Mezi třiceti zpěváky čtyři starostové

Mezi třiceti zpěváky čtyři starostové
MPS Paniháj - horní řada: Jura Petrů, Joža Půček, Jan Černý, Zdeněk Opatřil, Kuba Grifík, Jan Dočekal, Zdeněk Zbořil, Staňa Zbořil, Ruda Plachý, Jura Hůla, Martin Kopl, Jara Hačunda, Václav Dufek, spodní řada: Tibor Skalka, Jiří Zlámal, Luboš Dubský, Slávek Horák, Michal Hanák, Pavel Vašina, Ludva David, David Ryška, Pavel Horák, Broňa Berka, Jindra Baturný, Karel Novotný, Franta Křen, Václav Šalša. Na snímku chybí Jara Kalinec, Luboš Klimek, Václav Ott.
Moravany Realityshow 12 / 07 / 2013

Mužský pěvecký sbor Paniháj

Založen byl před pěti lety ve sklepě u Dufků v Moravanech. Sešlo se jich tam sotva osm, proto rozkřikli zprávu i v okolních dědinách, což v důsledku přispělo i k posílení přátelských vztahů mezi zúčastněnými obcemi. Nábor se zdařil a hned na první zkoušku přišlo kolem dvaceti chlapů z Moravan, Čeložnic, Hýsel, Kameňáku. Za vedoucího si zvolili Václava Dufka. Název si zvolili podle vinařské tratě - hory na úpatí Chřibů.
V současnosti má sbor 30 členů včetně 4 starostů a dalších členů zastupitelstev. Vedoucím sboru je Václav Dufek a uměleckým vedoucím je Jura Petrů.
V repertoáru mají na 180 písní z Kyjovska. Nejraději zpívají o víně, lásce, vojně a příběhy ze života. Zkouší poctivě, každou středu v kulturním domě v Moravanech a také na různých místech jmenovaných dědin.
Věkový průměr není nejnižší, ale o to je kádr kvalitnější. Za dobu existence mají za sebou asi 100 veřejných vystoupení. Zpívají také ve známé divadelní hře Pražáci na vinařských stezkách, kterou mají ve svém repertoáru hýselští ochotníci.

Našli se v písničkách
„Mým původním úmyslem nebylo setrvat ve sboru tak dlouho. Říkal jsem si - možná rok, pomůžu to nastartovat a skončím, protože mám už hodně aktivit a nic se nemá přehánět,“ vzpomíná Jura Perů, primáš CM Jury Petrů, zpěvák, sběratel lidových písní, jeden z velkých tahounů sboru, který nakonec zůstal a v Paniháji zapustil kořeny.
V Moravanech jejich zpívání začalo, mají tady základnu. Místa zkoušek však střídají. Jednou se sejdou u Dufků nad sklepem, na zahradě u Opatřilů v Čeložnici, jindy zase u obecního úřadu v Hýslech nebo na verandě kameňácké hospody. „Rádi docházíme na zkoušky pěšky. A v létě, kdy žitka zeleňajú a na návrší zvaném Šepruny dozrávají meruňky, bývá někdy pohled do kraje inspirativní i pro tvůrce písní,“ vyznává se Jura Petrů.
I když jsou z jiných dědin, našli si k sobě cestu a udržují nadstandardní kamarádské vztahy. Zdravé přespolní štengrování však nesmí chybět. „To by bylo nepřirozené, aby si chlapi do sebe sem tam nerýpli,“ usmívá se umělecký vedoucí, který v Paniháji našel spoustu přátel.

V Paniháji to prostě žije
Kolektiv Paniháje je tvořen lidmi různého věku, povolání i zájmů, ale také vynikajícími vinaři. Zajímavostí je, že ve sboru zpívají hned čtyři starostové - moravanský Jan Dočekal, hýselský Tibor Skalka, čeložnický Jan Zbořil a kameňácký Jura Hula, který to sice nemá oficiálně potvrzeno úřady, nicméně starostování získal od chatařů na doživotí.
S nácviky zpěvu přišla i první vystoupení a ta už v počátcích dosahovala úctyhodného počtu třiceti za rok. „Už nesčetněkrát byla vyhlášena derniéra hry hýselských ochotníků Pražáci na vinařských stezkách, ve které účinkujeme, a přesto přicházejí stále nové nabídky k jejímu opakování,“ usmívá se umělecký vedoucí. Paniháj také organizuje své vlastní akce, jako je Zpívání pod májú, žehnání vína, zabijačka, zpívání u vánočního stromu atd. Nedávno dokonce vlastními silami zbudovali Panihájplac s trvale zabudovanými stoly a lavičkami, na kterém se v letních měsících schází jednak ke zkouškám, jednak ke slavnostnímu Zarážání hory a Odrážání hory společně s hýselskými ochotníky, zpěvačkami Moravjanky a Zpěvulenkami z Čeložnic, se kterými často spolupracují.
„Naše panihájská vzájemnost zašla tak daleko, že jsme spolu absolvovali i velikonoční obchůzku,“ doplňuje spokojeně Petrů.
K velmi zdařilým patří také tradiční letní akce v kostelecké farní zahradě, družební vystoupení se severomoravským Bělotínem a další.
Paniháj většinu svých vystoupení absolvuje bez hudebního doprovodu, ale je-li k tomu vhodná příležitost, Jura Petrů zasedne k cimbálu, nebo se povolává jeho rodinná muzika, která sbor obětavě podporuje.
K završení současného období se pustili do natáčení nového cédéčka. „A aby to naše zpívání nebylo jen v mužské poloze, rozhodli jsme se přizvat k natáčení CD i Zpěvulenky ze sousedních Čeložnic,“ chválí si spolupráci umělecký vedoucí, který zároveň vyzdvihuje harmonikáře a ladiče cimbálu Pavla Švorbu, manželky a všechny spřízněné duše.  
 
Jsme prostě nejlepší
Mužský pěvecký sbor Paniháj je kolektivem výborných zpěváků, dobrých kamarádů, kteří zpívají ze srdce a z lásky ke slováckému folkloru. Za pět roků jsme nacvičili kolem 180 písniček ze všech koutů Slovácka. Absolvovali jsme více jak sto veřejných vystoupení, zpíváme v divadelní hře Pražáci na vinařských stezkách, která se dostala v hodnocení amatérských divadel až do Jiráskova Hronova, pracujeme všichni pro blaho a veselí občanů našich vesnic. Během pěti let jsme zpívali nejen po celé ČR, ale i v zahraničí. Nácvik písniček vede Jura Petrů, vedoucí CM Jury Petrů, který má téměř absolutní hudební sluch a říká se o něm, že naučí zpívat aj koňa. Letos jsme natočili vynikající CD Paniháj, Paniháj. Jsme prostě nejlepší. 
Vašek Dufek, vedoucí mužského sboru Paniháj

autor: IVA PAŠKOVÁ

Tagy článku

TOPlist