Slovácký receptář strýca Lojzy

Slovácký receptář strýca Lojzy
Staré Město Podnikání 30 / 04 / 2013

Pokládka zámkové dlažby krok za krokem

Pro dláždění chodníků, vjezdů a parkovacích ploch kolem vašeho domu lze využít betonovou zámkovou dlažbu.  Vyrábí se z vibrolisovaného betonu různých tvarů v mnoha barevných provedeních. Podle zatížení vybereme tloušťku dlažby, na pochůzné plochy volíme tloušťku 40 až 50 mm, u pojezdných ploch do 3,5 t použijeme zámkovou dlažbu o síle 60 -  80 mm.

Co budete potřebovat:
zámkovou dlažbu
obrubníky
kamenivo o různé zrnitosti
křemičitý písek
betonový potěr
vibrační desku
latě
gumovou paličku

Příprava podloží
Na začátku je nutné vyznačit si hranici pokládky. Základem úspěšného provedení pokládky je správná příprava podloží.  Provedeme výkop, který následně srovnáme a zhutníme.  Hloubku dna výkopu je nutné přizpůsobit využitelnosti dané plochy. Pro pojezdovou plochu musíme počítat s výkopem o hloubce 500 mm.  U pochůzných ploch je hloubka výkopu 200 mm. Dno výkopu je nutné zhutnit vibrační deskou. Zhutněné dno výkopu musí kopírovat plánovaný sklon budované plochy tak, aby podkladní vrstvy měly ve všech místech stejnou hloubku, což zabraňuje pozdějšímu propadu dlažby.
Příprava podkladu
Podkladní vrstvy se kladou na již připravené dno. Plochy, které budou více zatěžovány (příjezdové cesty k domu), mají dvě podkladní vrstvy. První vrstvu tvoří kamenná drť o zrnitosti 16-32 mm a tloušťce 200 - 300mm, kterou zhutníme vibrační deskou. Následuje druhá vrstva, která má tloušťku 100 - 150 mm. U této vrstvy je zrnitost kameniva 8 - 16 mm. Opět je nutné celou plochu zhutnit vibrační deskou. Pokud bude plocha sloužit jen pro pochozí zatížení, první vrstvu vynecháme a na dno výkopu přijde pouze druhá vrstva. Mezi jednotlivými vrstvami pokládáme obrubníky do betonového lože.
Ložná vrstva
Než začneme se samotnou pokládkou dlažby, musíme připravit tzv. ložnou vrstvu. Ložná vrstva je tvořena kamenivem o zrnitosti 4-8 mm. Tloušťka ložné vrstvy je 30-50 mm. Tato vrstva je již určena pro pokládku zámkové dlažby, a proto je velmi důležité, aby její povrch byl rovný a její hloubka rovnoměrná v celé ploše. K vytváření této vrstvy se obvykle používá dřevěných, nebo ocelových latí o výšce cca 30 až 50 mm položených na zhutnělý povrch. Tyto latě slouží jako vodicí pásy při srovnávání zasypané drtě kladecí vrstvy do roviny pomocí hliníkové lišty. Vytvořená kladecí vrstva se již před pokládkou dlažby nehutní, a proto se na ni nesmí vstupovat. Po vyjmutí vodicích latí a doplnění drtě do vzniklých dutin je podloží připraveno pro pokládku dlažby.
Položení zámkové dlažby
U pěšího provozu se používá dlažba tloušťky 40 - 50 mm, pro pojezdové plochy dlažba tloušťky 60-80 mm. Pokud dláždíme větší plochu, pokládáme současně z více palet dlažby najednou, aby se docílilo barevně kompaktního odstínu povrchu.
Pokládka zámkové dlažby se provádí do nezhutněné kladecí vrstvy poklepáním gumovou palicí směrem z nejnižšího místa pokládané plochy k nejvyššímu tak, aby kladecí vrstva nebyla narušena. Proto se na plochu nesmí šlapat ani po ní přejíždět. Případnou úpravu tvaru dlažby, například u okrajů nebo okolo kanalizace, provádíme pomocí brusky s diamantovým kotoučem určeným pro řezání betonu.  
Spárování
Jakmile máme celou plochu vydlážděnu, použijeme křemičitý písek o zrnitosti 0-4 mm k vyspárování mezer mezi dlaždicemi. Spáry pískem zasypeme, pak celou plochu důkladně zameteme. Poté musíme provést důkladné zhutnění celé plochy v příčném i podélném směru pomocí vibrační desky s plastovým návlekem, druhé zasypání křemičitým pískem a zametení, abychom docílili naprosté roviny.
S jakýmikoliv dotazy se můžete obrátit na Jaroslava Němce, obchodně-technického zástupce společnosti TRADIX. nemec@tradix.cz, 777 544 101.

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace