Studijní program včelařství je mou srdeční záležitostí, říká děkan Oldřich Hájek

Studijní program včelařství je mou srdeční záležitostí, říká děkan Oldřich Hájek
Foto: archiv   /  doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA, děkan FVES, ekonom a včelař
Uherské Hradiště Podnikání 02 / 04 / 2024

Oldřich Hájek, původním zaměřením geograf se specializací na ekonomický rozvoj regionů, stál v roce 2016 za příchodem Vysoké školy Jagiellońské do Uherského Hradiště. Dnes je Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti (FVES) etablovanou vzdělávací institucí s širokou nabídkou studijních programů různého zaměření. O tom, co bylo hlavním motivem ke vzniku této školy, co má za sebou a naopak co před sebou, se rozpovídal v rozhovoru pro slovácký týdeník DOBRÝ DEN S KURÝREM.

Co bylo hlavním motivem Vysoké školy Jagiellońské pro zřízení své fakulty v Uherském Hradišti?
Měl jsem velké štěstí, že na kongresu v Polsku, kterého jsem se účastnil, přednášel pan prof. Grzegorz Gorski, se kterým jsem později živě diskutoval téma přednášky. V té době jsem připravoval podmínky pro vznik vysoké školy v Uherském Hradišti a vyloženě se nabízela spolupráce nikoliv pouze na lokální, ale i na mezinárodní úrovni. Od roku 2017 působím jako prorektor pro oblast rozvoje Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, kdy se nám v roce následujícím podařilo získat souhlas a akreditaci pro vznik Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti. Dále pak v roce 2020 byla v polské Toruni zřízena další Fakulta sociálních studií.

Jaké studijní programy nabízíte v Uherském Hradišti?
Do nabídky našich vysokoškolských studií spadají zejména tříletý bakalářský studijní program Správa a dvouletý magisterský studijní program Správa a ekonomika. Kromě vysokoškolských studijních programů jsme také držiteli celé řady profesních akreditací. Za téměř osm let působení v Uherském Hradišti máme více než 20 akreditovaných studijních programů. Mezi velmi dobře hodnocené studijní programy patří například „Studium pro ředitele škol a školských zařízení“, kdy v tomto programu máme celou řadu velmi šikovných absolventů – ředitelů škol. Nabízíme také některé vybrané studijní specializace, kdy realizaci těchto specializačních programů věnujeme mimořádnou pozornost. To je nezbytným předpokladem pro vysokou kvalitu absolventů a zde rozhodně mohu uvést studijní program včelařství – Správa a ekonomika včelařského provozu.

Studijní program zaměřený na včelařství je unikátní v nabídce studií na Vaší fakultě. Co vše jeho realizace obnáší?
Musím potvrdit, že studijní program včelařství je mou srdeční záležitostí. Sám jsem včelař a naši včelnici v Tlumačově využíváme jako jedno z cvičných pracovišť školy. Obdobný studijní program lze studovat nejblíže až v Lublani ve Slovinsku a jsem rád, že ve Zlínském kraji tato možnost je. Garantem studijního programu je doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD., který je světovým odborníkem v oblasti nemocí a léčení včel. Správa vlastního včelařského provozu představuje komplexní výzvu, kdy musíte být nejen včelařem, ale také ekonomem, marketérem a také trochu právníkem. Samozřejmě je také těžké obstát v současné dovozové situaci levného medu ze zahraničí. Přitom moravský med, ať už ze Slovácka, Valašska či Hané, pochází z regionu se špičkovým životním prostředím a místní medy mají své regionální specifikum.

Pro zajištění všech aktivit souvisejících s tímto programem potřebujete jistě v regionu další infrastrukturu.
Samozřejmě, bez kvalitní infrastruktury by nešel studijní program realizovat v požadované kvalitě. Špičkové podmínky pro terénní praxe lze nalézt i v širším okolí, kdy dostupnost inspirativních včelnic nalezneme i v blízkém zahraničí. V našem kraji bych jistě uvedl, mimo řady dalších, základnu včelařů základní organizace Ostrožská Nová Ves, mj. podpořenou z MAS Horňácko a Ostrožsko. Tato včelařská základna nabízí velmi dobré podmínky pro spolupráci v rámci našeho studijního programu. Zlínský kraj je charakteristický velmi dobře organizovaným včelařením obecně a naším partnerem je samozřejmě i Český svaz včelařů.

