Z MESITu chceme udělat světovou firmu

Z MESITu chceme udělat světovou firmu
Foto: sal  /  Brzy šedesátiletý elektrotechnický inženýr Michal Hon je současně viceprezidentem pro strategii a rozvoj OMNIPOLU a předseda představenstva společnosti MESIT.
Uherské Hradiště Podnikání 23 / 08 / 2018

Nechci řídit MESIT z křesla kanceláře

Před pěti měsíci prošel největší zaměstnavatel na území města - společnost MESIT - změnou ve vlastnické struktuře. Koncern čítající jedenáct společností, z nichž drtivá většina sídlí v areálu v Mařaticích, vzala pod svá křídla společnost OMNIPOL, která pověřila řízením představenstva Michala Hona. Brzy šedesátiletý elektrotechnický inženýr je současně viceprezidentem pro strategii a rozvoj OMNIPOLU, jež pracuje ročně s obratem 1,5 až 2 miliardy korun. V prostorách MESITu jsme pozvali aktuálně nejvyššího muže hradišťské firmy, aby představil nejen sebe a mateřskou společnost, ale také plány, které s průmyslovým podnikem na Slovácku OMNIPOL má.

Pane předsedo, příchodem do MESITu jste získali schopnosti a dovednosti téměř devíti stovek zaměstnanců. OMNIPOL má přece jen větší zkušenosti z obchodního světa. Je pro vás výzva řídit tak velký a lidsky bohatý pracovní kolektiv?
Tak velkou porci zaměstnanců jsme skutečně do naší firmy najednou nepřivedli. Na druhou stranu je pravdou, že v našem portfoliu jsme měli společnosti, které dohromady zaměstnávaly zhruba sedm set padesát zaměstnanců, kteří byli rozděleni do menších firem. MESIT je v tomto opravdu specifický, ale i samotný holding MESIT vládne deseti dceřiným společnostem od „mikrofirem“ jako například MESIT ecology, která má jen několik zaměstnanců, a přesto je velmi významná, až po nově vytvořenou MESIT asd, která vznikla sloučením firem MESIT aerospace, dříve MESIT přístroje, a MESIT defence, dříve DICOM, a tam je zhruba 250 zaměstnanců. Všechny dceřiné společnosti MESITu ale mají své vedení, takže jejich operativní řízení je nastaveno. Samotná řídicí nástavba pak už není personálně velká. Máte pravdu ale v tom, že to pro nás výzva je, protože všechny dceřiné společnosti řídíme, kontrolujeme je, vnímáme jejich interakce… Musíme tedy dávat bedlivý pozor na různé oblasti. Jednou z nich je například i odborová organizace, která je pro nás silným partnerem a věnujeme jí velkou pozornost. Velkou výhodou pro efektivní dialog je její organizovanost, protože u nás v MESITU zastupuje všechny naše zaměstnance.
Vy máte kořeny na Slovácku, a tak znáte nejen pracovní schopnosti a dovednosti, ale i mentalitu zdejších lidí. Těšíte se o to více na práci v MESITu a Uherském Hradišti vůbec?
Ano, těším se moc. Jsem v Hradišti a budu tady trávit v každém týdnu až několik dní. Dokonce i moje paní mně řekla, že je ráda, že jsem si našel nového „koníčka“, takže mám kdykoliv rodinnou propustku na Slovácko. (smích) Pro člověka, kterému bude šedesát, je to nová výzva a vlévá mně to novou energii do žil.
MESIT má za sebou více jak šedesát let tradice, zkušeností, obchodních kontaktů, vazeb. Potkávali jste se na stejných trzích…  Zvažovali jste při zájmu o něj i to, že vlastně kupujete svého konkurenta a s ním i jeho trhy?
Nemyslím, že MESIT byl náš konkurent. My jsme se s kolegy, které dnes vídám ve firmě, potkávali na různých mezinárodních akcích, konferencích a podobných příležitostech. Náš hlavní obor v elektronické oblasti je oblast pasivní i aktivní radiolokace. Proto při zvažování vstupu do MESITu jsme brali hlavně potenciál, který MESIT má a který zásadně rozšíří náš záběr v oblasti vojenské elektroniky, ale i v oblasti strojírenské výroby.
Vlajkovou lodí OMNIPOLu je radiolokátor Věra, který se vyrábí ve vaší menší továrně ERA v Pardubicích. Ta je oborově příbuzná s MESITem. Počítáte s tím, že obě společnosti se mohou sbližovat, kooperovat…?
Takový záměr skutečně máme. ERA Pardubice má dva hlavní obory. Elektronické systémy pro řízení civilního letového provozu a slavné pasivní radiolokátory, dnes nazývané Věra. Za krátkou dobu, co jsme zde, jsme už zrealizovali velmi aktivní a konstruktivní setkání manažerů obou firem a máme velké odhodlání koordinovat výroby, které tady v MESITu velice dobře umí. Dokonce jednáme o možném přenesení některých částí výroby či společného vývoje do MESITu.

