MŠ Uherský Brod

MŠ Uherský Brod
Foto: pri
Realityshow 19 / 05 / 2015

Mateřská škola zahájila svůj provoz 1. září 1966 jako společné zařízení jesle-mateřská škola. Nachází se na sídlišti, obklopena prostornou zahradou, která byla v rámci výzvy MŽP OPŽP za podpory zřizovatele města Uherský Brod na podzim roku 2014 přebudována na zahradu v přírodním stylu s názvem „Zahrada je kouzelná, pro všechny děti něco má“. V současné době navštěvuje mateřskou školu 192 dětí, 6 tříd je běžného typu, jsou označeny symboly: Sluníčka, Rybičky, Veverky, Žabičky, Motýlci a Berušky. Ve třídě Autíček se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro děti ve věku od 1,5-3 let je zřízeno oddělení Kuřátek. Batolátka u nás mají vše přizpůsobeno jejich potřebám a pečují o ně velmi pozorné „tety“. V roce 2010 proběhla rekonstrukce mateřské školy, které obnášela výměnu oken, zateplení budovy s barevným řešením fasády charakterizujícím symboly jednotlivých tříd. Hned u dveří vás přivítá pták Oskar a ve školce bydlí také rodina činčil - táta Vašek, máma Terezka a nedávno narozená dvojčátka zatím čekají na svá jména. V každé třídě mají děti koutek se zvířátky - křečky, šneky, o které děti, učitelky i tamní školník vzorně pečují.

1. Kde nejvíce a nejraději trávíte čas?
Dětem nabízíme v průběhu dne spontánní i řízené činnosti ve třídě, podle počasí je realizujeme i na zahradě, kde jsou děti nyní nejraději. Účastníme se s dětmi kulturních akcí, divadelních i filmových představení, předplavecké výuky a dalších exkurzí. Děti rády navštěvují dopravní hřiště Na Výsluní.

2. Co se dětem nejvíce líbilo na posledním výletě?
V loňském školním roce jsme byli na výletě v archeoskanzenu v Modré, kde se dětem nejvíc líbily ryby v akváriu, kočky a kozy,  které se po skanzenu proháněly, a staré domečky.

3. Zapojili jste se do nějakého projektu?
Mateřská škola realizovala projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Rovné příležitosti dětí a žáků ve Zlínském kraji, financovaného z rozpočtu ČR a ESF. V loňském i letošním jsme uspěli v programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání, vyhlašovaném MŠMT.

4. Svěřily se vám děti s nějakým zajímavým snem, který se jim ve školce zdál?
Děti toho ve školce moc nenaspí..., ale doma v noci se jim o školce zdává.
Evičce se zdálo, že bude ve školce lanovka. Ondráškovi, že bude ve školce hasičské auto. Matýskovi se zdálo, že bydlí ve školce ve stanu. Matyášek ve snu objímal ve třídě žirafu.

5. Kam máte ještě letos namířeno?
Na školní výlet do ZOO v Lešné, na který se děti velmi těší. Děti z hudebně-pohybového kroužku potěší babičky a dědečky svým vystoupením v penzionu v Uherském Brodě. V červnu nás čeká řada tradičních akcí - Den dětí, opékání špekáčků, lehkoatletická olympiáda mateřských škol, rozloučení se školáky a karneval na ukončení školního roku.

Galerie

MŠ Uherský Brod

MŠ Uherský Brod

19 / 05 / 2015
TOPlist