Jaké realizujete výzkumné projekty?
Vysokoškolské pracoviště realizující studijní program by si mělo vždy najít svou oblast vědeckého zájmu a na tomto poli se snažit o světové výsledky. Zde v regionu je nespornou výhodou výzkumná stanice Kunovice spadající pod Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. Výsledky kultivarů vrb metodicky doporučujeme včelařům, kdy vybrané druhy se vyznačují vysokou nabídkou pylu, či jsou také k dispozici pozdně kvetoucí a další druhy vrb. Další výzkumný projekt, který připravujeme, je pilotní projekt monitoringu jarního rozvoje včel v regionu Otrokovic a Uherského Brodu. S ohledem na specifika regionálního klimatu může jít o zajímavé pozorování dynamiky rozvoje včel.

Když hovoříte o klimatu, tento fenomén je také spojen s příchodem invazivních druhů.
Klima se mění, v některých regionech rychleji. Ve střední Evropě, zejména u nás, budou možné dopady změny klimatu právě relativně rychlejší. Zdá se, že nadcházející období budou sušší s mírnými zimami. Například letošní únor byl nejteplejším v historii. Tato změna klimatických podmínek může vést k příchodu nových druhů, například sršně asijské, která může znamenat pohromu pro naše včelstva. Loňský výskyt hnízda sršně asijské v Plzni a letos dalšího v transportu z Francie jsou alarmující a je třeba se na tuto skutečnost dívat s velkými obavami.

Problematice sršně asijské se věnujete v rámci svých populárně-naučných přednášek. Čím může být nebezpečná?
Sršeň asijská (Vespa velutina) je o něco menší než naše sršeň, ale jde o mnohem agresivnější druh. Tyto sršně bodají opakovaně a mají tendenci „narušitele“ jejich prostoru pronásledovat i stovky metrů. Zejména z Francie jsou případy, kdy se poklidný běh v lese změnil v závodní sprint téměř o život. Bohužel včela medonosná představuje v jídelníčku sršně asijské nejatraktivnější položku. Tato sršeň dokáže hravě zlikvidovat celá včelstva. V rámci přednáškových aktivit realizuji téma sršně asijské v řadě lokalit, budu rád, když na některou z přednášek na téma „Klimatická změna a její vliv na šíření sršně asijské“ přijdete.

V nabídce studijních programů máte také technické studijní programy. Můžete nám je přiblížit?
Ano, technicky zaměřené programy jsou také součástí naší studijní nabídky. Zde bych vyzdvihl „Oceňování nemovitostí“, kdy v realizaci tohoto studijního programu máme řadu let zkušeností. Absolvent také splní klíčovou podmínku pro získání vázané živnosti „Oceňování majetku pro věci nemovité“. Věkový průměr osob činných na tomto poli je, stejně jako v řadě dalších znaleckých oblastí, velmi vysoký. Absolventi tohoto programu tedy nemají problém s uplatněním.

Plánujete dále rozšiřovat nabídku studií na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti?
Samozřejmě. Je nezbytné připravovat další nové studijní programy a pravidelně inovovat nabídku stávajících studií. V březnu letošního roku jsme zaznamenali velký úspěch, kdy jsme získali novou akreditaci „Oceňování movitých věcí“. Toto specializační studium jsme nově zařadili do naší nabídky od září 2024. Nyní tedy můžeme nabídnout kompletní studijní prostředí pro zájemce z oblasti oceňování majetku. V příštích letech, s ohledem na vývoj ekonomiky, lze předpokládat nárůst poptávky po těchto aktivitách.

Od roku 2023 povýšilo Ministerstvo vědy a vysokoškolského vzdělávání Polska Vysokou školu Jagiellońskou v Toruni na základě pozitivního hodnocení realizace studijních programů na univerzitu. Jak se tyto změny projeví na fakultě v Uherském Hradišti?
Obhájení univerzitních práv je velkým impulsem pro celou akademickou obec na všech fakultách naší univerzity. Tento status umožňuje pokračovat v realizaci nejen studijních, ale i dalších výzkumných aktivit. Také dojde k urychlení aktivit týkajících se založení nové fakulty ve Vilniusu v Litvě. Stávající pedagogický institut se tak transformuje na pedagogickou fakultu. Tímto bude Vysoká škola Jagiellońská v polské Toruni skutečně mezinárodní výzkumnou a vzdělávací institucí. Jednou z praktických změn bude možnost pokračování absolventů našeho magisterského studia v doktorských studijních programech. Také máme nově možnost realizace habilitačního řízení, což je z hlediska výchovy vlastních talentů a stabilního týmu nezbytným předpokladem a také vizitkou již kvalitní, etablované a tradiční vysoké školy.

autor: Karel Výborný

Tagy článku

TOPlist