Rodinné zlato MESITu
MESIT měl svůj rozvoj založen na vysoké přidané hodnotě svých produktů. Dokázal výrobky nejen vyvinout, ale také protáhnout celým technologickým a výrobním procesem až k jejich konečnému prodeji. Je tohle to „rodinné zlato“, pro které jste MESIT koupili?
To nepochybně a myslím, že víc než to. Záběr MESITu, jak jsem už zmínil, je širší. Nechci, aby byl brán jen jako výrobce radiostanic či zařízení pro INTERCOM do vojenských vozidel. V MESITu se dělají právě ve strojírenských, dceřiných společnostech neuvěřitelné věci pro firmy, jako je Boeing, Airbus, nebo vyrábíme specializovanou laboratorní techniku. Přidaná hodnota MESITu je tak i v jeho rozmanitosti a bohatosti. A to především na šikovné lidi, jejich dovednosti a zkušenosti.
Ve vedení OMNIPOLu jste viceprezidentem pro rozvoj a strategii. Vsadili majitelé OMNIPOLu při vašem pověření a zadání pro MESIT na zkušenosti s rozvojem společností, které jste pomáhal rozjíždět, anebo na kořeny a vazbu ke zdejšímu regionu?
Myslím, že to je kombinace obojího. Aktivně jsem se podílel na vedení a rozvoji naší akvizice v ERA Pardubice, která se stala skutečně naší současnou výkladní skříní. Byl jsem také generálním ředitelem v OMNIPOLu. Když se hledal ve firmě vhodný kandidát, který by porozuměl MESITu, dokázal zavést prvky společného řízení, které jsou v naší skupině zažity, tak jsem byl asi logickou volbou a já jsem ji, řeknu upřímně, rád přijal.
Dostal jste konkrétní zadání, kam a v jakém časovém horizontu máte MESIT posunout?
I s mými spolupracovníky jsme si řekli, že konkrétní cíle si dáme na konci kalendářního roku. Snad už teď mohu říci, že mezi ně patří zmíněné navázání efektivní spolupráce s pardubickou ERA, a když to přeženu, tak zdvojnásobení obratu a ziskovosti společnosti a přenesení prvku mezinárodního rozměru do MESITu. Největší přidanou hodnotou OMNIPOLu vůči MESITu je otevření dveří zaměstnancům, inženýrům, vývojářům na mezinárodní trh. OMNIPOL má zkušenosti, kontakty z celého světa, pohybuje se v něm velmi intenzivně a to chceme vtisknout do našeho společného MESITu.
Hovořili jsme o tom, že MESITem jste získali bezmála devět stovek zaměstnanců, což zároveň přináší příběhy devíti stovek rodin, a tím se stáváte významným, ne-li nejvýznamnějším sociálním i společenským faktorem ve městě i ve slováckém regionu. Uvědomujete si společenskou zodpovědnost, kterou vůči městu i kraji máte a budete mít?
Samozřejmě, že si tuto zodpovědnost uvědomujeme. V našem portfoliu je i střední škola, které věnujeme velkou pozornost. Chceme ji pozvednout ještě na vyšší úroveň a rozvíjet ji. To je dle mého názoru prvním konkrétním naplněním této naší společenské zodpovědnosti.
MESIT byl v předchozím období tak trochu uzavřen za zdmi svého areálu. Moc se do veřejného dění nezapojoval. Hodláte tuto pověst změnit a být aktivnější i ve veřejném životě města a celého regionu?
Pokud máte firmu, která zaměstnává tolik lidí, tak nemůžete být uzavřeni za zdmi své továrny. Jsme připraveni zapojovat se do dění ve městě, okolí, celém regionu. Pomáhat potřebným…
Plánujete se přesídlit do Uherského Hradiště a řídit společnost každodenně?
To neplánuji, povolení od manželky mám jen na „opušťáky“ Prahy. (úsměv) Ale vážně, do Hradiště budu dojíždět. S kolegy ale nebydlíme na hotelu. Pronajali jsme si domek a cítíme se v něm, jako bychom tady skutečně bydleli.

