Akropolis směrem nového trendu

Akropolis směrem nového trendu
Foto: pri
Uherské Hradiště Společnost 09 / 12 / 2010

Miniškolka pro děti do čtyř let je vhodná alternativa, jak připravit děti na vstup do školky

Maminkám, které se musejí brzo po mateřské vracet zpět do práce, občanské sdružení Akropolis v Uh. Hradišti nabízí umístění dětí do miniškoličky Rolnička. Navštěvovat ji mohou pravidelně nebo podle potřeb rodičů a přitom zde poznávat nové kamarády a rozvíjet své schopnosti. Miniškolička Rolnička má napomoci nejen rodičům pracovně velmi vytíženým, ale i ženám na mateřské dovolené, které se dostanou do časové tísně a narychlo potřebují, aby bylo v co nejlepší míře a bezpečně o jejich dítě postaráno. Akropolis má za sebou víc jak tři roky existence a má co nabídnout. U vzniku našeho sdružení stály maminky, které se scházely v prvopočátcích v Míkovicích. V průběhu roku 2007 nám město Uherské Hradiště pomohlo najít vhodné prostory pro naši činnost. A koncem roku byla podepsána s Uherskohradišťskou nemocnicí, a. s., smlouva o pronájmu nebytových prostor k provozování činnosti sdružení Akropolis, o. s. V lednu 2008 jsme se, v čele se zakladatelkou a vedoucí centra Dagmar Mega, přestěhovali do nynějších prostor ve Staré Tenici, kde začaly intenzivní přípravy pro vznik herny, učebny, klubu jako kreativní místnosti a společenského sálu, sloužícího jako tělocvična. Vše se nám zdárně podařilo zrealizovat, říká Jitka Králíková, vedoucí miniškolky, a přidává, pro koho je toto zařízení určeno. Miniškolka vznikla v lednu 2009 nejprve jako jednodenní dopolední hlídání se vzdělávacím programem. Po poptávce maminek o rozšíření této nabídky byla v září 2009 v přízemí RC Akropolis zřízena Miniškolka Rolnička poskytující již celodenní služby na nepravidelné či pravidelné hlídání pro děti vě věku od 1,5 roku až do tří let (po domluvě lze prodloužit pobyt dítěte i do 4 let). Dnešní trend ukazuje, že se ženy musejí nebo chtějí vracet do zaměstnání brzy po porodu. Naše služba je maximálně variabilní, aby splňovala jejich požadavky. Maminky k nám nemusejí dávat děti na celý den nebo na celý měsíc. Dopoledne, odpoledne, jednou, dvakrát týdně, prostě vše je uzpůsobeno jejich potřebám. Stačí, když se přijdou podívat, vybízí Jitka Králíková k návštěvě a seznámení se s nabídkou Rolničky. O děti je postaráno dle požadovaných norem. Nevyučují zde učitelky, ale „tety“. Protože děti jsou příliš malé, jedna teta má na starost nanejvýš pět dětí. Ke každému přistupujeme individuálně, a máme tak více času rozvíjet jejich osobnost, prozrazuje Pavla Blažková, jedna z tet, která je pečovatelkou a pracovnicí přímé obslužné péče. Dodnes spolupracuje jako dobrovolnice se stacionářem pro handicapované děti. Na každé dítě platí něco jiného, proto se v první fázi tety snaží dítě dobře poznat. Bereme to jako naši výhodu. V rámci adaptačního procesu, než dítě začne pravidelně chodit, se je snažíme poznat i za přítomnosti maminky, když se seznamuje s prostředím a kolektivem. Pozorujeme, jak se dítě chová, a tyto poznatky se snažíme zahrnout do práce, aby se dítě nestresovalo a mělo pocit bezpečí, vysvětluje Eliška Uhřičářová, další teta, která vystudovala obor sociální péče a pečovatelská činnost. Znalosti získané studiem nestačí, je třeba také vrozený cit a snaha velmi dobře poznat samotné děti, přidává její kolegyně Pavla. Další nadstandardní službou jsou informace o aktuálním dění v miniškolce přes e-mail nebo zasílání fotografií, návštívených akcí atd. Děti zde mají velkou volnost, ale současně také povinnosti. Ráno si děti nejprve jen hrají. Ještě pře svačinkou nastává první dopolední výuková část - výtvarná, tělesná, dramatická výchova, rozvíjení poznání, muzikoterapie, ... Chodíme nejen na pravidelné procházky, ale i výstavy, prohlídky, výlety, což se dětem velmi líbí. Pořádáme také společné akce pro rodiče s dětmi, např. vánoční posezení, drakiádu... Snažíme se tak upevnit nejen kolektiv dětí, ale i rodičů, zdůrazňuje Jitka Králíková. Současně Akropolis nabízí jednorázové hlídání v dětském koutku, který funguje tak, že maminky, které si potřebují něco vyřídit ve městě, zavolají (vždy den předem) a tety se o jejich děti na potřebnou dobu postarají. Další výhodou, kterou ženám z Uherskohradišťska toto sdružení poskytuje, jsou pravidlené dopolední chvilky pro maminky. Je to pro maminky s dětmi mladšími i jednoho roku. V miniškolce máme spoustu didaktických hraček a příjemné prostředí. Maminky s dětmi mohou přijít vždy každé úterý od 10 do 11 hodin a využít herny k rozvoji dítěte, ale především k adaptaci na cizí prostředí. Nutné je se však vždy telefonicky nebo přes naše webové stránky na daný den objednat, aby nedošlo k přeplnění herny a byla tak zachována rodinná atmosféra, nabízí Jitka Králíková možnost seznámit se s miniškolkou. V individuální péči jsou děti vedeny k samostatnosti i v tak útlém věku. Když děti odchází od nás do školky, jsou připraveny na plynulý přechod. Paní učitelky nám sdělují, že s nimi nemají žádné problémy. Dítě se nepočurává, dokáže bez problémů komunikovat s ostatními, je samostaté, dokáže repektovat daný režim, vyzdvihuje přednosti miniškolky teta Pavla Blažková a přidává to, co považuje za samozřejmost: Děti se snažíme naučit co nejvíc, aby byly nejenom osobnostmi, ale také dobrými kamarády a uměly se zapojit do kolektivu. Učíme je navzájem si pomáhat, pohladit druhého, když pláče.

Galerie

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace