Academic School dnes oslaví 25. narozeniny

Academic School dnes oslaví 25. narozeniny
Uherské Hradiště Společnost 25 / 06 / 2018

Nadaným dětem umíme nabídnout individuální plány

Academic School je nový vzdělávací komplex, který nabízí moderní vícejazyčné vzdělávání v soukromé mateřské a základní škole ve Zlíně a Uherském Hradišti. Navazuje na více než dvacetiletou tradici soukromé školy Čtyřlístek a zároveň přináší nejmodernější formy vzdělávání s akcentem na individuální přístup, výuku jazyků rodilými mluvčími a využití informačních technologií. O tom, jak škola funguje a co všechno má již za sebou, jsme hovořili s její ředitelkou a jednatelkou Věrou Olšákovou.

Co bylo impulsem před 25 lety pro vznik školy?

Před 25 lety jsem hledala školu pro moji dceru, která měla jít do první třídy. V té době jsem již měla informace o fungování školství ve Finsku a Holandsku a výuku v podobném stylu jsem velmi požadovala i pro své děti. Jela jsem se informovat do Prahy na MŠMT a tam mi poradili, že si jedině školu musím založit sama, že žádná taková v našem okolí není. A tak se stalo k 1. 9. 1993. Situace se opakovala o rok později, když měl jít syn do mateřské školy, tak jsem k 1. 9. 1994 založila také naši mateřskou školu.

Mohla byste v krátkosti zavzpomínat na historii, jaké byly nejdůležitější mezníky v existenci školy?

Určitě povodně v roce 1997, kdy jsme přišli úplně o všechno, co jsme si za ten čas velmi těžce vybudovali. Myslela jsem, že je to náš konec. Nikdo z rodičů a učitelů však ani na okamžik nezaváhal, všichni pomáhali a my se znovu postavili na nohy a školy fungovaly dál.
Za další mezník považuji to, že jsme se stali v roce 2006 Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. To považuji za důkaz toho, že naši učitelé učí kvalitně. Začaly se přidávat další významné organizace v České republice, jako je například Mensa ČR nebo Společnost pro talent a nadání, které s námi chtěly spolupracovat, a také jsme se mohli začlenit do projektů dalších fakult.
Další velkou změnou byl vstup pana senátora Ivo Valenty jako společníka do naší školy v létě 2017. Od té doby se rozvíjíme opravdu velmi dynamicky a můžeme pracovat s nejmodernější didaktickou technikou, ale i novými dalšími partnery, mezi něž patří i základní škola v Číně.

Škola vznikla pod názvem Čtyřlístek a v loňském roce došlo k jejímu přejmenování. Proč tomu tak bylo?

Škola se původně jmenovala Svobodná škola, což se změnilo díky změnám v legislativě na Základní školu a mateřskou školu Čtyřlístek, s. r. o. Časem naši starší žáci, zejména deváťáci, chtěli změnu názvu, který by zněl víc „dospělácky“ a vystihoval lépe to, čemu se věnujeme. Také chtěli mít jiné logo na absolventských tričkách apod. My jsme s učiteli i žáky v té době již hodně jezdili na stáže do zahraničí, kde jsme měli problémy s překladem názvu školy. A tak díky jedné kolegyni vznikl v Praze nápad a nový název byl na světě. Nyní už se nazýváme Academic School, Mateřská škola a základní škola, s. r. o.

Jaká je filozofie vaší školy?

Klidné a přívětivé prostředí, neohrožující. Respektující osobnost žáka i učitele. A zejména odbornost, později připravenost žáků na všechny střední školy.

Kde všude škola působí. Kromě základní školy máte i mateřské školy. Jak velká je tedy vaše působnost a kolik dětí v jednotlivých sekcích vzděláváte?
Škola působí na šesti místech. Mateřské školy se nachází v Kunovicích, Mařaticích, jednu z nich provozujeme při Uherskohradišťské nemocnici a nově vzniká od září také ve Zlíně. Základní školy máme dvě. Plná devítiletá škola funguje v Uherském Hradišti a ve Zlíně začínáme s vícejazyčnou školou.
V letošním roce máme celkem 250 dětí a žáků, od září 2018 jich díky rozšířené kapacitě naší školy bude 350.

Věnujete se i talentovaným a dětem s mimořádným nadáním, nebo těm, které jsou do určité míry při vzdělávání znevýhodněny. Co vás k tomu vedlo?

Posledních asi dvanáct let mě velmi zajímala problematika nadaných žáků. Přichází za námi z různých důvodů. Nemají to vůbec jednoduché, učitelé mají pocit, že vyrušují, žáci je zase většinou nemají rádi, protože se pořád hlásí a všechno vědí. Často pak tyto děti raději nereagují, a tedy začínají stagnovat ve svém edukačním procesu. Těmto dětem umíme nabídnout individuální plány, hodiny pedagogické intervence s pedagogem, který je určený pouze pro práci s nimi. Máme výzkumný tým a různé jiné aktivity se zaměřením pro jejich rozvoj a vzdělávání.

Vzdělávání talentovaných dětí finančně podporuje i stát. Myslíte si, že je tato podpora dostatečná, nebo by byly zapotřebí nějaké změny?

V současné době je situace složitější. Nadaný žák musí mít ještě nějaký přidaný problém, aby získal finance na pedagoga, který by s ním mohl mít individuální program. Na pomůcky dosáhnou tyto děti jen ve velmi omezené míře.

Jak vnímáte dlouho diskutovanou inkluzi. Setkává se s ní i vaše soukromá škola?    

Vzdělávání v inkluzivním prostředí se samozřejmě věnujeme, ale vzhledem k zaměření naší školy řešíme především vzdělávání nadaných žáků v běžných třídách.

Jaký vzdělávací program v současnosti Academic School dětem a jejich rodičům nabízí? Odlišujete se něčím od ostatních škol?

Vedle běžného vzdělávání se zaměřujeme na vzdělávání v nově vzniklých třídách také v jazyce anglickém. Metoda Clil nám umožňuje využívat také pedagogů ze zahraničí, kteří se zaměřují na výuku jazyka anglického. Snažíme se, aby jazyk anglický pronikal pokud možno ve velké míře do výuky, ale samozřejmě za předpokladu, že žáci zvládají předepsané učivo, které musí zvládnout v jazyce českém.

Rodiče si většinou také přejí, aby se jejich děti učily ve třídách, kde je malý počet dětí. S jak velkými třídami mohou u vás žáci a jejich rodiče počítat?

V našich běžných třídách je do 18 žáků, v jazykových třídách je maximálně 14 dětí.

Jste fakultní školou. Co vám takový status přináší a s kým nejvíce spolupracujete?

Jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Naše největší spolupráce je s katedrou algebry a geometrie, zejména s profesorem Josefem Molnárem. Pracujeme na dlouhodobých projektech, např. na matematicko-logické soutěži Čmelda Pepík, do které se zapojuje velmi mnoho školek. Naším cílem je pomoci najít nadané děti v této oblasti již v předškolním věku, aby s nimi mohli pak pedagogové lépe pracovat. Vytvořili jsme také hodně didaktických materiálů. Ty jsou určené pro práci s nadanými nejenom v předškolním vzdělávání, ale i na základních školách a gymnáziích. Spolupracovali jsme na tvorbě učebnic matematiky, na vzdělávání pedagogů a mnoha jiných projektech. Studenti chodí na praxe, pomáháme se závěrečnými pracemi studentů.

Do jaké míry vám ve výuce pomáhají nové výukové technologie a ITC technologie?

Máme rádi moderní technologie a ITC technologie, rádi je využíváme. Máme nové interaktivní dotykové panely, otočný interaktivní dotykový panel, tablety, žáci na druhém stupni mohou používat své tablety, počítače nebo notebooky. Pracujeme všichni - žáci i učitelé - ve sdíleném prostředí, které nám umožňuje velmi dobrou vzájemnou kooperaci, zejména při výuce a spolupráci mezi sebou.

Je škola zařazena do nějakých zajímavých projektů?

Momentálně pracujeme v běžně dostupných projektech OP VVV a IROP. Připravujeme se na další zahraniční projekty.   

Jak úspěšní jsou vaši absolventi? A kolik jich vlastně už za dobu 25 let prošlo vašimi branami?

Naši absolventi se všichni dostávají na střední školy, které si vybírají. Vzhledem k momentální nenaplněnosti středních škol si sledujeme, na kterých místech se umístili. Mohu říct, že máme přední umístění. Za naši celou dobu existence jsme již měli 16 devátých tříd. Nemám to přesně spočítané, ale myslím, že se blížíme k necelým třem stovkám.

Nedílnou součástí vaší školy je i škola mateřská. Na jakých funguje principech?

Tak jako základní škola. Rodiče u nás najdou běžnou výuku, ale paralelně i výuku s rozšířením jazyka anglického. Naši učitelé velmi spolupracují, abychom zajišťovali návaznost na základní školu. Intenzivně a systematicky se věnujeme předškolní přípravě. Tato spolupráce je velmi koordinovaná. Filozofie je stejná jako v základní škole, aby se děti vzdělávaly v prostředí, které mají rády, je jim milé a aby zároveň získaly hodně znalostí a dovedností.

Jak velký je váš učitelský sbor? Jak by měl vypadat učitel ve vaší škole?

Náš učitelský sbor je už hodně velký. Máme kolem 50 pedagogů. Pedagogický sbor v základní škole sestavujeme na principech učení Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání - Učitel ve škole 21. století.  

Jaké jsou vaše plány a vize na další školní roky?

Máme v plánu ve škole rozvíjet mnohem více jazyků než jen angličtinu. A samozřejmě máme i přání vytvořit kvalitní zázemí v podobě střední školy, kde by naši žáci devátých tříd mohli pokračovat ve studiu.

banner
autor: Michaela Mitáčková
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace