Těžaři nepodají kasační stížnost ve věci těžby štěrkopísku

Těžaři nepodají kasační stížnost ve věci těžby štěrkopísku
Foto: archiv
Uherský Ostroh Podnikání 03 / 12 / 2020

Krajský soud v Brně sice na začátku října vrátil Českému báňskému úřadu k novému projednání rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru pro plánovanou těžbu štěrkopísku u Uherského Ostrohu, zároveň však vyvrátil většinu klíčových argumentů odpůrců záměru.

V odůvodnění rozsudku uvedl, že primárně veřejným zájmem je jak zásobování obyvatelstva pitnou vodou, tak těžba nerostných surovin, a že nehledě na to v rámci projektu u Uherského Ostrohu nehrozí střet těchto zájmů. Přesto soud žalobě vyhověl, a to převážně z důvodu formálních nedostatků v rozhodnutí – chybějících dokumentů a nedostatečných odůvodnění některých závěrů.
„Povolovací proces k záměru u Uherského Ostrohu se táhne již tolik let, že se v něm málokdo vyzná. Správní orgány zároveň čelí značnému tlaku médií a dotčené veřejnosti. I proto jsme se rozhodli nepodat kasační stížnost a nechat Český báňský úřad v klidu znovu rozhodnout, přestože s některými důvody, proč soud žalobě vyhověl, nesouhlasíme,“ sdělil advokát Tomáš Uherek, který zastupuje společnost České štěrkopísky.
Na základě znaleckého posudku profesora Ivana Landy soud dospěl k závěrům, že „těžba štěrkopísku ve stanoveném dobývacím prostoru při splnění požadavků dotčených orgánů nebude mít negativní dopad na vydatnost, jakost ani zdravotní nezávadnost vodního zdroje Bzenec-Komplex.“ Soud odmítl i obavy žalobce, že prostřednictvím odkrytého těžebního jezera může být rizikem pro vodní zdroj povodeň. „V prvé řadě infiltrace z těžebního jezera nepředstavuje významnou dotaci vodního zdroje. V řadě druhé pak tatáž povodňová voda bude proudit řekou Moravou a do vodního zdroje bude infiltrovat primárně z ní. Ochrana vodního zdroje Bzenec-Komplex, stejně jako všech jiných vodních zdrojů se tedy musí soustředit na zajištění kvality povrchových vod, v tomto případě zejména vod v řece Moravě, a to i při mimořádných situacích, jakými jsou povodně.“
„Jak dokazuje řada příkladů po celé republice, pískovny fungují s vodními zdroji v dokonalé symbióze. Některé vodárenské soustavy byly dokonce vybudovány zcela záměrně u těžebních jezer, protože jim blízká jezera zvyšují vydatnost a stabilitu, vodní zdroje zde lépe odolávají následkům sucha a příznivý je i vliv jezer na kvalitu vod. V neposlední řadě těžební jezera zmírňují průběh povodňových stavů a významně snižují náklady na úpravu kvalitní pitné vody,“ říká Miroslav Mužík ze společnosti České štěrkopísky.
I tyto předpoklady potvrdil soud s tím, že koexistence těžby štěrkopísku a jímání pitné vody je obecně bezproblémová a že umělá vodní díla mohou být pro zdroj podzemní pitné vody přínosem díky zvýšení jeho vydatnosti. „Jakkoliv se tedy žalobci snaží navodit dojem, že těžba štěrkopísku v blízkosti vodního zdroje je obecně extrémním rizikem pro vydatnost či zdravotní nezávadnost vodního zdroje, zkušenosti ukazují, že tomu tak rozhodně není. Pokud by soud vycházel toliko z argumentace účastníků řízení, mohl by snadno podlehnout dojmu, že se skutečně jedná o vysoce rizikový záměr. Po prostudování odborných podkladů však musí (již jako poučený laik) konstatovat, že takový prvotní pohled je zcela lichý,“ píše se v odůvodnění rozsudku.
Předsedkyně soudního senátu Jaroslava Skoumalová nicméně v rozsudku také uvedla, že správní spis vyžaduje podstatné doplnění, a to v oblasti změny klimatických podmínek, aktualizace Státní politiky životního prostředí, závazného stanoviska stavebního úřadu či zhodnocení proudění povodňových vod. Proto soud nakonec rozhodl o zrušení rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru a vrátil případ Českému báňskému úřadu k opětovnému projednání.

TEXT JE TISKOVOU ZPRÁVOU SPOLEČNOSTI ČESKÉ ŠTĚRKOPÍSKY. NÁZOR PROTISTRANY SI MŮŽETE PŘEČÍST ZDE:  https://www.idobryden.cz/zpravy/advokatka-spor-o-tezbu-sterku-zrejme-skonci-az-u-ustavniho-soud-52455.html

autor: tisková zpráva

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace