MŠ Mistřice

MŠ Mistřice
Foto: pri
Mistřice Realityshow 28 / 04 / 2015

Naše útulná školka byla otevřena 3. září 1978. Je situována v klidné části ve středu obce. Od roku 2003 jsme příspěvkovou organizací s kapacitou 50 dětí. Máme dvě heterogenní třídy, Ježečků a Medvídků. Rádi využíváme školní zahradu pro pohybové aktivity a míčové hry, odvahu a sílu děti trénují na dřevěných prolézačkách, provazových stěnách, žebřících.
Organizační součástí MŠ je školní jídelna pro ZŠ Mistřice s kapacitou 150 strávníků. V průběhu užívání budovy MŠ byly provedeny rekonstrukce: kuchyně, střechy, sociálního zařízení, topení, oken, zateplení. Dlouhodobý program MŠ s názvem PŘÍRODA JE MOCNÁ ČARODĚJKA je zaměřen na ekologickou výchovu a pohybové aktivity. Více informací na www.mistrice.cz.

Kde nejvíce a nejraději trávíte čas?
V naší útulné školičce trávíme převážnou část dne, nejraději však mají děti sportování a hry na školní zahradě a poznávací procházky do přírody v okolí Mistřic: k Hrubému boru, do Súhrad k rybníkům, k rozhledně Rovnina.

Co se dětem líbilo na posledním výletě?
Výlet do ZOO Lešná nezklamal děti ani po pěti letech. A víte proč? Prošli jsme téměř celý svět. Během dopoledne jsme navštívili Afriku, Asii, Austrálii a dokonce i Ameriku.

Zapojila se školka do nějakého projektu?
Máme vytvořený vlastní zdravotně-preventivní projekt na podporu tělesného rozvoje a zdraví dětí „Ve zdravém těle zdravý duch“. Projekt má dvě části, 1. část: pravidelné pohybové činnosti a jejich podoby (tělovýchovná cvičení, pobyty venku, předplavecký výcvik), 2. část: návrh deseti pohybově zaměřených akcí, do kterých jsou zapojeni i rodiče dětí, některé z nich probíhají ve spolupráci s asociací Sportu pro všechny (ASPV).
   
Svěřily se vám děti s nějakým zajímavým snem, který se jim ve školce zdál?

Děti se jistě těší na prázdniny a na dovolenou s rodiči, o tom svědčí nedávný sen našeho předškoláka o chytání chobotnice v moři.

Kam máte letos ještě namířeno?
Do Archeoskanzenu Modrá a na regionální pohybovou přehlídku do Březolup se skladbou Tarzan a Jane.

Galerie

Školka snů - Mistřice

Školka snů - Mistřice

28 / 04 / 2015
TOPlist