Těším se na Buchlov
Zatím jste v období, kdy se stále ve firmě rozhlížíte. Počítáte, že vrcholné vedení MESITu i jeho dceřiných společností postupně obsadíte „svými“ lidmi?
Myslím, že je tady velké množství velmi schopných kolegů, zaměstnanců na nejrůznějších úrovních, a my budeme hledat nějaké optimum pro vedení jednotlivých společností i celku právě z těchto kolegů. Samozřejmě, někteří lidé, kteří pracují v našich společnostech, přijdou pomoci MESITu a budou v MESITu každodenně.
Jak dalece jste dokázal za těch pět měsíců poznat firmu? Nepředpokládám, že byste si s každým z devíti stovek zaměstnanců potřepal rukou…
(smích) To bych sice rád, ale organizačně to asi není proveditelné. Určitě jsem se ale snažil poznat co nejvíce lidí a - obrazně řečeno - nebýt při tom v obleku. Jednali jsme s představiteli odborové organizace, setkali jsme se se zaměstnanci sloučené společnosti MESIT asd. Považoval jsem za nutné setkat se s pracovníky obou firem, jejichž fúze už byla v běhu a my ji jen převzali, tedy MESIT aerospace a MESIT defence, a pokusit se je stmelit. Dávat dvě takové firmy dohromady není jednoduchá věc. V plánu máme ale i další setkávání.  Určitě chci chodit mezi lidi na pracoviště a ptát se jich, co je trápí, a z jejich podnětů čerpat. Být jim prostě blízko.
Umíte si představit, že byste se setkal se všemi devíti stovkami zaměstnanců najednou?
Byla by to výzva a myslím, že jejímu naplnění zatím brání spíš organizační či prostorové podmínky. Ale třeba jednou půjdeme na stadion a uděláme tam párty... (úsměv) Snažíme se hledat všechny možné formy komunikace se svými zaměstnanci, i neotřelé. Před dovolenými jsme všem zaměstnancům zaslali osobní dopis a doufám, že nás poznají zase o trochu více i prostřednictvím tohoto rozhovoru. Já určitě nechci řídit firmu z křesla kanceláře!
Pojďme na závěr od práce. Působíte ve městě, které je bohaté na veřejný i společenský život. Když bych vám dal na výběr: víno, folklor, divadlo, fotbal… Na co byste přijal pozvání nejdříve?
Asi bych vybral některý ze zdejších sklípků, spojených s kulturou. Koneckonců jsme se stali podporovatelem Putování Vinohradskou uličkou, součástí Slavností vína, což bereme tak trochu jako první zapojení do veřejného života města, o kterém jsme hovořili.  Vím, že region je reprezentován tradicí a vínem. Stejně tak rád vyrazím do krásného okolí. Těším se po letech na hrad Buchlov.

Mám fotku v kroji
Svůj profesní život zasvětil Praze a hlavně společnosti OMNIPOL, ve které má na starosti strategii a rozvoj celé skupiny. Málokdo by ale řekl, že kořeny má na Slovácku. „Ano. Přestože jsem se narodil v Praze, tak do první třídy jsem chodil tady v Babicích. Dokonce bych někde ve svém archivu našel fotografii z dětství v horňáckém kroji. Na Slovácku mám řadu příbuzných a vždy, když vyjíždím z Buchlovských hor a vidím pod sebou Hradiště a jeho okolí, tak mám vnitřní pocit, že se vracím do míst, která jsou mi velmi blízká. Do Hradiště a MESITu či Letu jsem pracovně jezdil hodně často i dříve, a tak vnímám obrovský rozvoj, kterým město a celý region prochází. Přestože v něm lidé mají blízko k sobě navzájem, k tradicím, což jsem vždycky obdivoval a byl jsem pyšný na to, že snad kousek z našeho Slovácka v sobě nosím, tak jsou velmi schopní a pracovití. Na světových trzích, kde působíme, jsem se setkal s řadou moderních, fungujících firem ze Slovácka, které udávají směr velmi sofistikovanému oboru, kterým je elektronika, letectví… Je pro mě velkou radostí a výzvou, že mohu pracovat v regionu, který má obrovský potenciál, a pro firmu, která je v srdci Slovácka jednou z nejvýznamnějších.“

autor: ALEŠ MAZÚREK
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace