regionu kvalitní odborníky, a jak jinak je získáme, než kvalitním vzděláním a například zahraničními zkušenostmi, které si však studenti často sami nemohou dovolit,“ vysvětluje svůj krok senátor, který se svých politických příjmů hodlá v případě zvolení vzdát i v nadcházejícím období.

Díky Studijnímu fondu bylo rozděleno více než 6 milionů korun mezi přibližně stovku studentů středních, středních odborných a vysokých škol. Fond jim umožnil účastnit se zahraničních stáží a studijních pobytů.  

Ivo Valenta se během svého senátního působení věnoval celé řadě témat. Jeho zásluhou byli například již v roce 2015 osvobozeni od placení autorských poplatků a s tím spojené administrativy protagonisté folkloru a lidových písniček, které nemají autora. O osvobození od hrazení poplatků kolektivním správcům stávající senátor usiluje také v případě živnostníků, u nichž provoz rádia či televize v provozovně nemá hospodářský význam.

Legislativní úprava z pera senátora Valenty byla již dříve schválena Senátem Parlamentu ČR. Následně jen o tři hlasy neprošla Poslaneckou sněmovnou. Nicméně tlak veřejnosti byl tak obrovský, že někteří poslanci změnili názor a po pár dnech se objevily dva velmi podobné návrhy novely autorského zákona.

„Je úplně jedno, kdo tuto bitvu přivede do vítězného finále. Tím, že jsem toto téma otevřel, se rozvířily debaty, vzbudil zájem veřejnosti a pomyslnou štafetu převzali i další politici. Důležitý je výsledek. Autorské poplatky kolektivním správcům už platí samy TV a rádia za to, že pouští písničky umělců. Není důvod k dalšímu obohacování netransparentních organizací, které vytvářejí výnosný byznys především samy pro sebe. Jen v případě OSA se v tomto byznysu točí ročně více než miliarda Kč,“ tvrdí dále senátor, který v tomto směru dostává velkou podporu ze strany veřejnosti.

Stejně je tomu například v oblasti tolik diskutované tendence EU k odzbrojování, v jejíž souvislosti se na Ivo Valentu obracely stovky osob – velmi často například z řad myslivců.
„Jakékoliv omezení v tomto směru považuji v dnešní době za naprosto nesmyslné a kontraproduktivní. Proto jsem podpořil snahu o to, aby bylo pevně zakotveno v Listině základních práv a svobod zaručení ústavního práva bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní za podmínek, stanovených zákonem. Jedině v takovémto případě by se na nás neměly vztahovat ani regulace ze strany EU. Nikdo přece nechce čelit případnému nebezpečí holýma rukama. Historie již mnohokrát ukázala, že včasný zásah by mohl zachránit řadu lidských životů,“ uvedl dále Ivo Valenta.  Vláda nakonec senátní návrh ústavního zákona podpořila.

„Ať už dají voliči důvěru komukoliv, byl bych rád, aby tento region v Senátu hájil někdo, kdo bude skutečně kopat za region a především bránit špatným zákonům, přehnané regulaci a byrokracii,“ uzavírá senátor Ivo Valenta.

 

ZADAVATEL/ZPRACOVATEL: Strana soukromníků ČR

autor: tisková zpráva

Tagy článku

TOPlist