Soukromníci: Hejtman překročil Rubikon. Pokud zastupitelstvo schválí novou nemocnici, obrátíme se na ministerstvo i Ústavní soud!

Soukromníci: Hejtman překročil Rubikon. Pokud zastupitelstvo schválí novou nemocnici, obrátíme se na ministerstvo i Ústavní soud!
Zastupitelé Zlínského kraje za Soukromníky - Michal Dvouletý (vlevo) a senátor Ivo Valenta
Zlínský kraj Podnikání 19 / 06 / 2019

Tiskové prohlášení krajských zastupitelů Iva Valenty a Michala Dvouletého k hlasování o nové nemocnici v Malenovicích

Hejtman Jiří Čunek stále nemá souhlas většiny zastupitelů k investičnímu záměru nové nemocnice ve Zlíně - Malenovicích. A jak ukázaly poslední hodiny, k jeho prosazení je schopen udělat doslova cokoliv. Odpověď na otázku, proč tomu tak je, ať si každý najde sám.

Na úvod jen stručná rekapitulace… Nejdříve vedení kraje odmítlo zpracovat seriózní koncepci zdravotnictví v kraji, aby záhy přišlo s nápadem na sloučení nemocnic a výstavbu zcela nové nemocnice v Malenovicích. Přestože od samého počátku hejtman Čunek prezentuje modernizaci současného areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (KNTB) jako dražší a náročnější variantu, v jakémkoliv seriózním a srovnatelném posouzení obou variant odmítá pokračovat. Vedení kraje pouze hledá důvody, proč není možné KNTB modernizovat. Zcela rezignovalo na snahu hledat způsoby řešení, jak by bylo možné tuto variantu realizovat. Jedním dechem pak tito stejní lidé zatracují další expertní stanoviska předkládaná opozicí, nebo je dokonce přímo znevažují, případně jejich autorům vyhrožují trestním stíháním.

A protože hejtmanu Čunkovi stále chybí hlasy alespoň koaličních partnerů, neštítil se dokonce klesnout až tak hluboko, že už podruhé přerušil projednávání investičního záměru k nové nemocnici na krajském zastupitelstvu. Nejdříve se tak stalo v dubnu po sedmi hodinách prezentací a nekonečných dohadů. Toto přerušení mohlo mít dokonce i racionální důvod, protože tak měl být vytvořen prostor pro zpracování údajně nezávislého oponentního posudku. Korunu všemu však nasadil hejtman Čunek na červnovém zasedání krajského zastupitelstva, kdy po dalších deseti hodinách grilování oponentů odložil hlasování o nové nemocnici o čtyři dny!

Proč? Co tímto časovým odkladem získá? Má to být prostor k tomu, aby Jiří Čunek nějakým způsobem sehnal chybějící hlasy? Co se bude dít v následujících hodinách? Za co se bude obchodovat podpora Čunkovy nemocnice? Copak těch 7+10 hodin projednávání nemocnice na zastupitelstvu kraje a další konference, semináře, zasedání výborů, ale také manipulativní a nátlaková mediální kampaň nestačily k tomu, aby si zastupitelé udělali svůj vlastní a hlavně svobodný názor? Copak musí být teď vystaveni nějaké divné hře, která se bude odehrávat někde v zákulisí a v podhoubí atmosféry třeba i vydírání, výhružek, nabídek či jiných dohod?

Jako zastupitelé za Stranu soukromníků ČR jsme přesvědčeni o tom, že k bezdůvodnému odložení hlasování o několik dnů nemělo vůbec dojít, a že i v tomto případě jsme sice na hraně zákona, ale za hranou dobrých mravů. O to více průběh projednávání investičního záměru nové nemocnice nahrává domněnkám, že v tomto případě není něco úplně v pořádku, že se zde nejedná o seriózní výměnu názorů, a že dochází ke snaze donutit zastupitelstvo ke schválení nové nemocnice stůj co stůj.

Navíc tomu nahrává i text navrženého usnesení, v rámci kterého mají sice zastupitelé nést zodpovědnost za výstavbu nové nemocnice, ale zároveň si Rada Zlínského kraje vymínila veškerou pravomoc nad vlastní realizací investičního záměru za 8 miliard Kč, včetně bianco směnky na plus 10% celkových nákladů.

V tomto kontextu jsme proto využili právního stanoviska advokátky Jany Zwyrtek Hamplové, a upozornili jsme krajské zastupitele nejen na trestněprávní zodpovědnost, ale především potírání ústavních a zákonných principů v hierarchii orgánů kraje. Dlouhodobě je totiž zastupitelstvo jako nejvyšší orgán kraje, který je dokonce nadřízenými i samotného hejtmana, odsouváno na vedlejší kolej.

Proto jsme připraveni v případě, že bude investiční záměr k nové nemocnici tento pátek schválen, ihned podat podnět Ministerstvu vnitra ČR o rozporu schválených usnesení s principy zákona o kraji v otázce rozdělení pravomoci. A zároveň obratem podáme ústavní stížnost s žádostí o předběžný zákaz realizace usnesení a následně o jeho zrušení s tím, že věc nesnese odklad, a proto se přistupuje k přímému podání Ústavnímu soudu.

Myslíme si, že v tomto případě hejtmanství skutečně překročilo mez, za kterou by nikdo, kdo třeba i sebevíc věří nějakému záměru, neměl vstupovat. Kolegům zastupitelům bychom chtěli jen vzkázat, že by měli skutečně svobodně a zodpovědně vážit své rozhodnutí, neměli by podléhat jakémukoliv nátlaku, a měli by si zachovat svoji (nejen politickou) důstojnost.

A aby nám někdo nemohl vyčítat pouze destruktivní přístup, tak připojujeme ještě jeden návod, jak by se podle nás mělo dál postupovat. V první řadě by měl tým profesionálů dostat zadání, aby připravil investiční záměr modernizace KNTB v současném areálu, a to ve stejném rozsahu a „hujerství“, jako je doposud činěno v případě nové nemocnice. Takový investiční záměr by měl být navíc zpracován tak, aby bylo možné ve všech jeho parametrech a souvislostech důsledně porovnávat obě varianty, aby respektoval rozpočtové možnosti kraje i medicínské predikce. Zároveň s tím by měla být na podzim dopracována integrovaná strategická koncepce zdravotnictví, po které jsme mimochodem volali již před dvěma lety.

Teprve pak bude možné skutečně zodpovědně rozhodnout a vybrat správné řešení. Jen je škoda, že kvůli hejtmanově snu o nové nemocnici jsme ztratili dva roky času hloupými báchorkami a nátlakovými akcemi.


Ivo Valenta a Michal Dvouletý
zastupitelé Zlínského kraje za Stranu soukromníků ČR


autor: tisková zpráva

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace