Slovácký receptář strýca Lojzy

Slovácký receptář strýca Lojzy
Staré Město Podnikání 27 / 05 / 2013

Vyrovnání podlahy samonivelační hmotou

Plánujete rekonstrukci podlahy, potřebujete vyrovnat podklad či vyspravit lokální nedostatky?
V takovém případě je pro Vás nejjednodušší použít samonivelační hmoty, jejichž aplikaci zvládnete hravě i Vy sami. V následujícím článku se dozvíte, jaké zásady je nutné dodržet a čeho
se vyvarovat při použití těchto hmot.

Pomůcky:
Nivelační hmota
Hladítko
Plastové vědro
Váleček s trny
Hadicová vodováha
Míchadlo
Okrajovou dilatační pásku

Příprava podkladu
Předpokladem úspěšného zpracování je vhodné posouzení podkladu a s tím související zvolení  jeho vhodné přípravy. Podklad musí být pevný, bez uvolňujících se částic, nezmrzlý, zbavený prachu, nátěrů, zbytků lepidel. Teplota vzduchu v místnosti i podkladu nesmí při zpracování a zrání klesnout pod 5 °C. Podkladní plochu na základě její nasákavosti ošetříme vhodným penetračním nátěrem. Technologická přestávka před aplikací stěrky je cca 12 hod. Každý podklad je svým způsobem specifický, a proto ho doporučujeme vždy individuálně posoudit.
V případě aplikace větší tloušťky stěrky, popř. lití nerovnoměrné vrstvy doporučujeme rozměřit a nastavit výšky v ploše místnosti pomocí nivelačních přístrojů nebo hadicové vodováhy. Při aplikaci stěrky nad 3 mm tloušťky vrstvy použijeme vždy okrajové dilatace.
Příprava nivelační hmoty
Baumit Nivello Quattro smísíme s cca 6 l záměsové vody na pytel 25 kg suché směsi. Vhodným pomaluběžným mísidlem (max. 600 otáček/min.) zamícháme do homogenní konzistence bez hrudek. Doba míchání je cca 1–2 min. Důležité pro snadné a efektivní namíchání stěrky je použití klecové míchací metly ponořené celou výškou míchacího koše do směsi. Užitím jiného tvaru metly (nevhodné) může docházet při míchání k nadměrnému provzdušňování směsi.

Aplikace a doba zpracovatelnosti

Zpracovatelnost hmoty je cca 30 minut, přičemž za nižších teplot se doba zpracovatelnosti prodlužuje a za vyšších zkracuje. Nikdy nepřiléváme vodu během zpracování a nepřidáváme rovněž žádné další příměsi (mrazuvzdorné, urychlující apod.). Pracujeme vždy s vhodným čistým nářadím a nádobami.
Po namíchání směsi aplikujeme hmotu na předem připravený podklad a vhodným hladítkem rovnoměrně upravíme do požadované roviny. Následně provedeme odvzdušnění směsi pomocí ježatého válečku (váleček s trny), výška trnu je v závislosti na tloušťce stěrky. Ježatým válečkem si zároveň pomáháme při rozprostření stěrky do plochy místnosti. Odvzdušnění provádíme dvakrát ve dvou směrech. Zpracovatelnost stěrky je cca 30 min. v závislosti na okolních podmínkách. Po tuto dobu si stěrka uchovává své rozlivné a samonivelizační schopnosti.

Doba tvrdnutí a zrání
Při tloušťce vrstvy do 3 mm je stěrka vyzrálá za cca 24 hodin, přičemž platí, že každý další mm vrstvy potřebuje čas nutný pro zrání min.
dalších 24 hodin.
Hodnoty jsou uvažovány při klimatických podmínkách 20 °C a 70% stálé relativní vlhkosti. Čerstvě provedené plochy je nutné odpovídajícím způsobem ochránit před průvanem, přímým slunečním zářením nebo účinky tepelného namáhání (např. podlahovým topením). Baumit Nivello Quattro není určena do exteriéru nebo do vlhkých prostor, jakými jsou např. bazénové prostory, velkoplošné sprchy, vlhké sklepy apod.
S jakýmikoliv dotazy se můžete obrátit na Jaroslava Němce, obchodně-technického zástupce společnosti TRADIX, nemec@tradix.cz, 777 544 101.

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace