Záměr těžit? Nesouhlasíme!

Záměr těžit? Nesouhlasíme!
Foto: ilustr., sal
Hodonín Podnikání 06 / 09 / 2017

Podzemní voda je nejlépe chráněna tak, jak to příroda vytvořila, tedy překryta povodňovými hlínami.  Jakýkoliv zásah člověka tento stav jenom zhoršuje.
Od počátku záměru těžby štěrkopísku, spojeného s otevřením hladiny podzemní vody, na to naše společnost upozorňuje.  Zásadně nesouhlasíme se záměrem těžit v těsné blízkosti strategických pramenišť Bzenec-komplex, intenzivně využívaných pro zásobování cca 140 tis. obyvatel.
Tento záměr již 11 let zarputile prosazuje společnost České štěrkopísky spol. s r.o.  Nyní je báňským úřadem vedeno řízení o stanovení dobývacího prostoru, a to mj. díky kladnému posudku EIA, který byl získán až ve třetím kole a navíc způsobem více než podivným. Účelově vytvořený posudek a jeho zjednodušené a mylné závěry bagatelizují a přehlíží trvalá a nevratná nebezpečí. Ta jsou spojena s odkrytím půdního pokryvu, který v současné době spolehlivě chránění hladinu podzemní vody před znečištěním.
Od naprosto zřejmých negativních vlivů, spojených s těžbou štěrkopísku na blízký vodní zdroj, odvádí těžební společnost pozornost upozorňováním na skutečnosti, které jsou zavádějícím a manipulativním způsobem popisovány jako obdobné, nebezpečné a přitom tolerované. Přičemž jejich vliv na prameniště je v porovnání s vlivem případné těžby zanedbatelný.
Vodovody a  kanalizace Hodonín, a.s. hájí pouze zájmy občanů tohoto regionu ve snaze ochránit polohou a vydatností nenahraditelné zdroje pitné vody. Jakékoli jiné důvody, uváděné ve snaze argumentačně za každou cenu prosadit záměr těžby, jsou nepravdivé a spekulativní.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakce nenese odpovědnost za obsah textů zveřejněných formou placené inzerce

banner
autor: RNDr. Pavel Koubek, ředitel Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace