MŠ Uherský Ostroh

MŠ Uherský Ostroh
Foto: pri
Realityshow 12 / 05 / 2015

Mateřská škola Uherský Ostroh se nachází za sídlištěm, uprostřed zahrad a polí. Škola je ve velmi klidném prostředí, odkloněna od dopravního ruchu. Jedná se o rozsáhlou, dvojpodlažní budovu, která má celkem čtyři třídy. Každá třída je barevně odlišena. Oranžová třída je třídou speciální - logopedickou, Zelená třída je dramaticky zaměřena, Žlutá třída je třídou se sportovním zaměřením a Modrá třída probouzí v dětech lásku k rodnému kraji, folkloru a tradicím. V letošním školním roce je MŠ maximálně využita, dochází k nám 98 dětí. Součástí areálu MŠ je rozlehlá „Zahrada pro objevitele a dobrodruhy“, která dětem nabízí široké spektrum aktivit - zdokonalování jejich vědomostí, pohybu, hry atd. Naší velkou chloubou je náš folklorní kroužek Ostrožánek a kroužek mažoretek. Lidovou písní, tancem a dětmi v krojích se prezentujeme nejen na akcích našeho města. V nově pořízených dresech se naposledy mažoretky předvedly při otevírání Baťova kanálu. V celé mateřské škole je zajištěna logopedická péče kvalifikovanými, vysokoškolsky vzdělanými pedagogy v oboru logopedie.

Kde nejvíce a nejraději trávíte čas?
Ke všem aktivitám nejraději využíváme naši zahradu. Děti se rády hrají na pískovištích, pozorují hmyz v hmyzím domečku, experimentují s vodou ve „vodních hrátkách“, zdokonalují pohyb v lanovém centru a pečují o své zahrádky. Pozorují zvířátka žijící na zahradě, zvláště kalouse ušaté, kteří u nás již několik let hnízdí. Pokud nám to počasí nedovoluje, rádi trávíme čas i v našich třídách. Přestože nejsou všechny třídy vybaveny moderním nábytkem, snaží se paní učitelky všechny prostory zútulnit tak, aby se zde děti cítily dobře.

Co se dětem líbilo na posledním výletě?
Pro děti je vždy největším zážitkem setkání se zvířátky. Nebylo tomu jinak ani na salaši Travičné, kde obdivovaly ovečky, prasátka a huňatého kozla. Po vydatné svačince se vydováděly na zdejším přírodním hřišti. Mimo výlety autobusem pravidelně uskutečňujeme turistické výlety po našem okolí. Rozvíjíme tak pohybové schopnosti dětí a poznáváme krásy přírody našeho regionu.

Zapojili jste se do nějakého projektu?
Naše MŠ se zapojuje do mnoha projektů. Letos jsme se přihlásili do projetku Domestos, Plastožrout, Podpora logopedické prevence. Ve všech zmiňovaných projektech jsme byli úspěšní. Získané finance jsme efektivně využili na zkvalitnění podmínek v MŠ. Dále se zapojujeme do projektů s environmentální tematikou, které u dětí prohlubují vědomosti o živé a neživé přírodě. Jsou to projekty: Zahrada pro objevitele a dobrodruhy, Co se skrývá za vůní medu. Aktuálně čekáme na vyhodnocení projektu týkajícího se zabezpečení budovy MŠ.

Kam máte letos ještě namířeno?
Po celý rok pro děti a rodiče připravujeme celou řadu akcí. Podívejte se na facebook MŠ Sídliště Uherský Ostroh a webové stránky www.skolstvi.uhostroh.cz, kde můžete sledovat naše každodenní aktivity. Jedná se o velkou a pestrou škálu akcí! Do konce školního roku nás čeká Akademie ke Dni matek, exkurze pro logopedy ve školství - Logopedický zájezd, výlety do ZOO a Country zahrada s tradičním pasováním předškoláků na školáky. Všichni jste srdečně zváni!

TOPlist