Svůj styl udržují už šestapadesát let

Svůj styl udržují už šestapadesát let
SPT DOLINA - Zleva: Ivona Perutková, Kateřina Gahurová, Hana Pavlišová, Veronika Horká, Kristýna Vaculíková, Tomáš Vavřík, Jessica Kuželová, Miroslav Hlaváček, Martina Malenovská, Pavel Vrána, Kateřina Vránová, Kateřina Andrýsková, Monika Motyčková, Jakub Jordán, Eliška Omelková, Jan Pluhař, Jana Vandová, Josef Vanda, Martin Vlček, Lucie Tymrová, Aleš Rada, Michael Lapčík, Ivana Beinhofnerová, Adam Borusík, Simona Miskovičová, Pavel Dovrtěl, Veronika Machynková, Jarmila Tomešková, Ondřej Tomešek, Markéta Trňáková, Václav Oliva, Veronika Friedlová, Jan Matyáš, Barbora Trubačíková, Alžběta Hartlová, Lucie Friedlová, Martin Buček, Ondřej Bazala.
Staré Město Realityshow 19 / 07 / 2013

Soubor písní a tanců DOLINA

Soubor lidových písní a tanců Dolina začal svoji činnost v roce 1956, kdy se po úspěšném absolvování Michalských hodů staroměstská chasa rozhodla, že bude dál pokračovat v pravidelném nácviku písní a tanců. U zrodu tohoto souboru byl Jan Vojtík - jeho dlouholetý vedoucí. Kolektiv nadšenců našel pro svoji činnost pochopení u místního sboru dobrovolných hasičů, za jehož pomoci byly pořízeny první kroje a nástroje. Postupem let se soubor tanečně propracovával, získával zkušenosti a nacházel více a více svých příznivců. Stovky chlapců a děvčat se v průběhu trvání souboru vystřídaly v lidových krojích se snahou obnovit tradice lidových zvyků a udržet lidovou kulturu. Není na závadu, že je mezi nimi věkový rozdíl i několika let. Mají rádi hudbu a lidový tanec a to je spojuje. Prožívají pěkné chvíle na zkouškách, při vystoupeních, kterých si soubor na své konto připíše každoročně kolem třiceti. Mnoho zajímavých zážitků vzniká při akcích sportovních, kulturních i společenských.
Dolina rozdává radost a krásu nejen ve St. Městě, kde působí, ale je zvána prezentovat své obřadní i temperamentní tance, krásné písně a pestré kroje po celé České republice. Svým uměním soubor potěšil také diváky v mnohých zemích Evropy. Taneční a choreografická tvorba souboru vychází především z vlastních autorských aktivit, v posledních letech si však soubor zve ke spolupráci i externí choreografy. Současné vedení FS Doliny: Aleš Rada (organizační vedoucí) a Helena Pilušová (vedoucí taneční složky).
Po celých 25 let byl vedoucím souboru Jan Vojtík. Vykonával organizační i uměleckou práci, při které s ním spolupracovala Věra Šprňová, tanečnice a zpěvačka souboru. Muziku primášoval Jan Slováček. V roce 1981 přebírají vedení souboru Josef a Marie Hejdovi, organizační část Jan Ondra. V roce 1987 se vedení taneční složky souboru ujímá Josef Bazala, organizačně s ním spolupracuje Josef Machynka. V tomto období se začíná s pořádáním soutěže O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Ke změně došlo i v muzice, kterou spolu s Janem Slováčkem začal primášovat Jiří Potyka. V roce 1989 nastupuje do Doliny mladá muzika odchovaná na uherskohradišťské ZUŠ Pavlem Štulírem a s ní primáš Tomáš Tarcala, kterého v roce 1995 střídá Pavel Mitáš. Organizační činnost souboru zajišťuje od roku 1991 Vojtěch Chlachula. V současnosti má soubor 14 aktivních párů, tři páry, které soubor různě doplňují, a osm členů cimbálovky. V rámci výročí chystá i radnice pro Dolinu malé překvapení, které bude zveřejněno v neděli večer po premiéře na městském úřadě.


Dolina je srdeční záležitost
Dolina má svůj styl, který dodržuje už šestapadesát let. Předává se z člena na člena, z generace na generaci. Po celou dobu dokázala setrvat v aktivní činnosti. Nebyl snad jediný týden, kdy by soubor nebyl schopný vystoupit. Trvale měl tanečníky, muziku i nacvičená pásma.
Někomu se může zdát, že je Dolina uzavřený kolektiv, semknutý sám do sebe, ale není to tak úplně pravda. „Vezmeme mezi sebe kohokoli, kdo má zájem, ale ne každému náš způsob souborového života sedí. Je potřeba velká sounáležitost, sociální cítění a v neposlední řadě ochota k práci, aby nově příchozí zapadl do souboru,“ vysvětlují tanečníci, kteří mezi sebe za poslední rok přijali hned čtyři nováčky.
Tanec je pro ně prioritou, ale daleko cennější jsou prožitky s kolektivem, kde nehraje roli, zda někdo chodí do souboru rok, nebo patnáct let, jestli tančí v první, či třetí řadě. Jejich osobní vztah k souboru je niterný, vnitřní, je to prostě srdeční záležitost.
Dolina má své kouzlo, které tvoří maličkosti, jež se dodržují po desetiletí. Některé zanikají, jiné vznikají. Udržely se hodiny a jejich dobrý čas, trhání triček, když se objeví dírka, hraní macháčka, jedna - jedna, dva - dva, klobúkový v autobusu, za jiné než bílé spodní prádlo pod krojem se nosí sedmička. Po celou dobu si vedou doliňáckou kroniku, do které se poctivě zapisují všechny události, průšvihy i úspěchy jak v běžném roce, tak na zájezdech.
„U nás se souborem opravdu žije. Nejen, že máme tvrdé zkoušky, také se velmi rádi scházíme při nejrůznějších činnostech. Dolina je plná rybářů, fotbalistů, na pivo se chodí na Špicu nebo ke Karlovi, dělá se souborová zabijačka, stavění máje, hrají se nejrůznější sportovní utkání, jezdí se na vodu, na kola. Doliňáci si pomáhají na stavbách, ve vinohradech, chodí se jen tak ven…,“ vypočítávají tanečníci, bez kterých se neobejde takřka žádná akce ve Starém Městě. „Mnozí si myslí, že v souboru jenom pijeme a děláme jiné neřesti, ale ať se podívají, kdo stojí za tradicemi, které se u nás dodržují. Kdo chystá a uklízí všechny ty akce v průběhu roku,“ povzdechli si. „Dolina s sebou přece vždycky nesla hromadu práce pro všechny členy a potažmo i jejich partnery a kamarády.“
Od počátku souborem prošly stovky tanečníků, tanečnic, zpěváků a muzikantů, kteří se snažili obnovit a udržovat lidové zvyky a tradice v obci. Díky tomu se do dnešních dnů podařilo zachovat mnohé z obřadních obchůzek, při nichž členové souboru pobaví nejen přihlížející publikum, ale především sami sebe - štěpánská a tříkrálová obchůzka, fašankový průvod, noční objíždění tanečnic na Velikonoční pondělí, Mikuláš, Luce a vánoční koledování… Hlavní událostí v roce jsou pak určitě Michalské hody, soubor se účastní i plesu města a pořádá regionální kolo soutěže ve verbuňku.

Nic proti inovacím, ale...
Soubor si zakládá na konzervativním pojetí folkloru. Každý ví, co má od Doliny čekat - klasický, ryzí folklor bez kudrlinek. Hrdě se drží svého regionu a prezentace jemu blízkých lidových tanců.
„Nechceme vkládat do folkloru příliš inovací, snažíme se doslovně dodržovat tradice a krojovou čistotu. Divadelnější pojetí není pro nás to pravé, milujeme prostý tanec, celí uhnaní se převléct z kroje do kroje a nástup na další číslo. Vystoupení většinou gradují, takže slézáme z pódia totálně mokří, ale šťastní,“ vyznávají se tanečníci. „Někdo nás za naše postoje obviňuje z fundamentalismu, ale nás baví jít se podívat na soubory, které dělají folklor moderněji. Ovšem my to prostě děláme dál tak, jak nás to naučili naši předchůdci.“

Proč by měla vyhrát Dolina
Abychom mohli vám, divákům, předvést tanec z nějakého regionu, potřebujeme k tomu odpovídající kroj. Na kostýmy se u nás nehraje, všechno se šije po konzultacích s místními etnografy a pracovníky muzeí co možná nejpřesněji. A to s sebou přináší nemalé náklady. Naše další meta je pořídit pro soubor kroj z Kubré. A případná výhra grantu by nám výrazně pomohla k rozšíření našeho již tak bohatého repertoáru o tento nádherný region. Děkujeme za váš případný hlas pro soubor Dolina a doufáme, že vám brzo budeme moci zatancovat kubřanské tance v plné parádě.
tanečníci

autor: IVA PAŠKOVÁ

Tagy článku

TOPlist