MŠ Uherské Hradiště

MŠ Uherské Hradiště
Foto: pri
Uherské Hradiště Realityshow 21 / 04 / 2015

Historie naší školky je pestrá a dlouhá, protože slavnostní otevření proběhlo 1. září 1967. Současný vzhled budovy, na kterém je vidět z velké dálky i naše nové logo, je z roku 2008, kdy byla školka nově zateplena a vyměněna byla také všechna okna. Rekonstrukcí prošlo sociální zařízení ve všech třídách, do kterých byl pořízen i nový nábytek.
V současné době končí realizace projektu na školní zahradě pod názvem „Zahrada zdraví a radosti“, která přinese možnost nových prvků zařazených do výuky: babiččinu zahrádku s bylinkami, suchý potok s mostem, smyslový chodníček, lanovou dráhu, kopec na bobování, vrbový domeček a vrbový tunel, zvonkohru. Celodenní pobyt dětí na školní zahradě v teplých dnech bude velkým přínosem pro jejich zdraví. Zdravým stravováním, pohybem, pobytem venku vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, stejně jako když pro osvěžení a dodržování pitného režimu vaříme čaj bez cukru.

Kde nejvíce a nejraději trávíte čas?
Děti rády tráví čas při činnostech, které jim přinášejí radost i poučení. Patří k nim plavání pro předškoláky, bruslení, hra na flétnu, výuka angličtiny, návštěvy kulturních akcí, také galerie, Slováckého muzea, knihovny, policejní služebny, hasičského sboru. Při vycházkách do Kunovského lesa, na Salaš, na Buchlov, do zámeckých zahrad v Buchlovicích a v Kroměříži se děti učí kladnému vztahu k přírodě. Oblíbené jsou i společné akce dětí a rodičů, jako je pouštění draků, tvořivé dílničky v MŠ. Nejvíce času tráví děti na školní zahradě od jara do podzimu. Zahrada je pro děti fotbalovým hřištěm, místem pro cvičení, pro tvoření z písku, pro závodivé hry na koloběžkách, místem pro poznání.

Co se dětem líbilo na posledním výletě?
Na posledním výletě do přírody na Salaš ke Zlacké studánce se dětem líbila krásně zbarvená a voňavá příroda okolo. Procházka lesem, pozorování stromů, to je to, co děti nabíjí energií.

Zapojila se školka do nějakého projektu?

Každý rok má škola připravený projekt pro děti i rodiče. Realizována byla již řada projektů. V letošním roce jsme se přihlásili do projektu, který vyhlásilo MŠMT k logopedické prevenci s názvem Mluvím správně a mluvím rád. Rodičovská veřejnost se zapojila do projektu čtením pohádek v MŠ před odpočinkem dětí. Projekt se setkal s velkým ohlasem a byl ukončen divadelním představením, které zahrály děti rodičům ve všech třídách MŠ.

Kam máte letos ještě namířeno?
Na děti ještě do konce školního roku čekají výlety na Salaš „otevřít studánku“ a do Hrubé Vrbky na Horňáckou farmu, oslava Dne matek a karneval ke Dni dětí. Nebudeme chybět ani u fotbalového turnaje a na Sportovních hrách mateřských škol. Pobyt na škole v přírodě v Osvětimanech bývá pro děti velkým dobrodružstvím. Slavnostní rozloučení se „školáky“ při Dnu aktovek, zahradní slavnosti pro rodiče předškolních dětí, bývá pro školu velkou událostí. Se školním rokem se všichni rozloučíme u  táboráku na Salaši.

TOPlist