Další dva miliony folkloru

Další dva miliony folkloru
Foto: sal  /  Držitelé ocenění Nadace SYNOT za celoživotní práci v oblasti folkloru.
Uherské Hradiště Společnost 03 / 12 / 2013

Jan Maděrič byl oceněn za celoživotní přínos k rozvoji folkloru

Valašský a slovácký folklor získal další dva miliony korun. Nadace SYNOT totiž v pátek večer v uherskohradišťském Klubu kultury symbolicky předala šeky úspěšným žadatelům o folklorní grant. Na slavnostním večeru se sešlo přibližně dvě stě zástupců folklorních souborů a sdružení, chas, sólistů a cimbálových muzik. Prostředky z grantu jim napomohou pečovat o tradiční lidovou kulturu.
„Krojové vybavení téměř dvousetčlenného dětského souboru je velmi náročné, proto jsme samozřejmě velmi vděčni za jakoukoliv pomoc,“ uvedla Štěpánka Tománková za soubor Hradišťánek.
Prostředky z grantu přispívají především na náklady spojené s nákupem a údržbou krojů a hudebních nástrojů i činnost samotných folklorních souborů, pěveckých sborů a lidových muzik. Žadatelé mohou z těchto prostředků hradit také náklady spojené s pořádáním nejrůznějších tradičních akcí, lidových obyčejů, festivalů a slavností či podpořit publikační a prezentační činnost.
Folklorní grant se setkal s velkým zájmem. Obdarováno bylo přibližně 150 žadatelů.
„Folklorem se náš region může právem pyšnit po celém světě. Snad nikde jinde než na Valašsku a Slovácku se lidové tradice a zvyky neuchovaly v takové míře a kráse. I proto jsem přesvědčen o tom, že si folklor a především nadšenci, kteří se mu věnují, podporu skutečně zaslouží,“ doplnil zakladatel nadace SYNOT Ivo Valenta.
V rámci slavnostního večera vystoupil folklorní soubor Vsacan, Míkovjan, Děcka z Buchlovic, ženský pěvecký sbor Drmolice z Polešovic, cimbálová muzika Ohnica a Cimbálová muzika Jaroslava Čecha s legendární sólistkou Vlastou Grycovou.
I tentokrát Nadace SYNOT udělila ceny osobnostem, které se o uchování a prezentaci lidové kultury vysokou měrou přičinily. Za reprezentaci regionu ve folkloru v kategorii „soubory“ pak získala ocenění cimbálová muzika Jaroslava Čecha, za jednotlivce to byli manželé Vlasta a Jaroslav Smutní z Veselí nad Moravou. Za celoživotní přínos k rozvoji folkloru byl oceněn Jan Maděrič. 

Tagy článku

TOPlist