Staré Město je pro nový business park optimální. Leží na evropsky významném dopravním uzlu, říká Antonín Štěrba

Staré Město je pro nový business park optimální. Leží na evropsky významném dopravním uzlu, říká Antonín Štěrba
Foto: archiv   /  Počítačová vizualizace možné podoby Business Parku Staré Město
Staré Město Podnikání 13 / 05 / 2024

Staré Město stojí na prahu své další významné epochy. Na jeho okraji, v areálu opuštěného bývalého Slezanu, v bezprostředním dosahu nově budované dálnice, totiž začal vznikat zbrusu nový Business park. A díky své strategické poloze má nemalé ambice, chce přilákat nové významné investory z České republiky i zahraničí a vytvořit tak stovky nových pracovních míst. „Naším záměrem je poskytnout budoucím investorům zázemí, které podpoří výstavbu udržitelných budov a budov s nízkou uhlíkovou stopou, protože jak víme, banky se stále více zaměřují na tyto ukazatele,“ říká Antonín Štěrba ml., předseda představenstva společnosti REAL KREDIT, která stojí za tímto novým projektem.

Co vás vedlo k rozhodnutí pustit se do revitalizace chátrajícího brownfieldu ve Starém Městě na novou atraktivní průmyslovou zónu?
Jednalo se o logické pokračování našich nemovitostních aktivit v regionu a v moment, kdy nabídka k odkupu přišla, jsme se po novém projektu zrovna poohlíželi, takže se jednalo o skvělé načasování. Areál bývalé textilní výroby Slezan ve Starém Městě tak znovu v dohledné době ožije a díky rozdělení areálu na menší parcely své sídlo podnikání zde může postavit kdokoliv.

Je podle vás ještě i v dnešní době stále poptávka po nových průmyslových zónách? Přeci jen z mnoha stran slyšíme, jak to mají tradiční firmy v posledních letech čím dál těžší.
Poptávka po stavebních pozemcích s výhodnou lokalitou je stálá, ať už jsou časy krize, nebo doby růstu. I v dobách složitých se najdou odvětví a podniky, které krize posílí. Dnes operují z České republiky velmi silné e-commerce platformy a obchodní společnosti zabývající se velkoobchodem třeba s asijskými zeměmi. Takových příkladů jsou v ČR stovky a jsem přesvědčen, že desítky těchto silných společností, které expandují, najdeme i zde u nás na Moravě.

Je podle vás Staré Město dostatečně atraktivním místem pro podnikatele a investory, a to nejen z ČR, ale i zahraničí?
Rozhodně. Staré Město díky své jedinečné poloze představuje optimální lokalita pro umístění zázemí výrobních a logistických společností, jelikož se nachází na dopravním uzlu, křižovatce mezi Českem, Slovenskem, Rakouskem a Polskem. Dokončení dálnice D55, konkrétně úsek od Přerova po Břeclav, významně zrychlí a zjednoduší dopravu mezi těmito zeměmi. Staré Město je dle mého soudu také přitažlivé pro velkoobchodní a výrobní firmy z Rakouska, Polska či pobaltských států, stejně jako pro italské a balkánské firmy, které exportují své zboží do severských zemí a hledají strategické místo takzvaně na půl cesty. Business park může sloužit jako logistický uzel pro severní a západní Evropu díky své výhodné geografické poloze a dobře rozvinuté dopravní infrastruktuře.

Na jiných místech vznikají nejrůznější developerské projekty, ve kterých si firmy mohou výrobní či skladovací prostory spíše pronajmout. Vy jste se však ve Starém Městě vydali jinou cestou. Proč a jaké výhody to firmám přináší?
Jedná se o zásadní výhodu Business parku Staré Město, který konečným zájemcům nabízí možnost vlastnit jednotlivé parcely, nikoli pouze pronajímat prostory. Tato nabídka je v tomto ohledu unikátní a vychází z jednoduché logiky. Pro mnoho firem je důležité mít plnou kontrolu nad zázemím, kde soustřeďují svou nejcennější firemní infrastrukturu, drahé stroje či jiné výrobní technologie, a nezáviset tak na pronajímatelích. Toto řešení umožňuje investorům realizovat investice do budovy podle vlastních představ a finančních možností, což je možnost, která je v již postavených průmyslových halách s dlouhodobým pronájmem prakticky vyloučena.

Business Park Staré Město vzniká v bezprostřední blízkosti nově budované dálnice D55. Je to jeho jediná výhoda?
Tato lokalita má další výhodu v tom, že se nachází mimo rezidenční oblasti, což minimalizuje negativní dopady provozu na okolní obyvatele. Areál je napojený na sítě a také na dva nezávislé vjezdy. V územním plánu jsou parcely určené pro výstavbu výrobních a skladovacích provozů. Lokalita nabídne také přístup ke kvalifikované pracovní síle z celého regionu, který má až 290 000 obyvatel. V pěší vzdálenosti se nachází zastávka MHD a vlakové nádraží ve Starém Městě, což zaměstnancům poskytuje významnou flexibilitu při cestování.

Jak velké a jak variabilní prostory mají potenciální zájemci ve vámi budovaném Business Parku Staré Město k dispozici?
Investorům je k dispozici celkem 13 parcel o rozloze od minimálně
3 500 m² až do 60 000 m². Pro investory, kteří uvažují o větších parcelách, je možné zvýšení rozlohy docílit spojováním parcel. Předmětem prodeje nejsou přímo pozemky, ale 100% podíly společností vlastnících konkrétní parcelu.

V důsledku nedávné energetické krize se hodně mluví také o udržitelnosti, životním prostředí a zelené energetice. Myslíte na to také v budovaném Business Parku Staré Město?
Jak již dnes naznačuje grafický design Business parku Staré Město, který kombinuje zelenou a bílou barvu, je pro nás klíčový udržitelný rozvoj a energetická bezpečnost areálu. Naším záměrem je poskytnout budoucím investorům zázemí, které podpoří výstavbu udržitelných budov a budov s nízkou uhlíkovou stopou, protože jak víme, banky se stále více zaměřují na tyto ukazatele. Zasazujeme se o zdravé využití moderních technologií a maximální využití obnovitelných zdrojů a technologií, například pro recyklaci splaškové vody. Myslíme zeleně, ale bez jakéhokoli fanatismu. Při rekonstrukci stávajících multifunkčních budov samozřejmě využijeme dostupné technologie pro přeměnu sluneční energie na ohřev vody i výrobu elektrické energie

Příchod nových firem znamená také nové pracovní příležitosti. Máte odhad, kolik nových pracovních míst by zde mohlo vzniknout?
Toto je věc, která se těžko odhaduje, protože může dojít k přesunu společností v rámci regionu. Obecně však může jít o vytvoření stovek, možná i vyšších stovek pracovních míst, pokud by šlo o mezinárodního investora. Business park Staré Město může díky své rozloze nabídnout skvělé zázemí i pro opravdu velké společnosti.

Kdy se podle vás dá očekávat, že v Business Parku Staré Město zahájí činnost první investor? A v jakém časovém horizontu plánujete jeho kompletní dokončení?
Předpokládáme, že první projekty začnou vznikat již na podzim tohoto roku. Evidujeme zájemce o parcely jak z řad místních společností, tak i mezinárodních firem z různých odvětví. Těší mne, že již teď jsou dokonce některé parcely rezervovány. V naší nabídce je také možnost dlouhodobého pronájmu multifunkčního objektu, který plánujeme pronajmout již nyní.

Již tento týden pořádáte den otevřených dveří, v rámci kterého se nejen přímí zájemci mohou seznámit se všemi přednostmi Business parku Staré Město. Prozradíte o vaší akci více informací?
Na dnu otevřených dveří budeme prezentovat vizi rozvoje areálu a současně spolu s partnery představíme možné způsoby výstavby a využití nejnovějších technologií pro udržitelnou výstavbu, zvláště zelených budov. Pro investory bude připraven zajímavý program, který nejen osvětlí harmonogram a způsob prodeje parcel, ale také představí koncepci Business parku jako takového. Tato událost de facto odstartuje celkové povědomí o tomto vznikajícím logistickém a výrobním areálu, který nabídne řadu nových pracovních, investičních a realizačních příležitostí.

Tagy článku

TOPlist