Ústavní soud se zastal Zdeňka Zemka

Ústavní soud se zastal Zdeňka Zemka
Foto: archiv DDK
Slovácko Podnikání 22 / 12 / 2022

Slovácký podnikatel a spolumajitel fotbalového klubu 1.FC Slovácko uspěl se svou stížností u Ústavního soudu. Ústavní soud mu dal zapravdu ve známé kauze licence pro solární elektrárnu VT Sun na střeše chomutovských válcoven trub. Zrušil rozhodnutí olomouckého vrchního soudu o náhradě údajné škody. Vrchní soud v Olomouci tak bude muset rozhodovat znovu.

Podle verdiktu senátu Ústavního soudu se soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem bylo postupem justice porušeno Zemkovo právo na spravedlivý proces.

Zdeněk Zemek celou dobu popíral, že by se dopustil jakéhokoliv trestného činu a dlouho s justicí bojoval. Nakonec v několik let se táhnoucí kauze i s ohledem na své tehdejší vážné zdravotní komplikace nakonec uznal vinu, aby ukončil své martyrium, a se státním zastupitelstvím si dohodl podmíněný trest. Nesouhlasil ale s tím, že by svým jednáním způsobil nějakou škodu. Soud přesto bez jeho souhlasu dohodu doplnil ještě o náhradu údajné škody. Uzavřená dohoda o vině a trestu mezi státním zastupitelstvím a obhajobou zahrnovala tři roky vězení s pětiletou podmínkou a zaplacení osmi milionů korun. Krajský soud při schvalování dohody připojil ještě povinnost uhradit státu 18,6 milionu korun.

 Podle Ústavního soudu je podstatou právního institutu dohody o vině a trestu dohodnutý kompromis mezi obviněným a státním zástupcem. Jeho obsahem je doznání obviněného, že spáchal skutek, který je mu dáván za vinu, výměnou za dohodnutý mírnější trest. Obsahem dohody je také rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. Soudu je v řízení o schvalování dohody o vině a trestu přenechána role určité „pojistky“, že sjednaná dohoda je v souladu se zákonem, je správná a vyjadřuje pravou a skutečnou vůli obviněného, který ji sjednal s plnou znalostí všech důsledků s ní spojených.

 „Stěžovatel výslovně uvedl při sjednávání dohody, že nesouhlasí s náhradou škody, ta ani nebyla součástí dohody. Legitimně očekával další dokazování ohledně nárokované škody a měl za to, že o ní soud bude rozhodovat samostatně v dalším řízení,“ uvedl ústavní soudce Šimíček.

 Také vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová uznala a označila vznesené nároky na náhradu škody za sporné, s ohledem na výhrady ke způsobu stanovení škody jak stěžovatele, tak i všech poškozených.

 „Očekáváme od obecných soudů, že vznik a výše škody bude skutečně revidována a v této věci proběhne řádné dokazování,“ uvedl Zemkův advokát Radek Salajka.

 Zajímavé bude kauzu dále sledovat i s ohledem na to, kdo měl být údajně poškozen, protože nikdo z údajně poškozených se poškozen být necítí.

 

 Zemkova dohoda o vině a trestu

 „Po deseti letech soudního martyria, kdy se ukázalo, že soudy jsou schopny poslat do vězení i zcela nevinné lidi, kteří neporušili žádný zákon, a vyšší soudní instance tuto nespravedlnost nijak nenapraví, se rozhodl zachovat se až brutálně pragmaticky,“ zdůvodnil tehdy Zemkovo překvapivé přiznání a uzavření dohody o vině a trestu jeho tiskový mluvčí Miroslav Slaný.

 „Představa, že by šel do vězení, byť třeba na krátkou dobu, než by se s nejistým výsledkem podařilo zjednat nápravu, v jeho věku a s ohledem na jeho zdravotní stav, by mohla skončit pro něj až fatálně,“ uvedl.

Předseda senátu Petr Jirsa tehdy v odůvodnění konstatoval, že soud vzal v potaz dobu, která od spáchání podvodu uplynula, Zemkův věk i zdravotní stav i to, že kromě projednávaného podvodu jde o slušného člověka.

Tagy článku

TOPlist