Těžba štěrkopísků vodárenskému využití neškodí, naopak mu může být prospěšná

Těžba štěrkopísků vodárenskému využití neškodí, naopak mu může být prospěšná
Foto: České štěrkopísky  /  Obrovská navážka budovaná obcí Moravský Písek v záplavovém území u nádrže Pláňava. Záměru těžby štěrkopísků je přitom vyčítáno, že zde nelze skladovat sypké materiály.Některé úřady, odborníci i VaK Hodonín jsou ale, zdá se, k jiným slepí, zatímco nám například vytýkají, že v záplavovém území nesmí být skladovány sypké materiály, i když bylo prokázáno, že povodňovou situaci těžbou nezhoršíme, ale naopak zlepšíme. Je to myslím jednoznačný důkaz diskriminačního přístupu vůči nám.
Slovácko Podnikání 29 / 08 / 2017

Nepoctivá kampaň vůči našemu záměru těžby štěrkopísku na lokalitě Uherské Hradiště bohužel neustává ani poté, co posuzování vlivu záměru na životní prostředí vedené Ministerstvem životního prostředí nezjistilo žádné podstatné okolnosti, které by těžbě bránily. Proti věcné debatě samozřejmě nic nelze namítat, ale diskriminační přístup k nám odmítáme a nezbývá nám, než uvádět věci na pravou míru. Naše těžba je stále vykreslována jako katastrofická hrozba, zatímco jsou přehlíženy poznatky z nesčetných pískoven v blízkém i vzdálenějším okolí, ale i z celé ČR nebo ciziny, kde řádně prováděná těžba štěrkopísku rizika nepředstavuje a právě naopak těžební jezera často slouží jako kvalitní vodní zdroj. Jelikož odpůrci našeho záměru jiným těžbám sami napomáhají nebo se na nich i podílejí (např. pískovny Polešovice, Moravský Písek - Podluží, Ostrožská Nová Ves), spatřujeme jejich motivy v osobních vazbách na místní těžební společnosti a ve snaze zabránit nám ve vytvoření konkurence.

Obec Moravský Písek - co jiným vytýká, sám činí
U obce Moravský Písek je až tragikomické, že právě tato obec proti nám nyní organizuje novou petici. Moravský Písek nám totiž neustále vyčítá to, co sám vrchovatě dělá. Jedná se o výstavbu rybářského areálu Pláňava vzdáleného jen 900 m od vodních zdrojů a o těžbu štěrkopísku na lokalitě Podluží, obě zřízené za pomoci záminky budování protipovodňových opatření. Nádrž Pláňava je ale až po okraj naplněna vodou kvůli chovu ryb, a nemůže tak plnit žádnou protipovodňovou funkci. Nádrž je hlubší, než byl schválený projekt, a je do ní odváděna veškerá silně znečištěná voda Polešovického potoka, která tak nepochybně prosakuje k vodním zdrojům - jasně to dokládá suché koryto potoka pod Pláňavou.

Vodovody a kanalizace Hodonín - podivně rozdílný přístup
Stejně tak do nově otevřené obecní pískovny Podluží má na žádost VaK Hodonín trvale zasakovat Kladíkovský potok, a veškeré splachy zemědělských pesticidů a hnojiv z okolních polí tak budou zasakovat přímo do podzemních vod k vodnímu zdroji Bzenec - komplex. V obou uvedených případech lze předpokládat, že trvalé zasakování vodoteče představuje mnohem větší riziko než námi plánovaná těžba, což ovšem odborníci VaK bagatelizují. Navíc je až neuvěřitelné, že opět Moravský Písek právě nyní do záplavového území u nádrže Pláňava naváží obrovskou hromadu hlíny (s příměsí silničních odpadů) velikosti fotbalového hřiště a vysokou až 6 m, čím zde obec nepochybně zhoršuje povodňovou bezpečnost. Výsledkem počínání obce Moravský Písek tedy je, že namísto protipovodňového opatření je na Pláňavě obrovská navážka, která povodňovou situaci naopak zhoršuje.

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace