Cvičení před případnou krizí

Cvičení před případnou krizí
Foto: pri
Uherské Hradiště Společnost 01 / 10 / 2013

Uherské Hradiště, resp. Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP a Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity T. Bati v uplynulém týdnu představily protagonisty a hosty Mezinárodní konference MEKA - Medicína katastrof. Na tomto v pořadí XVI. ročníku se řešilo hlavní téma, a to Reakce státní správy a samosprávy na mimořádné události.
Odborný program je rozdělen hned do několika dílčích témat řazených do ucelených bloků. Zahajovacím tématem bude kauza metanol, která si vyžádala koordinaci řešení na ústřední úrovni a která prověřila připravenost na mimořádné události neobvyklým scénářem, sdělil Ivo Barteček, děkan FLKŘ v Uherském Hradišti.
Nechyběl ani blok přednášek věnovaný infekčním onemocněním v nejrůznějších podobách - od importu vysoce nebezpečných nákaz po epidemie a pandemie včetně pandemie chřipky. Další tematický blok se věnoval složkám IZS, jejich připravenosti, a to především na úrovni havarijního plánování.
Součástí konference byl workshop s názvem Připravenost obcí a krajů na mimořádné události. Čas byl vyhrazen také dobrovolnickým organizacím při řešení mimořádných událostí a vzdělávání jako nedílným součástem připravenosti každého jednotlivce i celků. Praktickou ukázku předvedl Český červený kříž Blansko.
Zastoupeny byly i další ústřední orgány - Ministerstvo vnitra ČR, Generální ředitelství HZS ČR a rovněž hasiči z krajských sborů, záchranné služby, zástupci krajských hygienických stanic, krizoví manažeři nemocnic, hlavní sestry i primáři ze zdravotnických zařízení v ČR a SR.

TOPlist