MŠ Boršice

MŠ Boršice
Foto: pri
Boršice Realityshow 05 / 05 / 2015

Budova mateřské školy je přízemní, stojí na pěkném a především vhodném místě, mimo frekventované komunikace. Během několika let prošla rekonstrukcí jak vnitřní, tak vnější. K nejaktuálnějším patří dokončení prací na přístavbě pro novou třídu, revitalizace zahrady pod názvem „Ruku v ruce s přírodou“ a realizace dopravního hřiště.
Velkou výhodou umístění mateřské školy je, že o malinký kousek dál je hřiště a nedaleko je to i na vycházku do lesa a přírody. Učitelky dbají na estetiku prostředí budovy, a to neustálou obměnou výzdoby interiéru, především výtvarnými pracemi dětí. Krásně vyzdobený vstup dává všem rodičům, kteří do školky zavítají během dne nebo při jiných akcích, příjemný pocit, takový, jaký znají všechny děti, kterých je v současné době 80 a jsou rozděleny do jablíčkových tříd.

Kde nejvíce a nejraději trávíte čas?
Nejraději mají děti pobyt venku, a to jak na zahradě, tak se jejich oblibě těší i tematické vycházky s určitým cílem, motivací. Z toho jsme vycházeli i při stanovení našeho cíle - maximálně využívat okolní prostředí k poznávání živé i neživé přírody, poznávat zákonitosti přírody a její krásy, rozvíjet své smysly, pracovat s přírodním materiálem, objevovat vlastní možnosti jak přírodě pomoci. Pravidelně pořádáme Povelikonoční putování, vycházky k vinohradům, k lesíku Chrástka, za skřítkem Oskorušákem, který hlídá stromky vysázené dětmi na Haldě.
Rádi ale navštěvujeme i dílny a provozovny místních podnikatelů, kde děti mají možnost získávat své poznatky prostřednictvím prožitkového učení.

Co se dětem líbilo na posledním výletě?
Vzhledem k tomu, že i v blízkosti naší obce jsou krásná místa, která některé děti dosud nenavštívily, nejezdíme na výlety daleko. Poslední výlet byl na nedaleký hrad Buchlov, kde jsme měli díky úžasné průvodkyni možnost pohádkovou formou se seznámit s prostředím tohoto hradu. A z čeho mají děti na výletech největší radost - no přece ze svačinek a dobrot od maminek. :)

Zapojili jste se do nějakého projektu?
Součástí našeho ŠVP jsou specifické projekty - „Hry se slovíčky“ (logopedická prevence), „Zdravé dýchání-veselé pískání“ (hra na zobcovou flétnu), „Cvičíme pro radost“ (aerobic pro děti). Na těchto projektech se podílí paní učitelky a děti je mají zcela zdarma. Během každého školního roku realizujeme projekty, které jsou vytvářeny na základě spolupráce s rodiči, prarodiči. V letošním roce to byla Drakiáda, Vánoční posezení s prarodiči, Ptačí strom hojnosti, „Na sněhu i na ledu - Grónsko“, „Kniha je můj kamarád aneb Celé Česko čte dětem“. V současné době připravujeme projekt „Zahradní slavnost“, „Den s mým tátou“.

Kam máte letos ještě namířeno?
Samozřejmě na výlet - tentokrát bychom chtěli absolvovat cestu lodí po Baťově kanále, aby se obzor dětí rozšířil o další poznatky. Čeká nás ještě výlet „pěškobusem“ na Haldu, kde na nás v krásném prostředí čekají zvířátka i jejich mláďátka a taky jízda na konících.
Naše kroky budou taky směřovat do Domu pokojného stáří, kde jsme pravidelnými návštěvníky nejen proto, abychom potěšili svým vystoupením a malými dárečky zdejší obyvatele, ale i proto, aby se v dětech rozvíjel cit a vztah i ke starším lidem.

Hlášky pod čarou
Holčička modeluje rodinu - tatínka, jak leží, sebe, jak si hraje. A kde máš maminku? ptá se paní učitelka. Ta kolem nás kmitá.
Při malování zážitků z dovolené - děti se koupou v moři. Kde jsou rodiče? ptá se kamarád. Oni leží na pláži a ta není vidět.
Při procvičování fonematického sluchu u dětí - Vytleskej slovo kočka, říká učitelka a dodává: Kolikrát jsi tleskl - 2x? Co má kočka na začátku? ptá se dál. - K. A na konci? - Ocásek.
Při hře na slovní fotbal děti vymýšlejí vhodná slova, například: Prokop - pes. Řekni další slovo, vybízí učitelka a napovídá: Ssssssssssssss. - Už vím, had.


Galerie

Školka snů - Boršice

Školka snů - Boršice

05 / 05 / 2015
TOPlist