VZP se dohodla s diabetology - kvalita léčby diabetiků se zvýší

VZP se dohodla s diabetology - kvalita léčby diabetiků se zvýší
Slovácko Podnikání 25 / 07 / 2008

Na spuštění komplexního monitorování léčby cukrovky, které má zajistit efektivnější léčbu pacientů postižených touto nemocí a zlepšit tak jejich celkovou prognózu, se v těchto dnech dohodla největší zdravotní pojišťovna s Českou diabetologickou společností a Společností všeobecného lékařství. Náklady Všeobecné zdravotní pojišťovny za léčivé přípravky, výkony a zdravotnické prostředky v diabetologii přesáhly v minulém roce 2,5 miliardy.
Celkem je v ČR registrováno zhruba 700 tisíc diabetiků, kteří mají diabetes mellitus 2. typu. Tento typ diabetu má asi 92 % všech pacientů s cukrovkou. Roční náklady VZP na léčeného pacienta s tímto typem diabetu bez komplikací jsou kolem 30 tisíc, v případě výskytu ledvinových komplikací se vyšplhají až na 80 tisíc korun ročně.
Projekt Monitoring efektivní terapie diabetu 2. typu je spuštěn kvůli získání informací o postupech, délce a finanční náročnosti léčby pacientů. Má zároveň pomoci při odhalování a nasazování léčby u neléčených pacientů, zavést přesný registr pacientů s diabetem a získat podklady pro farmakoekonomické hodnocení použité terapie. Cílem je zavést doporučené postupy léčby této formy cukrovky do klinické praxe vybraných praktických lékařů a diabetologů a zvýšit tak kvalitu péče o diabetiky, aby pacient byl léčen rychle, intenzivně a s dlouhodobě stabilním výsledkem.
„Obrovské prostředky, které plynou na léčbu cukrovky, chceme díky přesným poznatkům z praxí diabetologů a praktických lékařů nasměrovat tak, aby pacienti dostávali tu nejlepší léčbu, která je zároveň ekonomicky efektivní,“ vysvětluje Martina Stavjaňová, tisková mluvčí KP VZP pro Zlínský kraj, a upřesňuje: „Získaná data z monitorovacího projektu budou mít po vyhodnocení vliv na konkrétní nastavení úhrad v diabetologii.“
Do projektu se do poloviny května přihlásilo 97 praktických lékařů a 53 diabetologů. Pacienty, u kterých se bude sledovat průběh a efekt léčby, vybírají do projektu praktičtí lékaři a v současnosti jich mají zaregistrováno již okolo jednoho tisíce.
„Do vznikajícího systému monitoringu chceme zapojit co nejvíce praktických lékařů, kteří mají dnes velký vliv na to, jak se pacient s cukrovkou léčí či neléčí. Důležitým úkolem je také zvýšit informovanost pacienta o nemoci a její léčbě prostřednictvím jeho nejbližšího lékaře, praktika,“ uvádí Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, předseda České diabetologické společnosti a přednosta interní kliniky 2. LF UK, FN v Motole.
Kromě datové informační a metodické podpory se VZP zavázala, že v rámci monitorovacího projektu nebude uplatňovat limity na vybrané léčivé přípravky. Přihlášení lékaři nebudou podléhat ani regulaci na vyžádaná diagnostická laboratorní vyšetření, která jsou součástí doporučených terapeutických postupů. Zvýšit se tak má např. dostupnost ambulantního vyšetření na glykovaný hemoglobin. Ten je na rozdíl od glykemie, která informuje o aktuální koncentraci glukózy v krvi v daném okamžiku, ukazatelem dlouhodobé kompenzace diabetu v těle pacienta. 

TOPlist