Cyrilometodějské slavnosti připomněly komunistické persekuce

Cyrilometodějské slavnosti připomněly komunistické persekuce
Foto: IVA
Velehrad Společnost 09 / 07 / 2024

Výtěžek z koncertu přesáhl milion korun.

Na slavnostní 25. Dny lidí dobré vůle Velehrad dorazilo 20 tisíc návštěvníků a na charitativní projekty se vybralo 1 025 107 Kč.

Letošní oslavy připomenuly 75. výročí vydání pastýřského listu Hlas čs. biskupů v hodině velké zkoušky. „Důsledkem vydání pastýřského listu byly nejen výslechy, věznění a internace biskupů, kněží a laiků, ale také omezení svobody všech občanů v naší vlasti, zvláště práva rodiny na výchovu dětí, svobodné křesťanské výchovy ve školách, právo na shromažďování ve svobodných sdruženích a potřebný počet církevních škol,“ uvedl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.

Pastýřský list a nešťastné události s ním spojené připomenula výstava Nezapomínejme na zločiny komunismu autora Václava Hájka, která bude k vidění v Galerii světců až do konce léta.

Na Dnech lidí dobré vůle nechyběla Modlitba za vlast, Ruční přepisování Bible, Mladí fandí Velehradu s bohatým programem, Mezinárodní setkání vozíčkářů, vystoupení dechových hudeb Písnička pro tatíčka Stojana, dětský program Velehrad dětem s vystoupením Michala Nesvadby, vzdělávací seminář pro rodiny, fotografický workshop s Vítem Šimánkem, Soutěž ve fotbalových dovednostech s Antonínem Panenkou, celá řada zajímavých setkání a aktivit.

Koncert Večer lidí dobré vůle zahájil již tradičně skladbou Velkomoravský chorál „domácí“ Jiří Pavlica s Hradišťanem, který si přizval kapelu Jelen, zpěvačku Viki Olejárovou s písní Karla Kryla Děkuji, skupinu Folk Team s písní Skála, rodinu Kolčavových s pro nás netradiční písní - svahilským Otčenášem Baba Yetu, Hana a Petr Ulrychovy a Javory Beat. Vše za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů a dirigenta Stanislava Vavřínka, Sboru Stojanova gymnázia Velehrad, Akademického sboru Žerotín a Slováckého orchestru mladých. Koncertem provedli moderátoři Marcela Augustová a Jiří Václavek.

Cyrilometodějské slavnosti vyvrcholily na nádvoří před bazilikou slavnostní mší svatou.

Tagy článku

TOPlist