Cena města Uherské Hradiště dvěma dámám

Cena města Uherské Hradiště dvěma dámám
Foto: pas  /  Starosta Karásek, oceněná Konvalinková a manžel Ludmily Tarcalové.
Uherské Hradiště Společnost 14 / 06 / 2010

Za podstatný přínos byly letošní Cenou města Uherské Hradiště oceněny zakladatelka Oblastní charity Anna Konvalinková a uznávaná etnografka Slováckého muzea Ludmila Tarcalová. Ze zdravotních důvodů za ni převzal bronzovou plastiku akademického sochaře Jiřího Vlacha z rukou starosty Libora Karáska její manžel Jaroslav.

 

Anna Konvalinková

Na začátku devadesátých let, kdy mnozí využili nově nabízené možnosti podnikání, paní Anna Konvalinková patřila mezi pár nadšenců, kteří navázali na staleté tradice křesťanské lásky a obnovili charitní činnost v Uherském Hradišti. Rozhodla se pomáhat jiným - potřebnějším, a to přesto, že v té době zůstala po smrti manžela sama s pěti dětmi.

V roce 1991 založila Oblastní charitu Uherské Hradiště, která v příštím roce oslaví 20 let své existence, a stala se její první ředitelkou. Od skromných počátků s několika dobrovolníky vybudovala profesionální organizaci, která dnes zaměstnává více než 160 profesionálních pracovníků a s rozpočtem přes 40 milionů se stala největší oblastní charitou v rámci olomoucké arcidiecéze a největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Paní Konvalinková má především velkou zásluhu na řešení problematiky bezdomovectví v Uherském Hradišti, když v roce 2000 založila první azylový dům v regionu, založila také jednu z prvních chráněných dílen pro zdravotně postižené v regionu a v neposlední řadě také klubové zařízení pro „děti ulice“ a mnoho dalších sociálních služeb pro osoby se sociálním či zdravotním handicapem.

Přestože na konci minulého roku odešla na zasloužený odpočinek, na své „chariťáky“ nezapomíná a jako dobrovolník pomáhá při nejrůznějších akcích a činnostech.

Právě snaha pomáhat těm, kteří neměli v životě tolik štěstí, přivedla paní Konvalinkovou k politické práci, od roku 1998 je členkou zastupitelstva a od roku 2002 členkou Rady města Uherské Hradiště. Pracuje rovněž v bytové komisi a v sociální a zdravotní komisi, které je od roku 2002 předsedkyní.

 

Ludmila Tarcalová

Vynikající etnografka Slováckého muzea, kam nastoupila v roce 1971 po tříleté profesionální praxi v Ústavu lidové kultury ve Strážnici. V roce 1973 se stala vedoucí etnografického oddělení Slováckého muzea a pod jejím vedením se toto odborné pracoviště podílelo na permanentním zdokonalování systematiky třídění sbírkového fondu, výzkumů, publikování a seznamování odborné i laické veřejnosti s kulturními hodnotami, o které muzeum pečuje. Od roku 1972 se podílela se svým oddělením na řešení významných rezortních výzkumů ministerstva kultury zaměřených na tradiční lidový oděv Uherskohradišťska a výzkum lidové obřadní kultury.

Již v sedmdesátých letech minulého století se zúčastňovala zasedání subkomisí pro lidové obyčeje Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně. Vedení této subkomise převzala v roce 1992.

Za svou práci dostala v roce 2003 v kategorii „konference, kulturní akce“ za konferenci na téma Zeleň v lidových obyčejích 1. cenu v anketě „O nejvýznamnější počin v oboru za rok 2003“, kterou vypisuje Česká národopisná společnost, Čestnou cenu za organizování cyklu mezinárodních konferencí subkomise pro lidové obyčeje Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně. Další ocenění získala za práci v Mezinárodní komisi pro studium lidové kultury v Karpatech v roce 2005. Zasloužila se o získání prestižní ceny pro Slovácké muzeum „O nejvýznamnější počin v oboru za rok 2005“ za konferenci Zvyky a obyčeje socioprofesních skupin. V roce 2009 ocenila Česká národopisná společnost Ludmilu Tarcalovou prvním místem za knihu Hody s právem na Uherskohradišťsku, jako nejlepší odborný počin roku 2008 v kategorii publikace. Vedle sbírkotvorné, publikační či organizační činnosti vytvořila řadu scénářů k výstavám doma i v zahraničí. Realizovala řadu projektů a grantů, uskutečnila celkem 17 autorských výstav, vydala samostatné publikace.

 

Přehled laureátů Ceny města Uherské Hradiště:
1997 Karel Dynka - sbormistr Svatopluku
1999 Ida Vaculková - za celoživotní dílo v oboru umělecké keramiky
2000 Zdeněk Červinka - za celoživotní dílo v oboru výtvarného umění
2001 Jiří Pavlica - za hudební uměleckou tvorbu inspirovanou lidovou tradicí
2002 Ing. Ladislav Šupka - veřejně prospěšná činnost v době působení v komunální politice
2003 Miroslav Raštica - veřejně prospěšná činnost, Pavel Bezděčka
2004 Marie Kellerová - za podporu mládežnického sportu a obnovení tradice loutkového divadla, František Petlan - celoživotní práce s mládeží a podpora skautingu, dětský folklorní soubor Hradišťánek - za uměleckou činnost
2005 Věra Domincová - zachování tradice lidové písně, Rudolf Kubíček - akademický malíř
2007 Ing. Karel Žallmann - rozvoj lyžařského sportu, Zdeněk Pilát - zasvětil většinu svého života vzdělávání dětí, sportu a kultuře
2008 PhDr. Josef Jančář, CSc., etnograf
2009 Anna Konvalinková, PhDr. Ludmila Tarcalová

Galerie

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace