Bakaláři míří do světa

Bakaláři míří do světa
Foto: sal
Uherské Hradiště Společnost 06 / 07 / 2014

Poslední červnový den se stal významným pro sto padesát pět studentů Fakulty logistiky a krizového řízení UTB v Uherském Hradišti. Slavnostní promocí v kině Hvězda totiž zakončili své tříleté bakalářské studium. Součástí ceremoniálu bylo i předání Ceny starosty města Uherské Hradiště, kterou místostarosta Zdeněk Procházka předal novopečenému bakaláři Davidu Blaťákovi za jeho bakalářskou práci. Cena děkana Fakulty logistiky a krizového řízení byla udělena absolventce Karolíně Seidlové za vynikající studijní výsledky.
Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ) v současné době nabízí celkem tři studijní obory, a to Ovládání rizik (kombinovaná a prezenční forma studia), Ochrana obyvatelstva (prezenční forma studia) a Řízení environmentálních rizik (prezenční forma studia). Posledně jmenovaný obor bylo možné studovat v akademickém roce 2013/2014 teprve druhým rokem. Celkový počet studujících na FLKŘ v právě skončeném akademickém roce byl 880 studentů.

TOPlist