Vinařství drží třinecká ocel!

Vinařství drží třinecká ocel!
Foto: archiv rodiny  /  Vinařská rodina Hanákova.
Blatnice pod sv. Antonínkem Podnikání 09 / 09 / 2014

Jeden z provozů Třineckých železáren se nachází na jihu Moravy, ve vinařské oblasti Slovácko. Konkrétně se jedná o Tažírnu oceli ve Starém Městě, kde se na tažných strojích zpracovává hrubá válcovaná ocel. Výstupem je přesná tažená ocel kruhového, šestihranného nebo čtvercového průřezu využívaná v automobilovém, nebo strojírenském průmyslu.
Pracují zde lidé ze všech koutů Slovácka, kterým místní folklor a tradice zůstaly pevně vštípeny v jejich srdci a mimopracovní záležitosti navazují na regionální činnosti svých předků. Jedněmi z nich jsou bratři Antonín a Milan Hanákovi z Blatnice pod Sv. Antonínkem. Mladší pracuje na pozici technologa, o dva roky starší Antonín v úseku kvality jako provozní metrolog. Oba mají více jak desetileté zkušenosti.
Volný čas tráví společně ve vinném sklepě, vinohradu nebo ve slavnostním kroji při různých folklorních událostech.

Existuje nějaká vazba vašeho zaměstnání právě s vinařstvím?
Rodinné vinařství je předáváno z generace na generaci. Je pravdou, že díky zaměstnání se do vinohradu tolik nedostaneme, zato máme stále zdatné rodiče, kteří se vínu naplno věnují. Snažíme se vypomáhat při vinobraní, zpracování hroznů, nebo pořádáme řízené degustace vín s odborným výkladem. Vazba se zaměstnáním je nepřímá, ale o to významnější. Když zajdeme do vinohradu a rozhlédneme se kolem, tak všude roste vinná réva, kterou drží ocelová kulatina, ke které je každý keřík pevně uvázán. Jedná se přímo o třineckou ocel, která zůstala při výrobě jako nutný odpad a její druhotné využití se nachází třeba právě ve vinici.

Jsou i nějaké nevýhody spojené s používáním oceli?
Dříve se používaly dřevěné kolky, kdy docházelo v půdě k jejich přirozenému rozkladu, proto se muselo celé kotvení vinice každoročně pracně opravovat. S přechodem na ocelové tyčky tyto problémy pominuly a všichni vinaři je s oblibou používají. K nevýhodám patří ziskuchtivost nenechavců, kteří se v ojedinělých případech snaží ocel ukrást a zhodnotit ve sběrných surovinách. Pokud vidíme projíždět vinohrady neznámé lidi, tak si je pohlídáme, nebo přímo nahlásíme na policii, která je nám i v tomto ohledu nápomocna.

Zeptám se opačně, ovlivňuje vinařství vaše zaměstnání?
Díky stále pracovitým rodičům nemusíme ještě vinařit na plný úvazek, ale třeba na vinobraní si necháváme část dovolené, kterou jak je na Slovácku zvykem, čerpáme na práci. Když je potřeba zabrat i během roku, snažíme se být nápomocni. Přes vánoční svátky chodíme stříhat révu, každý keř se omladí a tím je připraven na další produkci. Práce ve vinici je opravdu po celý rok, není to tak, že se jezdí jen pro úrodu.

Je tedy pro vás vinařství koníčkem?
Celoroční práce ve vinohradě nebo sklepě je do jisté míry velká odpovědnost. Na druhou stranu tu práci děláte několik let, znáte ji a dokážete u ní velmi zrelaxovat a vyčistit si hlavu od každodenních starostí. Po zdárném vinobraní, kdy už je celá úroda v sudech a postupně dokváší, začíná pro vinaře nekrásnější období, a to degustace mladých vín. I tady se snažíme porovnávat vína s ostatními vinaři, přitom se bavíme o ideálních technologiích, snažíme se jeden od druhého poučit. Základem úspěchu a dobrého vína jsou vždy zdravé a vyzrálé hrozny.

Zarážíte horu v době dozrávání hroznů?
Toto je pojem velmi starý, kdy k zarážení hory opravdu docházelo. Hotaři hlídali vinice a běda tomu, kdo se opovážil část úrody zcizit. Dnes hotaře už nepotkáte, ale i tak se snažíme vinice před nenechavci zabezpečit. Používají se fotopasti a jiná řešení dnešní doby. Jsou ale škůdci, ke kterým je třeba přistupovat velmi odpovědně, a to jsou špačci! Ze začátku se používala detonační plynová děla, ale efekt plašení nebyl ideální. Postupem času se začaly používat akustické plašiče, kde jsou nahrány zvuky dravců, jako je jestřáb, výr, nebo páv. Špaček na identické zvuky hbitě reaguje a stěhuje se z vinic pryč.

Jak u vás probíhá vinobraní, máte nějaká pravidla při sběru?
K vinobraní se musí přistupovat velmi odpovědně, bere se ohled na jednotlivé odrůdy, jejich dozrávání, ale i počasí. Začínáme sběr raných odrůd, jako jsou Muškát, Müller, Veltlín červený a podobně. Následují ostatní odrůdy, přitom se neustále sleduje dosažená cukernatost v moštech. Nemá smysl sbírat hrozny brzy s ohledem na kvantitu. Dokonce se snažíme o částečnou selekci úrody, kdy na keři necháme jen polovinu hroznů, které dosáhnout nejvyšší kvality. Například odrůda Hibernal má následně jedinečné chuťové a aromatické vlastnosti.

Jaká je historie vašeho rodinného vinařství?
Blatnice pod Svatým Antonínkem je vinařská obec, kde se pěstuje réva po staletí. V naší rodině se začalo více vinařit zhruba po válce, kdy děda František Křivák postavil vinný sklep v dnes již chráněné památkové rezervaci Stará hora. Tím vznikla lepší možnost k uskladnění vína a došlo i k rozšíření vinic. Po revoluci se postupně vysazovaly další vinice s pestrou škálou odrůd. Odrůdy jsou typické pro Blatnici a její těžké jílovito-vápencové půdy - RR, CH, RB, RŠ, VZ, SYL, …
 
Vaše ostatní aktivity na Slovácku?
Oba se zapojujeme do místního kulturního dění. Milan hraje v dechové hudbě, která hraje na hodech, vinobraní, fašanku, poutích a podobně. Antonín má na starosti pořádání všech kulturních akcí v obci v rámci kulturní komise, která se snaží dělat programy pro děti, ale i ostatní věkové kategorie. Kulturní život je u nás bohatý. Využíváme krásy slováckých krojů a snažíme se o důstojnou prezentaci naší obce navenek. Za vínem a folklorem se k nám sjíždí tisíce lidí nejenom z našeho státu, ale i jiných koutů světa. To samé platí o poutním místě na kopci Svatého Antonína nad Blatnicí, kde se konají jedinečné duchovní události s rozmanitou krojovou účastí věřících.

...nějaká myšlenka na závěr?
Žijeme v počítačové době, chodíme do zaměstnání, musíme zabezpečit rodiny, jsou na nás kladeny stále větší požadavky. To nám ale nebrání navazovat na tradice našich předků. Každý by měl vědět, kam patří, kde jsou jeho kořeny, a v rámci možností nemyslet jen na sebe a být ku prospěchu druhým.

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace