Hlavně nic nehrotit!

Hlavně nic nehrotit!
Foto: archiv souboru  /  Folklorní soubor MÍKOVJAN
Míkovice Realityshow 28 / 06 / 2013

Folklorní soubor MÍKOVJAN

Folklorní soubor Míkovjan, který je úzce spjat s folklorním děním v Míkovicích, patří k mladým souborům regionu. Nedávno oslavil desáté narozeniny, ke kterým si nadělil premiérový pořad Cestičky tancem vyšlapané. Byl to první premiérový pořad mimo domácí míkovický kulturák a ukázal, že soubor za deset let vyrostl na úroveň tradičních souborů z regionu. Vše začalo v roce 2002, kdy pod vedením tanečnice a choreografky Jany Kučerové vznikl z hodové chasy Míkovský krúžek nadšenců - později FS Míkovjan. Navázala tak na míkovický soubor Burčáci, který byl založen Jožkou Šobáňem v 70. letech a patřil mezi slovácké folklorní soubory, které byly výraznými udržovateli lidových písní, tanců a tradic na Uherskohradišťsku.
FS Míkovjan se během deseti let vypracoval na vysokou úroveň, díky které náš region reprezentuje na domácí i zahraniční půdě.
Nedílnou součástí FS Míkovjan jsou však tradice konané v rodné obci, procházející celým koloběhem roku. Od fašanku, obnovených dožínek, přes tradiční slovácké hody s právem až po vánoční vystoupení a další, na kterých úzce spolupracuje s ostatními kulturními složkami sdruženými v občanském sdružení Folklorní skupina Míkovice. Především jsou to ženský a mužský pěvecký sbor a cimbálové muziky Mladí Burčáci a Slačáci. Vystupují ve vlastních krojích podle návrhu etnografky Ludmily Tarcalové, jejichž podoba vychází z kunovického kroje. Typickým mottem místních složek je heslo: Hlavě nic nehrotit!
 

Míkovjan je soubor s vlastní duší a názorem
Folklorní soubor Míkovjan je výjimečný především obrovskou hrdostí členů reprezentujících obci a její zvyky, folklor. Nestaví se do plejády uherskohradišťských souborů, které mají za cíl oslňovat diváky svými tanečními propracovanými výkony. Je to soubor s vlastní duší a názorem, čímž si získává oblibu nejen v okolí, ale i v zahraničí, odkud si přiváží mnoho i doživotních kamarádů a přátel.
Díky spontánnímu založení souboru, kdy parta lidí chtěla po hodech společně trávit čas při tanci a písničce, vznikl první vánoční pořad, který si všichni řádně vychutnali. Úspěch partu mladých nadšenců utvrdil v myšlence pokračovat a formovat se do souboru s pravidelnými zkouškami. Svého cíle dosáhli a v Míkovicích působí už přes deset let. Pracují pod vedením Jany Kučerové, která v souboru působí jako choreografka, organizační a umělecká vedoucí.

Tradice na dědině jsou alfou i omegou
Soubor je však spojen hlavně s tradicemi. Tou nejdůležitější jsou hody s právem, které se v Míkovicích dodržují ještě podle starého zvyku, v neděli a pondělí. Hody se staly jakousi vstupní bránou do souboru - kdo chce tančit v Míkovjanu, měl by zvládnout odchodit a odtančit slovácké hody v Míkovicích. Zde se totiž spoustu věcí naučí, nejen základní tance a písně, na které poté navazuje a jejichž znalost prohlubuje právě v souboru. Nutné je také umět držet pohárek a nepřehnat to, což je v Míkovicích velmi důležité. Také si dokázat poručit před muzikou a vnímat ten míkovský folklor, který není až tak typický jako v ostatních dědinách.
Další typickou tradicí jsou dožínky, které Míkovjan obnovil i s hospodářem, průvodem a hosty.
Při organizování se mohou spolehnout na pomoc všech míkovických složek, jež úzce spolupracují bez předešlého drilu - pro ně je totiž folklor samotným životem. Funguje zde vzájemná komunikace, spontánnost, soudržnost, živelnost, folklorní nadšení a hlavně bezprostřednost. V takové mase se sice člověk vždycky nezavděčí všem, ale pro dobrou věc se všichni nadchnou a dokážou skvěle spolupracovat.
Soubor je v současnosti složený z dvanácti párů různých věkových kategorií. Doprovází jej cimbálová muzika Mladí Burčáci s primášem Zdeňkem Staškem, hostující muzikou je cimbálová muzika Slačáci s primášem Aloisem Zatloukalem.
Vychovávají si už i zázemí v dětských souborech Pacholata a Míkovjánek. „Bylo pro mě velkou ctí číst ve starých kronikách souboru Burčáci, které skvěle vedl pan Jožka Šobáň, a také jsem se tím uklidnila - zjistila jsem totiž, že i před třiceti čtyřiceti lety vedoucí trápily tytéž prohřešky s dochvilností a docházkou, jaké řešíme dnes,... prostě generace se nezapřou,“ směje se Jana Kučerová, která se zanedlouho stane nevěstou. 

Byl by to krásný svatební dar
Vítězství ve Hvězdě slováckého folkloru by bylo krásným svatebním darem pro Janu Kučerovou, která soubor Míkovjan přivedla tam, kde dnes je! Pro mě bude první velká premiéra k desátému výročí navždy nezapomenutelná. To, co předvedli, nás dostalo - všem přítomným Míkovjanům tehdy spadla brada! Vůbec jsme nečekali, že to bude něco tak úžasného. Není lehké udržet laťku, kterou si jednou nastaví - ale oni to zvládnou, protože jsou skvělá parta lidí, kteří do souboru chodí, i když mají třeba už děti. Ty pak přivedou do dětského souboru a lidová tradice v Míkovicích i díky nim nikdy neumře.
Jsem nadšený z udržování tradičních slováckých hodů a obnovení tradice dožínek. Míkovjanu prostě fandím a vždycky se těším na divadelní vstupy či scénky, které připravují na vánoční vystoupení. Přeju jim, aby v Hvězdě Slovácka všechny porazili!
Pavel Zpěvák, celoživotní milovník folkloru a lidových tradic, bývalý tanečník starého Míkovjanu, dnes vedoucí mužského sboru a předseda folklorní skupiny Míkovice o. s.

autor: IVA PAŠKOVÁ

Tagy článku

TOPlist